Листата на ОТЦ лековите наменети за продажба и надвор од аптеките

ОТЦ Лекови

Почитувани,

Во прилог се наоѓа утврдената листа на лекови без рецепт кои можат да се продаваат и надвор од аптеките, односно во  определени места за продажба, како што се супермаркетите и бензинските станици, лекови коишто ги исполнуваат потребните услови и кои имаат дозвола од МЗ да вршат продажба на лековите без рецепт.

Имено, сите лекови од оваа Листа и досега се издаваа во аптека без лекарски рецепт, а сега врз основа на решение добиено од Бирото за лекови, тие лекови ќе можат да се продаваат слободно и тоа од страна на правни лица кои се регистрирани според Законот за трговски друштва за промет на големо и мало со храна, пијалоци, тутун или се регистрирани за трговија на мало со нафтени деривати на бензински станици.

 

АТЦ кодНазив на лекНосителГенерика на лекФармацевтска формаЈачинаПакување
1R05CB01АЦЦ 200ЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооелacetylcysteineшумлива таблета200 mg20 шумливи таблети во Al контејнер со PE капаче/кутија
2B01AC06АНДОЛПЛИВА дооелacetylsalicylic acidтаблета300 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
3B01AC06АНДОЛПЛИВА дооелacetylsalicylic acidтаблета100 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
4B01AC06АСПИРИН ПРОТЕКТ 100Bayer d.o.o. Ljubljanaacetylsalicylic acidгастрорезистентна таблета100 mg30 гастрорезистентни таблети (блистер 3 х 10)/кутија
5B01AC06КАРДИОПИРИНАЛКАЛОИД АДacetylsalicylic acidгастрорезистентна таблета100 mg30 гастрорезистентни таблети (блистер 3 х 10)/кутија
6A11CC03АЛФА Д3АКТАВИС Интернационал Лимитедalfacalcidolкапсула, мека0,25 mcg50 капсули блистер (5 х 10)/кутија
7A02AD01АЛТАЦИД БОСНАЛИЈЕКПретставништво БОСНАЛИЈЕК Д.Д.aluminium oxide, magnesium hydroxideтаблета за џвакање167,5 mg/158, 4 mg16 таблети (блистер 2 х 8)/кутија
8R05CB06АМБРОКСОЛХЕМОФАРМ А.Д.ambroxolшумлива таблета30 mg20 шумливи таблети (фиола 2 х 10)/кутија
9R02AA20СТРЕПСИЛС мед и лимонЗЕГИН дооamylmetacresol, dichlorobenzyl alcoholпастила0.6 mg/1.2 mg24 пастили (блистер 2 x 12)/кутија
10R02AA20СТРЕПСИЛС оригиналФАРМАСВИС дооелamylmetacresol, dichlorobenzyl alcoholпастила0.6 mg/1.2 mg24 пастили (блистер 2 x12)/кутија
11R02AA20СТРЕПСИЛС портокал со витамин ЦФАРМАСВИС дооелamylmetacresol, dichlorobenzyl alcohol, ascorbic acidпастила0.6 mg/1.2 mg/100 mg24 пастили (блистер 2 x 12)/кутија
12R02AA20СТРЕПСИЛС ментол и еукалиптусФАРМАСВИС дооелamylmetacresol, dichlorobenzyl alcohol, levomentholпастила0.6 mg/1.2 mg/8 mg24 пастили (блистер 2 x 12)/кутија
13S01XA20ТИАРС НАТУРАЛЕ IIМАКЕДОНИЈАЛЕК дооелartificial tearsкапки за око, растворLDPE шише со вградена PP капалка х 15 ml/кутија
14A11GA01АЛКАВИТ витамин Ц за децаАЛКАЛОИД АДascorbic acidтаблета50 mg30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија
15A11GA01АЦЕРОЛА АЛКАЛОИДАЛКАЛОИД АДascorbic acidтаблета за џвакање180 mg30 таблети во пластичен контејнер/кутија
