Формирање на цена на лекови на оригинатори или на иновативни лекови

pastedGraphic.png

 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

ул. 50-та Дивизија бр.14, Скопје

Датум 31.03.2017 тел: 02-3112-500

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), како и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13, 177/15 и 15/16), постапувајќи по барањето за формирање на цена на лекот на големо и мало,  Министерството за здравство донесе

Р Е Ш Е Н И Е

за формирање на цена на лек на оригинаторот или на иновативниот лек

На ЗЕГИН дооСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

PRADAXA, капсула тврда, 110 mg, 60 капсули (блистер 6 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

3780.00

20%

4,536.00

4,762.80

2.

PRADAXA, капсула тврда, 150 mg, 60 капсули (блистер 6 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

3780.00

20%

4,536.00

4,762.80

3.

PRADAXA, капсула тврда, 110 mg, 10 капсули (блистер 1 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

660.00

25%

825.00

866.25

4.

PRADAXA, капсула тврда, 75 mg, 10 капсули (блистер 1 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

660.00

25%

825.00

866.25

5.

PRADAXA, капсула тврда, 75 mg, 30 капсули (блистер 3 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

1 980.00

20%

2 376.00

2 494.80

6.

PRADAXA, капсула тврда, 110 mg, 30 капсули (блистер 3 x 10)/ кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

1 980.00

20%

2 376.00

2 494.80

7.

MIRAPEXIN

таблета со продолжено ослободување,

0,375 mg,

10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

151.43

28%

193.83

203.52

8.

MIRAPEXIN

таблета со продолжено ослободување,

3 mg,

30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија

        2 998.00

                                              20%
  1. 597.60
3 777.48

 

На МАКЕДОНИЈАЛЕК дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

AZOPT

10 mg/1 ml

капки за око, суспензија,

LDPE шише со вградена капалка х 5 ml/кутија

ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

429.20

25%

536.50

563.33

2.

DUOTRAV

капки за око, раствор

(40 mcg/5 mg)/1 ml,

PP шише х 2,5 ml/кутија

ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

662.17

25%

827.71

869.10

3.

PATANOL

1 mg/1 ml

капки за око, раствор,

LDPE шише со вградена PP капалка х 5 ml/кутија

ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

319.01

25%

398.76

418.70

4.

FLAREX

1 mg/1 ml

капки за око, суспензија,

LDPE шише со вградена PP капалка х 5 ml/кутија

S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

156.40

28%

200.19

210.20

5.

TOBREX

3 mg/1 ml

капки за око, раствор,

LDPE шише со вградена капалка х 5 ml/кутија

S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

105.10

28%

134.53

141.25

6.

DUPHALAC

667 g/L

перорален раствор,

HDPE шише х 500 ml/кутија

ABBOTT Biologicals B.V. , Олст, Холандија

264.50

28%

338.56

355.49

На НОВО НОРДИСК ФАРМА дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

VICTOZA

6 mg/1 ml

раствор за инјектирање,

2 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија

NOVO NORDISK A/S, Багсваерд, Данска

5 500.00

20%

6 600.00

6 930.00

На NOVARTIS Pharma Services inc., ПретставништвоСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

REVOLADE

25mg

филм-обложена таблета,

28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија

Glaxo Operations UK Limited , Варе, Обединето Кралство, GLAXO WELLCOME S.A., Аранда де Дуеро, Шпанија

53 184.36

1200.00денари

54 384.36

57 103.58

2.

REVOLADE

50 mg

филм-обложена таблета,

28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија

Glaxo Operations UK Limited , Варе, Обединето Кралство, GLAXO WELLCOME S.A., Аранда де Дуеро, Шпанија

106 321.90

1200.00денари

107 521.90

  1. 8.00

На СЕПТИМА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

ARICEPT EVESS 5 mg

перорална дисперзибилна таблета,

28  таблети (блистер 2 х 14)/кутија

FAREVA AMBOISE, Поце-сур-Цисе, Франција

1 153.49

25%

1 441.86

1 513.96

2.

ARICEPT EVESS 10 mg

перорална дисперзибилна таблета

28  таблети (блистер 2 х 14)/кутија

FAREVA AMBOISE, Поце-сур-Цисе, Франција

1605.22

20%

1 926.26

2022.58

3.

CADUET

филм-обложена таблета

5 mg/10 mg,

30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија

444.91

25%

556.13

583.94

4.

CADUET

филм-обложена таблета

10 mg/10 mg,

30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија

444.91

25%

556.13

583.94

5.

