Известување до сите матични лекари

Почитувани матични лекари,

Поради одредени нејаснотии и проблеми при креирањето на електронските рецепти, Ви праќаме известување околу точните генерички називи на одредени лекови(лекови кои се композиција на повеќе генерики) генерички имиња кои мора да ги запазите во точен редослед при препишувањето на еден рецепт за истиот да се креира електронски и да биде доделено бројче на истиот.

Лековите AMOKSIKLAV 2X, AUGMENTIN, PANKLAV, PANKLAV 2 X, PANKLAV forte ја имаат следната генерика amoxicillin, clavulanic acid

Лековите BELOSALIC, BETASALIK ја имаат следната генерика betamethasone, salicylic acid

Лековите CARBIDOPA/LEVODOPA, LEVODOPA+KARBIDOPA, SINEMET CR ја имаат следната генерика carbidopa, levodopa

Лекот STALEVO ја има генериката levodopa, carbidopa, entacapone

Лековите KREON и PANAZE ја имаат следната генерика lipase, protease, amilase (multienzymes)

Лекот DEPAKINE CHRONO ја има следната генерика sodium valproate, valproic acid

Лековите BACTRIM, KOTRIMOKSAZOL, PRIMOTREN, TRIMOKSAZOL ја имаат следната генерика sulfamethoxazole, trimethoprim

Лековите LIDAPRIM, LIDAPRIM for children, ја имаат следната генерика sulfametrole, trimethoprim

Лековите DEX-TOBRIN, TOBRADEX, ја имаат следната генерика tobramycin, dexamethasone

ЛекотBIVACYN ја има следната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSAVANCE ја има следната генерика alendronate sodium, colocalciferolедната генерика neomycin, bacitracin

Лекот FOSTER 100/6 μg ја има следната генерика formoterol, beclometasone

Лекот SYMBICORT Turbuhaler ја има следната генерика formoterol, budesonide

Исто така, сакаме да напомениме да внимавате на креирањето на рецепти кон лекови кои имаат продолжено или модифицирано ослободување (plg. и mod. соодветно). Такви се на пример лековите со следните генерики:

metformin tabl. plg.
alprazolam tabl. mod.
aminophylline tabl. plg.
carbamazepine tabl. plg.
clarithromycin tabl. mod.
diclofenac tabl. mod.
diclofenac tabl. plg.
diclofenac caps. plg.
diltiazem tabl. plg.
glyceryl trinitrate caps. plg.
isosorbide dinitrate caps. plg.
ketoprofen tabl. plg.
nifedipine tabl. plg.
nifedipine tabl. mod.
pentoxifylline tabl. plg.
pramipexole tabl. plg.
sodium valproate,
valproic acid
tabl. plg.
tamsulosin caps. mod.
tamsulosin tabl. plg.
tramadol tabl. plg.
verapamil tabl. mod.

Посебно внимавајте на генериките metformin и pentoxifylline, бидејќи тие се јавуваат и како обични таблети и како таблети со продолжено ослободување.

Доколку креирате рецепт со генерика pentoxifylline tabl. 500mg (обична таблета без продолжено ослободување), фармацевтот ќе може да реализира само еден лек, односно само пентоксифилинот на АД Јака 80 – Радовиш, а доколку рецептот го креирате со генерика pentoxifylline tabl. plg. 500mg тогаш ќе бидат достапни и останатите лекови.

За точните називи на генеричките имиња, посетувајте ја страната на Бирото за Лекови (https://lekovi.zdravstvo.gov.mk/). Таму може да пребарувате, по генерика, по заштитено име на лек и по производител.

За промена на матичен лекар (одјава од стар и пријавување кај нов лекар) задолжително да се користи порталот на фондот за здравствено осигурување ( https://portal.fzo.org.mk/ )

Само преку тој начин ажурирањето на податоците на пациентот околу избраниот лекар директно ќе бидат изменети и во Вашите програми! За тој начин покрај Вашата ЕЗК, потребна е и ЕЗК на пациентот за дигитално потпишување на барањето за промена на избран лекар. Рокот за аплицирање за ЕЗК беше 30.06.2013 година.

Сподели на:

Related Posts

Процедури за МОЈ ТЕРМИН

септември 3, 2013