16A11GA01АЦЕРОЛА АЛКАЛОИДАЛКАЛОИД АДascorbic acidтаблета за џвакање500 mg30 таблети во пластичен контејнер/кутија
17A11GA01АЦЕРОЛА АЛКАЛОИД за децаАЛКАЛОИД АДascorbic acidтаблета за џвакање50 mg30 таблети во пластичен контејнер/кутија
18A11GA01ВИТАМИН ЦРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛascorbic acidтаблета50 mg30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија
19A11GA01ПЛИВИТ ЦПЛИВА дооелascorbic acidтаблета50 mg30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија
20A11GA01ПЛИВИТ ЦПЛИВА дооелascorbic acidтаблета500 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
21A11GA01ФОРВИТА ЦРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛascorbic acidтаблета за џвакање300 mg50 таблети со вкус на мандарина во HDPE контејнер/кутија
22A11GA01ФОРВИТА ЦРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛascorbic acidтаблета за џвакање300 mg50 таблети со вкус на лимон во HDPE контејнер/кутија
23A11GB01Калциумвита ЦКРКА - ФАРМА дооелascorbic acid, calciumшумлива таблета500 mg/260 mg10 шумливи таблети во пластичен контејнер/кутија
24R02AA16СЕПТОЛЕТЕ Д ментолКРКА - ФАРМА дооелbenzalkoniumпастила1 mg30 пастили (блистер 2 х 15)/кутија
25R02AA16СЕПТОЛЕТЕ МЕНТОЛКРКА - ФАРМА дооелbenzalkoniumпастила1 mg30 пастили (блистер 3 х 10)/кутија
26R02AA02ХОЛИПЛАНТ СЕПТОГАЛ без шеќерЕУРОЛЕК дооелbenzalkonium, levomenthol, pepermint oil, eucaliptus oilпастила30 пастили (блистер 3 х10) / кутија
27R02AA06СЕПТОЛЕТЕ ПЛУС МЕД И ЗЕЛЕН ЛИМУНКРКА - ФАРМА дооелbenzocaine, cetylpyridiniumпастила5 mg/1 mg18 пастили (блистер 2 х 9)/кутија
28R02AA06СЕПТОЛЕТЕ ПЛУС МЕНТОЛКРКА - ФАРМА дооелbenzocaine, cetylpyridiniumпастила5 mg/1 mg18 пастили (блистер 2 х 9)/кутија
29A01AD02ОРАЛСЕПТРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛbenzydamineпастила3 mg20 пастили (блистер 2 х 10)/кутија
30A01AD02ОРАЛСЕПТРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛbenzydamineпастила3 mg10 пастили (блистер 1 х 10 )/кутија
31R05CB02БИСОЛВОНЗЕГИН дооbromhexineтаблета8 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
32R05CB02БИСОЛЕКСПЛИВА дооелbromhexineтаблета8 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
33A12AXИДЕОССЕПТИМА дооелcalcium, cholecalciferolтаблета за џвакање500 mg/400 IE30 таблети (2 PP туби x 15)/кутија
34A11HA31ПАНТЕНОЛХЕМОФАРМ А.Д.calcium pantothenateтаблета за шмукање120 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
35A11HA31ПАНТЕНОЛАД ЈАКА 80 Радовишcalcium pantothenateтаблета за шмукање120 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
36R05CB03БРОНЛЕСАЛКАЛОИД АДcarbocisteineкапсула, тврда375 mg30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија
37R05CB03МУКОДИНХЕМОФАРМ А.Д.carbocisteineкапсула375 mg30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија
38A07BA01КАРБОМЕДЕУРОЛЕК дооелcarbo medicinalisтаблета150 mg30 таблети (блистер 2 х 15 ) кутија
