ПРЕКИНАТ ПРАГОТ НА АЛАРМИРАЊЕ ВО СКОПЈЕ И СТРУМИЦА

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека согласно податоците од Државниот автоматски мониторинг систем, на ден 04.01.2024 (петок), среднодневните концентрации на РМ10 се под дефинираниот праг на алармирање од 150 mg/m3 и епизодата со надминување на прагот на алармирање за РМ10 честички е прекината во Скопје и Струмица.

Со тоа мерките и препораките за надминат праг на алармирање се прекинуваат.

https://www.moepp.gov.mk/wp-content/uploads/2023/12/T-39%20ZaklucokVlada.pdf

Сподели на:

Related Posts