ПРВАТА ОБУКА НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ ОДГОВОРЕН ЗА ХИГИЕНАТА ЗА МЕРКИТЕ НА ЕПИДЕМИОЛОШКИТЕ ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ИНТРАХОСПИТАЛНИТЕ ИНФЕКЦИИ

Со цел јакнење на здравствените капацитети преку континуирана едукација на вработените во здравствените установи, денес се одржа првата обука на техничкиот персонал одговорен за хигиената за мерките на епидемиолошките превенција и контрола на интрахоспиталните инфекции. Вложувајќи во континуирана едукација на персоналот со цел следење на епидемиолошките препораки за чистење, дезинфекција и стерилизација и навременото превземање на мерки за превенција на болнички стекнати инфекции, може да се намали ризикот за истите до 70%. Дополнително, формирана е и работна група за интрахоспитални инфекции чија цел е да ги усогласи постоечките законски и подзаконски акти со европското законодавство и ЕУ директивите наменети на оваа проблематика.……

Сподели на:

Related Posts