39R02AA06СЕПТОЛЕТЕ ЈАБОЛКОКРКА - ФАРМА дооелcetylpyridiniumпастила1,2 mg18 пастили (блистер 2 х 9)/кутија
40R02AA06СЕПТОЛЕТЕ ЛИМОНКРКА - ФАРМА дооелcetylpyridiniumпастила1,2 mg18 пастили (блистер 2 х 9)/кутија
41R02AA06СЕПТОЛЕТЕ ЦРЕШАКРКА - ФАРМА дооелcetylpyridiniumпастила1,2 mg18 пастили (блистер 2 х 9)/кутија
42R02AA05АНГАЛЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д.chlorhexidine, lidocaineпастила5 mg/1mg24 пастили (блистер 2х12)/кутија
43R02AA05АНГАЛЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д.chlorhexidine, lidocaineпастила5 mg/1 mg20 пастили (блистер 2 х 10)/кутија
44A01AB11ТРАХИСАНЕвропа Лек Фарма ДООЕЛchlorhexidine, lidocaine, tyrothricinпастила1 mg/ 1 mg/ 0.5 mg20 пастили (блистер 2 х 10)/ кутија
45R02AA20ЕФИСОЛАКТАВИС Интернационал Лимитедdequalinium, ascorbic acidпастила0,25 mg/30 mg20 пастили (блистер 1 х 20)/кутија
46C05CA03ФЛЕБОДИАСЕПТИМА дооелdiosmineфилм-обложена таблета600 mg30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија
47C05CA03ФЛЕБОДИАСЕПТИМА дооелdiosmineфилм-обложена таблета600 mg15 таблети (блистер 1 х 15)/кутија
48B03BB01АЛКАВИТ фолна киселинаАЛКАЛОИД АДfolic acidфилм-обложена таблета0,4 mg30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија
49B03BB01ТИФОЛКРКА - ФАРМА дооелfolic acidфилм-обложена таблета0,4 mg30 филм-обложени таблети (блистер 2 х 15)/кутија
50A01AB12СТОМАТИДИНБОСНАЛИЈЕК Д.Д.hexetidineраствор1 mg/1 ml1 темно стаклено шише х 200 ml/кутија
51A01AB12ХЕКСОРАЛХЕМОФАРМ А.Д.hexetidineраствор за промивање уста1 mg/1 ml1 темно стаклено шише x 200 ml/кутија
52A02AD04РУПУРУТBayer d.o.o. Ljubljana hydrotalciteтаблета за џвакање500 mg20 таблети за џвакање (блистер 2 x 10)/кутија
53A02AD04РУТАЦИДКРКА - ФАРМА дооелhydrotalciteтаблета за џвакање500 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
54M01AE01БлокМаксАЛКАЛОИД АДibuprofenфилм-обложена таблета200 mg10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија
55M01AE01ИБУПРОФЕНХЕМОФАРМ А.Д.ibuprofenшумлива таблета200 mg20 шумливи таблети (PP фиола 2 х 10)/кутија
56M01AE01КАФЕТИН МЕНСТРУАЛАЛКАЛОИД АДibuprofenфилм-обложена таблета200 mg10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија
57M01AE01НЕОФЕН ДИРЕКТБЕЛУПО дооелibuprofenперорална дисперзибилна таблета200 mg10 таблети (блистер 2 х 5)/кутија
58M01AE01РАПИДОЛ СФАРМАСВИС дооелibuprofenкапсула, мека200 mg20 капсули (блистер 2 х 10)/кутија
59R05CAПРОСПАНЕвропа Лек Фарма ДООЕЛivy leaf extract, driedшумлива таблета65 mg10 шумливи таблети (лента 5 х 2)/кутија
60A07FA51ЛИНЕСПОР ЕкстраРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛlactic acid producing organisms, combinationsкапсула, тврда21 капсула во PP контејнер/кутија
61A07FA51НОРМИАЕУРОЛЕК дооелlactic acid producing organisms, combinationsкапсула, тврда9,9 mg/30,1 mg15 капсули (блистер 1 x 15)/кутија
62A07FA51НОРМИАЕУРОЛЕК дооелlactic acid producing organisms, combinationsгранули за перорална суспензија13 mg/29 mg10 ќесички х 1 g/кутија
