МИНИСТЕР

Доц. Д-р Венко Филипче

ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ Специјалист по неврохирургија од 2008г.

 

Магистер по медицински науки  2011г.

Супспецијалист по интервентна неврорадиологија

(Швајцарија), 2012г.

Доктор на медицински науки 2016г.

Извршени повеќе од 2500 неврохируршки интервенции (кранио – спинални)

Извршени повеќе од 200 ендоваскуларни интервенции

   
ЕДУКАЦИЈА 2016– Докторат во областа на неврохирургијата „Евалуација на адекватен тајминг за третман на руптурирани интракранијални аневризми”

 

2012 – Супспецијалист по ендоваскуларна неврохирургија/интервентна неврорадиологија, Цирих (проф. Валаванис)

2011 Магистер по медицински науки Универзитет „Свети Кирил и Методиј”, Медицински факултет Скопје – ендоскопијата како асистенција во микрохирургија

2008 – Специјалистички испит по неврохирургија

2008 – Клиника за неврохирургија, Дардингер лабораторија за микроневрохирургија, Универзитет Охајо Стејт, Колумбус,Охајо, САД, минимално инвазивна хирургија на базата на черепот и рбетот (Марио Амирати, МД МБА, Ехуд Мендел МД, ФРЦС., Е.Антонио Чиока МД. Пх.Д)

2007 – Клиника за неврохирургија, Кетеринг медикал центар, Дејтон, Охајо, УСА. Три месеци специјализација (Јамал Таха МД.)

20052006 Специјализација по  неврохирургија на Медицински факултет во Белград, Србија

20022008 Специјализација по неврохирургија, Медицински факултет Скопје

2002 – Постдипломски студии на Медицински факултет Скопје

2002   – Лиценца за работа

20012002 Универзитетска клиника за тораковаскуларна хирургија, Медицински факултет-Скопје

2001 – Дипломирал на Медицински факултет во Скопје

 

АКТИВНОСТИ И ДОСТИГНУВАЊА 2017 – Избран за доцент на Медицинскиот факултет во Скопје

 

2016 – Август – курс за база на череп, Универзитетска клиника Цирих, Швајцарија

2016 – Поканет предавач, Euroacademia Neurotraumatologica Мultidisciplinaria, Нови Сад, Србија

2016 – Организатор на македонско-јапонска невроваскуларна конференција

2016 – Предавач на 5  WFNS  симпозиум, Техеран, Иран

2014 – Организатор на „Денови на невронаука”, во организација на МАНУ и јужноевропско неврохируршко друштво

2014 – Поканет предавач на трет конгрес на дунавско/карпатски регион – контроверзи во неврохирургијата

2014 – Поканет предавач на Македонско неврохируршко друштво и Македонско анестезиолошко друштво

2013 – Поканет предавач на Македонско анестезиолошко друштво

2012 – Поканет предавач на Македонско ОРЛ асоцијација

2012 – Член на извршен комитет на неврохируршка асоцијација на Југоисточна Европа

2012 – Светска федерација на на неврохируршки науки, локален организатор, едукациски курс

2010 – Секретар на Македонска асоцијација на неврохирурзи

2009 – Добиена награда за најдобар труд на  ESBS  конгрес во Ротердам, Холандија

2007 – Член на форум на млади неврохирурзи на светска неврохирушка федерација

2004 – Избран за асистент на медицински факултет Скопје

 

Остави коментар