OCTAPLEX

500 IE

прашок и вехикулум за раствор за инфузија,

1 ампула со прашок + 1 ампула со вехикулум х 20 ml + 1 трансфер сет/ кутија

OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges m.b.H, Виена, Австрија

14 851.51

1200денари

16 051.51

16 854,08

6.

GAMMANORM

165 mg/1 ml

раствор за инјектирање,

1 вијала х 20 ml/ кутија

OCTAPHARMA AB , Стокхолм, Шведска

9 691.10

1200денари

10 891,10

  1. 35.66

На САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооел – Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

LANTUS SOLOSTAR

100 Е/1 ml

раствор за инјектирање,

5 наполнети инјекциски пенкала x 3 ml патрон/кутија

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија

2 710.50

20%

3 252.60

3 415.23

На Претставништво ШЕРИНГ-ПЛАУ ЦЕНТРАЛ ИСТ АГ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

VICTRELIS

200 mg

капсула, тврда,

336 капсули во мултипакување (4 единечни пакувања х 84 капсули (блистер 7 х 12))/кутија

SCHERING-PLOUGH LABO N.V., ХеистопденБерг, Белгија

162 793.96

1200.00денари

163 993.96

172 193.65

2.

ELONVA

100 mcg/0,5 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml + 1 игла/кутија

N.V. ORGANON, Ос, Холандија, ORGANON, Даблин, Ирска

25 913.00

1200.00денари

27 113.00

28 468.65

3.

ELONVA

150 mcg/0,5 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml + 1 игла/кутија

N.V. ORGANON, Ос, Холандија, ORGANON, Даблин, Ирска

27 056.50

1200.00денари

28 256.50

29 669.32

4.

REMICADE

100 mg

прашок за концентрат за раствор за инфузија,

1 стаклена вијала х 100 mg/кутија

Janssen Biologics B.V. -, Леиден, Холандија

26 483.00

1200.00денари

27 683.00

29 067.15

На МЕДИКОФАРМАЦИЈА дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

TRUVADA

200 mg/245 mg

филм-обложена таблета,

30 филм-обложени таблети во HDPE контејнер/кутија

GILEAD Sciences Ireland UC , Ко. Корк, Ирска

24 653.64

1200.00денари

25 853.64

  1. 46.32

На МЕДИКОФАРМАЦИЈА дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

EVIPLERA

200 mg/25 mg/245 mg

филм-обложена таблета,

30 таблети во HDPE контејнер/кутија

GILEAD Sciences Ireland UC , Ко. Корк, Ирска

38 665.50

1200.00денари

39 865.50

41 858.78

На ПРОВИДЕНС доо Загреб, Претставништво во Македонија – Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

BRAMITOB

300 mg/4 ml

инхалациски раствор за небулизатор,

56 PE еднодозни садови х 4 ml + PET/Al/PE надворешно пакување/кутија

CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Парма, Италија, GENETICS S.p.A., Фисциано, Италија

112 650.17

1200.00денари

113 850.17

119 542.67

На ХОФФМАНН – ЛА РОШЕ лтд. Претставништво во Р. Македонија – Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

RECORMON

2000 IE/0,3 ml

раствор за инјектирање,

6 наполнети инјекциски шприца х 0,3 ml + 6 игли/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

3 935.39

20%

4 722.47

4 958.59

На РОШ МАКЕДОНИЈА дооел – Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

(ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител

Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.

ZELBORAF 240mg

филм-обложена таблета, 56 таблети (блистер 7 x 8)/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

111 781.26

1200.00денари

112 981.26

118 630.32

2.

MIRCERA

120 mcg/0,3 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

10 882.43

1200.00денари

12 082.43

12 686.55

3.

MIRCERA

360 mcg/0,6 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц x 0,6 ml + игла/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

32 585.82

1200.00денари

33 785.82

35 475.11

4.

MIRCERA

200 mcg/0,3 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

18 117.41

1200.00денари

19 317.41

20 283.28

5.

MIRCERA

250 mcg/0,3 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

22 638.68

1200.00денари

23 838.68

25 030.61

6.

MIRCERA

30 mcg/0,3 ml

раствор за инјектирање,

1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

2 742.62

20%

3 291.14

3 455.70

2. Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.

3. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение.

4. ОВА РЕШЕНИЕ ВЛЕГУВА ВО СИЛА СО ДЕНОТ НА ДОНЕСУВАЊЕТО, А ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВА ОД 01.04.2017 ГОДИНА.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар