Прирачник: “Улога, задачи и обврски на службите за итна медицинска помош при несреќи со повеќе повредени и при масовни несреќи”

Прирачникот “Улога, задачи и обврски на службите за итна медицинска помош при несреќи со повеќе повредени и при масовни несреќи”  е подготвен во рамките на “Програмата за подготовка и одговор на здравствениот систем при кризни состојби”.
Изготвен е  како дел од соработката на Министерството за здравство и Светската здравствена организација.
Автор на прирачникот е прим. д-р Весна Неделковска од Службата за итна медицинска помош, а рецензенти се проф.д-р Михаил Кочубовски и проф. д-р Спасе Јовковски.
Печатењето на прирачникот е поддржано од страна на Светска здравствена организација, Канцеларија Скопје и истиот ќе биде користен во секојдневната работа на службите на ИМП.
Сподели на:

Related Posts