Д-р Мухамедин Рушити

Наспроти предизвиците со кои се соoчуваме секој ден со разни патологии, а должноста на лекарот кој го има и својот ентузијазам, особено кога се постигнува да се врати насмевката на едно тажно лице.

Денеска имаме работа со едуцирани и добро информирани пациенти за своите болести затоа од лекарот се бара да носи висока одговорност и биде во чекор со најновите трендови и студии во медицинската наука.

Актуелно работам како лекар по општа медицина во приватната ординација Едиал Медика во Тетово што ja исполнува мојата желба да ја почнам лекарската професија од примарната медицина. Максималната грижа за пациентите и добрите постигнати резултати прават уште повеќе да ја засакам ова професија и да им бидам благодарен на моите учители.

Сподели на: