Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 22.03.2017 година

АТЦГенеричко имеПакување и јачинаФармацевтска формаМаксимална цена на лек на големо без вклучен ДДВ (износ во МКД)
J01CR02amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише со прашок за припрема на 70 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 mlгранули за перорална суспензија148.85
J01CR02amoxicillin, clavulanic acid14 филм-обложени таблети во стаклен контејнер/кутија 875 mg/125 mgфилм-обложена таблета243.95
C10AA05atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета183.60
C10AA05atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета183.60
C10AA05atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mgфилм-обложена таблета532.09
C10AA05atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mgфилм-обложена таблета532.09
C10AA05atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета107.15
C10AA05atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета107.15
D07AC01betamethasoneAl туба х 30 g/кутија 0,5 mg/1 gкрем85.52
J01DB05cefadroxil16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија 500 mgкапсула, тврда331.00
J01DE01cefepime5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија3,812.03
J01DD08cefixime10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета410.18
J01DD08cefixime5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета209.15
M01AH01celecoxib30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 100 mgкапсула, тврда276.22
L04AD01ciclosporin50 капсули (блистер 10 х 5)/кутија 100 mgкапсула, мека4,520.51
J01FA09clarithromycin7 таблети (блистер 1 x 7)/кутија 500 mgтаблета со модифицирано ослободување223.00
B01AC04clopidogrel56 филм-обложени таблети (блистер 4 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета969.76
B01AC04clopidogrel28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета435.56
B01AC04clopidogrel28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета435.56
N05AH02clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 25 mgтаблета337.00
N05AH02clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 100 mgтаблета847.00
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета951.28
N06DA02donepezil28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета951.28
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета951.28
L01DB01doxorubicin1 стаклена вијала х 25 ml/кутија 2 mg/1 mlраствор за инјектирање879.95
C09BA02enalapril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета156.77
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета509.42
N06AB10escitalopram30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета547.49
N06AB10escitalopram30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета547.49
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета509.42
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета190.40
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета190.40
N06AB10escitalopram30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета263.57
A02BC05esomeprazole28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета304.60
A02BC05esomeprazole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета311.48
L02BG06exemestane30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета1,696.00
G04CB01finasteride30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета371.00
L01BC02fluorouracil1 стаклена вијала х 100 ml/кутија 50 mg/1 mlраствор за инјектирање или инфузија899.02
N03AX12gabapentin50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 300 mgкапсула632.00
V08CA02gadoteric acid1 вијала х 20 ml/кутија 0.5 mmol/mlраствор за инјектирање2,531.04
V08CA02gadoteric acid1 вијала х 15 ml/кутија 0,5 mmol/mlраствор за инјектирање1,954.68
B05BB02glucose, natrium chlorideLDPE шише х 500 ml 9g+50g/1000mlраствор за инфузија48.68
M05BA06ibandronic acid1 таблета (блистер 1 х 1)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета470.00
C09DA04irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 300 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета402.32
C09DA04irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 150 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета310.03
M01AE03ketoprofen10 стаклени ампули х 2 ml/кутија 100 mg/2 mlраствор за инјектирање118.12
A06AD11lactulose1 темно РЕТ шише х 500 ml + градуиран РР дозатор/кутија 66,7 g/100 mlсируп284.33
S01EE01latanoprostLDPE шишенце х 2,5 ml со вградена капалка/кутија 0,05 mg/1 mlкапки за око, раствор420.00
S01EE01latanoprost1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор420.00
S01EE01latanoprost1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор420.00
S01EE01latanoprost3 PE шишенца со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор847.07
L02BG04letrozole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgтаблета1,701.16
L02BG04letrozole30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета1,701.16
R06AE09levocetirizine20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета180.00
C09AA03lisinopril30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 10 mgтаблета97.20
C09AA03lisinopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgтаблета97.20
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mg/12,5 mgтаблета158.57
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета102.48
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mg/25 mgтаблета262.85
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета149.70
A03AA04mebeverine50 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 135 mgобложена таблета435.00
N06DX01memantine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета700.76
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 1 g/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6,278.00
A07EC02mesalazine50 филм-обложени таблети (блистер 5х10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета358.40
A10BA02metformin30 филм-обложени таблети (блистер 2 х 15)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета52.00
A10BA02metformin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета52.00
A10BA02metformin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета52.00
N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета336.14
R01AD09mometasone1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/дозаспреј за нос, суспензија330.00
J01MA01ofloxacin10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета225.26
N05AH03olanzapine28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgперорална дисперзибилна таблета2,121.93
N05AH03olanzapine28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета1,025.62
N05AH03olanzapine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета1,025.62
N03AF02oxcarbazepine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутијафилм-обложена таблета923.81
600 mg
N03AF02oxcarbazepine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 300 mgфилм-обложена таблета476.19
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mgтаблета131.00
J01CR05piperacillin, tazobactam10 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија5,034.18
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1,5 mgтаблета со продолжено ослободување1,525.71
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,18 mgтаблета204.40
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 0,5 mgтаблета225.00
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 0,5 mgтаблета225.00
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 1 mgтаблета280.00
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 1 mgтаблета280.00
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 2 mgтаблета347.22
A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 2 mgтаблета347.22
N05AX08risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 4 mgфилм-обложена таблета401.87
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 4 mgфилм-обложена таблета401.87
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 4 mgфилм-обложена таблета401.87
N05AX08risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета317.59
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета317.59
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета317.59
N05AX08risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета327.03
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета214.17
N05AX08risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета214.17
N05AX08risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета155.40
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета137.42
N05AX08risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета137.42
N05AX08risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета137.42
N06AB06sertraline30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета159.37
V03AE02sevelamer carbonate180 таблети во HDPE контејнер/кутија 800 mgфилм-обложена таблета7,500.00
G04BE03sildenafil4 таблети (блистер 1х 4)/кутија 50 mgтаблета574.30
N03AX11topiramate60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета311.46
L01XX17topotecan5 стаклени вијали х 4 ml/кутија 4 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија18,924.59
L01XX17topotecan1 стаклена вијала х 4 ml/кутија 4 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија6,150.86
N02AX02tramadol5 ампули х 1 ml/кутија 50 mg/1 mlраствор за инјектирање70.89
C01EB15trimetazidine60 таблети (блисер 3 х 20)/кутија 35 mgтаблета со продолжено ослободување220.94
N03AG01valproic acid, sodium valproate30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 500 mgтаблета со продолжено ослободување201.00
C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета243.90
N06AX16venlafaxine28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија 150 mgкапсула со модифицирано ослободување, тврда500.00
J02AC03voriconazole1 вијала х 25 ml/кутија 200 mgпрашок за раствор за инфузија3,663.71
J02AC03voriconazole1 стаклена вијала x 200 mg/кутија 200 mgпрашок за раствор за инфузија3,663.71
M05BA08zoledronic acid10 стаклени вијали x 5 ml 4 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија57,282.69

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар