ПРИВАТНИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ – СТОМАТОЛОЗИ ОД КОНКУРСИТЕ 2018 И 2019, КОИ ИЗРАЗУВААТ ИНТЕРЕС ЗА МЕСЕЧЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ДА ДОСТАВАТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕКУ АРХИВА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Приватните специјализанти – стоматолози од конкурсите 2018 и 2019, кои изразуваат интерес за месечен паричен надоместок да достават документација преку архива во Министерство за здравство.

Специјализантите треба да достават:

Пополнет формулар (во прилог)
– Потврда од агенција за вработување доколку се невработени или М1/М2 образец доколку се вработени
– Копија од решение за специјализација

Рок: најдоцна до 27.12.2019та (петок) до крајот на работно време.

Лице за контакт: ljubica.tasheva@zdravstvo.gov.mk

Сподели на:

Related Posts