ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

Почитувани,

Со цел запознавање со предлог текстот на ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, Бирото за лекови при Министерството за здравство, во продолжение го приложува предлог текстот, како и образецот 1 – БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ, како негов составен дел.

Како заинтересирани субјекти, Ве молиме да ги дадете Вашите коментари, сугестии и забелешки во наредните 5 дена пред објавување на Правилникот во Службен весник на Република Македонија.

Образец 1 – БАРАЊЕ ЗА ДОБИВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА СТАВАЊЕ НА ЛЕК ВО ПРОМЕТ

Правилник за МА – биослични лекови

Вашите коментари, забелешки и сугестии пратете ги на овој линк

 

Ви благодариме на соработката,

Министерство за здравство – Биро за лекови

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар