Д-Р СВЕТЛАНА КОЧЕВА

Д-р Александар Димитровски

Со набвка на новите апарати и помагала, во голема мерка се подобрува и зголемува успешноста на нашата работа за одредени анестезиолошки процедури. Најважна е безбедноста и задоволството кај пациентите.

Д-р ЈЕТМИР ЗИМБЕРИ

Како детски хирург, најголема сатисфакција е да ги лекувам вродените аномалии кај новороденчињата.Но, особено сум среќен кога бебе од одвај три килограми, со родителите си заминува од клиниката здраво и со насмевка.

Д-Р СВЕТЛАНА КОЧЕВА

Ме радува кога најмладите пациенти со насмевка доаѓаат на контролните прегледи и не можат да престанат да раскажуваат…