63A07FA51ПРОЛАЈФЕУРОЛЕК дооелlactic acid producing organisms, combinationsкапсула20 капсули (блистер 2 х 10)/кутија
64A07FA51ПРОЛАЈФЕУРОЛЕК дооелlactic acid producing organisms, combinationsпастила24 пастили (лента 24 х 1)/кутија
65A07FA01ЛИНЕКС ФОРТЕЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д.lactobacillus, bifidobacteriumкапсула, тврда14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија
66A07FA01ЛИНЕКСЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д.lactobacillus, bifidobacterium, enterococcusкапсула, тврда16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија
67G01AX14ЛАКТОГИНЕУРОЛЕК дооелlactobacillus fermentumкапсула, тврда41 mg/10 mg15 капули (блистер 1 x 15)/кутија
68A01AD11ЛИЗОБАКТПретставништво БОСНАЛИЈЕК Д.Д.lysozyme, pyridoxineтаблета за шмукање20 mg/10 mg30 таблети за шмукање (блистер 3 х 10)/кутија
69N02BB02АНАЛГИНАЛКАЛОИД АДmetamizole sodiumтаблета500 mg10 таблети (блистер 1 x 10)/кутија
70A11AAОЛИГОВИТГАЛЕНИКА а.д. претставништвоmultivitamini, mineraliобложена таблета30 обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија
71AA02ПИКОВИТКРКА - ФАРМА дооелmultivitamins and calciumобложена таблета30 обложени таблети (блистер 2 х 15)/кутија
72A11BAПИКОВИТ ФОРТЕКРКА - ФАРМА дооелmultivitamins, plainобложена таблета30 обложени таблети (блистер 2 х 15)/кутија
73S01GA01НАФАЗОЛИН ОФТАХЕМОФАРМ А.Д.naphazolineкапки за око, раствор0,3 mg/1 mlстаклено шише x 10 ml + пластична капалка/кутија
74S01GA01ПРОКУЛИНАЛКАЛОИД АДnaphazolineкапки за око, раствор0,3 mg/1 mlРЕ шише со РР затварач х 10 ml/кутија
75M01AE02НАЛГСИН СКРКА - ФАРМА дооелnaproxenфилм-обложена таблета275 mg10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија
76A02AB04КОМПЕНСАНАЛКАЛОИД АДnatrium-aluminium carbonate, dihydroxideтаблета300 мг20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
77N02BE01ДАЛЕРОНКРКА - ФАРМА дооелparacetamolтаблета500 mg12 таблети (блистер 2 х 6)/кутија
78N02BE01КОЛДРЕКС ментол активГлаксоСмитКлајн Експорт Лтдparacetamolпрашок за перорален раствор500 mg5 ќесички х 3,735 g/кутија
79N02BE01ЛЕКАДОЛЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооелparacetamolфилм-обложена таблета500 mg18 филм обложени таблети (блистер 3 х 6)/кутија
80N02BE01ПАНАДОЛГлаксоСмитКлајн Експорт Лтдparacetamolфилм-обложена таблета500 mg12 таблети (блистер 1 х 12)/кутија
81N02BE01ПАНАДОЛ АДВАНСГлаксоСмитКлајн Експорт Лтдparacetamolфилм-обложена таблета500 mg12 таблети (блистер 1 х 12)/кутија
82N02BE01ПАРАЦЕТАМОЛБОСНАЛИЈЕК Д.Д.paracetamolтаблета500 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
83N02BE01ПАРАЦЕТАМОЛ АЛКАЛОИДАЛКАЛОИД АДparacetamolтаблета500 mg10 таблети (лента 1 х 10)/кутија
84N02BE01ПЛИЦЕТ ППЛИВА дооелparacetamolтаблета500 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
85N02BE01ФЕБРИЦЕТХЕМОФАРМ А.Д.paracetamolшумлива таблета500 mg10 шумливи таблети (фиола 1 х 10)/кутија
86N02BE01ФЕБРИЦЕТ ХЕМОФАРМ А.Д.paracetamolшумлива таблета500 mg20 шумливи таблети (фиола 2 х 10)/кутија
87N02BE51ЕФЕРАЛГАН со Витамин ЦФАРМАСВИС дооелparacetamol, ascorbic acidшумлива таблета330 mg/200 mg10 шумливи таблети во РР контејнер (туба 1 х 10)/кутија
88N02BE51ЛЕКАДОЛ ПЛУС ЦЛЕК - СКОПЈЕ Лек д.д. Љубљана дооелparacetamol, ascorbic acidгранули за перорален раствор500 mg/300 mg10 ќесички х 5 g/кутија
89N02BE51ФЕБРИЦЕТ ЦХЕМОФАРМ А.Д.paracetamol, ascorbic acidшумлива таблета330 mg/200 mg10 шумливи таблети во пластичен контејнер/кутија
90D08AG02БЕТАДИНЕАЛКАЛОИД АДpovidone-iodineраствор за кожа10%PP темно шише х 100 ml + PE капалка/кутија
91D08AG02БЕТАДИНЕАЛКАЛОИД АДpovidone-iodineраствор за кожа7,5%PP темно шише х 100 ml + PЕ бела капалка/кутија
92D08AG02ПОВИДОН-ЈОДАД ЈАКА 80 Радовишpovidone-iodineраствор за кожа10 %PP шише со PP дозатор х 100 ml/кутија
93R02AA15БЕТАДИНЕАЛКАЛОИД АДpovidone-iodineраствор за гаргара1 %PP темно шише х 100 ml + PE бела капалка/кутија
94R02AA15ПОВИДОН-ЈОДАД ЈАКА 80 Радовишpovidone-iodineраствор за промивање уста1 %PP шише со PP дозатор х 100 ml/кутија
95A11HA02БЕДОКСИНГАЛЕНИКА а.д.pyridoxineтаблета20 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
96A11HA02ВИТАМИН Б6РЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛpyridoxineтаблета20 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
97A11HA02ВИТАМИН Б6АД ЈАКА 80 Радовишpyridoxineтаблета20 mg20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија
98A11HA02ВИТАМИН Б6 АЛКАЛОИДАЛКАЛОИД АДpyridoxineтаблета20 mg20 таблети (блистер 2х10)/кутија
99A11JAВИТАМИН А & ЕПретставништво БОСНАЛИЈЕК Д.Д.retinol, tocopherolкапсула30 000 IE/70 mg24 капсули (блистер 2 х 12)/кутија
100A07FA02ЕНТЕРОЛМЕДИС дооsaccharomyces boulardiiпрашок за перорална суспензија250 mg10 ќесички х 250 mg/кутија
101A07FA02ЕНТЕРОЛМЕДИС дооsaccharomyces boulardiiкапсула, тврда250 mg10 капсули во стаклен контејнер/кутија
102A07FA49ЕНТЕРОГЕРМИНАСАНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооелspore di Bacillus clausiiкапсула, тврда 2 x 10 912 капсули (1 х 12)/кутија
103A11HA03АЛКАВИТ Витамин ЕАЛКАЛОИД АДtocopherolтаблета за џвакање100 mg30 таблети за џвакање (блистер 3 х 10)/кутија
104A11HA03ВИТАМИН ЕРЕПЛЕК ФАРМ ДООЕЛtocopherolтаблета за џвакање100 IE30 таблети за џвакање (блистер 3 х 10)/кутија
105A11HA03ВИТАМИН ЕАД ЈАКА 80 Радовишtocopherolтаблета за џвакање100 IE30 таблети за џвакање (блистер 3 х 10)/кутија
106A11HA03ЕВИТОЛКРКА - ФАРМА дооелtocopherolобложена таблета100 mg30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија
107A11EAБ-КОМПЛЕКСКРКА - ФАРМА дооелvitamin B-complex, plainобложена таблета30 обложени таблети (блистер 2 х 15)/кутија
108A11EAПОЛИБЕВИТБОСНАЛИЈЕК Д.Д.vitamin B-complex, plainфилм-обложена таблета30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија
Сподели на:

Related Posts

Остави коментар