Намалени цени на оригинаторни и иновативни лекови

grb-na-rm

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРТСВО ЗА ЗДРАВСТВО

ул. 50-та Дивизија бр. 14, Скопје

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и 7/2016) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13 и 177/15), Министерството за здравство донесе

                Големопродажни и малопродажни цени на оригинаторни и иновативни лекови

  1. На Bayer d.o.o. Ljubljana, Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. Avelox ((moxifloxacin)

филм обложена таблета,
400mg, 5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија

BAYER PHARMA AG, Леверкузен, Германија 733.95 25% 917.44 963.31
2. Diane 35 ((cyproterone ethynyestradiol)

обложена таблета, 21 таблета
(блистер 1х21)/кутија

 

BAYER Weimar GmbH & Co.KG.,BAYER PHARMA AG 190.62                           28% 243.99 256.19
3. Eylea (aflibercept) 40 mg/1 mlраствор за инјектирање, 1 стаклена вијала + 1 филтер игла/кутија

 

BAYER PHARMA AG, Берлин, Германија

Место на производство꞉Regeneron Pharmaceuticals ICN, , САД

44540.85 1200 45740.85 48027.89

 

  1. На АЛКАЛОИД АД – фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. PANCEF (cefixime) 400 mg филм-обложена таблета, 10 филм-обложени таблети (блистер 2 х 5)/кутија АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија 604.00 20% 724.80 761.04

 3.На ВАРУС дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. LODOZ (bisoprolol, hydrochlorothiazide)

5 mg/6,25 mg  филм-обложена таблета, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

MERCK Sante s.a.s., Семои, Франција

Место на производство꞉MERCK KGaA, Дармштадт, Германија

250.00 28 % 320.00 336.00
2. GONAL-f  300 IE (follitropin alfa ) (22 mcg/0,5 ml) раствор за инјектирање, 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон х 0,5 ml +8 игли/кутија

 

MERCK Serono S.p.A., Модуњо/Бари, Италија Место на производство꞉Regeneron MERCK SERONO S.A., Аубоне, Швајцарија, MERCK Serono S.p.A., Модуњо/Бари, Италија 5,750.00 20 % 6,900.00 7,245.00

 4 .На ПРОВИДЕНС доо Загреб, Претставништво во Македонија Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. FERRIPROX(deferiprone) 500mg филм обложена таблета,пластичен контејнер x 100 таблети/кутија Chiesi Farmaceutici S.p.A-Парма,Италија; APOTEX Nederland B.V. Леиден,Холандија 8,220.00 1,200.00 9,420.00 9,891.00

 5.На ПРОМЕДИКА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. VISIPAQUE (iodixanol) 320 mg I/1 mlраствор за инјектирање, 10 РР шишиња х 100 ml/кутија GE Healthcare AS, Осло, Норвешка

Место на производство꞉GE Healthcare AS, Осло, Норвешка, Ge Healthcare Ireland, Ко Корк, Ирска

22.377.50 1,200.00 23,577.50 24,756.37

 

6.На ПЛИВА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. SUMAMED ( azithromycin)

 капсула 250 mg, 6 капсули (блистер 1 х 6)/кутија

PLIVA Hrvatska d.o.o, -Загреб, Хрватска 383.00 25% 478.75 502.69
2.  SUMAMED (azithromycin )филм-обложена таблета 500 mg, 3 филм-обложени таблети (блистер 1 х 3)/кутија

 

PLIVA Hrvatska d.o.o, -Загреб, Хрватска 374.50 25% 468.13 491.53
3.  LADIOMIL( maprotiline)

раствор за инјектирање 25 mg/2 ml, 10 стаклени ампули х 2 ml/кутија

 

PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, NOVARTIS Pharma AG, , Швајцарија 1,129.83 11.964% 1,265.00 1,328.25
4.  LADIOMIL( maprotiline) филм-обложена таблета 50 mg, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска, NOVARTIS Pharma AG, , Швајцарија 190.00 28% 243.20 255.36
5. EPORATIO (epoetin theta)

    3000 IE/0,5 ml  раствор за инјектирање, 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/блистер/кутија

 

MERCKLE Biotec GmbH, Улм, Германија 5720.75 20% 6864.9 7,208.15
6. EPORATIO (epoetin theta)    5000 IE/0,5 ml  раствор за инјектирање, 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/блистер/кутија

 

MERCKLE Biotec GmbH, Улм, Германија 10,723.34 1200 11,923.34 12,519.51
7. EPORATIO (epoetin theta)   20 000 IE/1 ml  раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml + 1 игла/блистер/кутија

 

MERCKLE Biotec GmbH, Улм, Германија 23,214.63 1200 24,414.63 25,635.36
8. EPORATIO  (epoetin theta)   1000 IE/0,5 ml  раствор за инјектирање, 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/блистер/кутија

 

MERCKLE Biotec GmbH, Улм, Германија 11,142.68 1200 12,342.68 12,959.81

 

7.На ДПУП ПФЦ ТРАДЕ ДОО Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. URSOFALK (ursodeoxycholic acid)

500mg филм-обложена таблета,

50 филм-обложени таблети (блистер 2 x 25) / кутија

Dr.Falk Pharma GmbH- Фрајбург, Германија 2,779.84 20% 3,335.81 3,502.60
2. URSOFALK (ursodeoxycholic acid)

500mg филм-обложена таблета,

100 филм-обложени таблети (блистер 4 x 25) / кутија

Dr.Falk Pharma GmbH- Фрајбург, Германија 5,072.62 20% 6,087.14 6,391.50
3. SALOFALK (mesalazine)

1000mg гастро-резистентни гранули со продолжено ослободување,

50 PE/AL/PE ќесички / кутија

Dr.Falk Pharma GmbH- Фрајбург, Германија 2,274.00 20% 2,728.80 2,865.24

 

8.На НЕОКОР МЕДИКА доо Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. ARANESP(darbepoetin alfa)500 mcg/1ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија      41 285.63       1200.00       42 485.70       44 610.00
2. ARANESP(darbepoetin alfa)300mcg/0,6ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,6 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 24 895.19 1200.00 26 095.20 27 400.00
3. ARANESP(darbepoetin alfa)150 mcg/0,3 ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,3 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 13 332.05 1200.00 14 532.10 15 258.70
4. ARANESP(darbepoetin alfa)100 mcg/0,5 ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 8 842.83 1200.00 10 042.90 10 545.10
5. ARANESP(darbepoetin alfa)80 mcg/0,4ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,4 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 6852,44 1200.00 8 052,50 8 455,20
6. ARANESP(darbepoetin alfa)60mcg/0,3ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,3 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 5 140,05 20% 6 168,10 6 476,50
7. ARANESP(darbepoetin alfa)50 mcg/0,5ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 4307,16 20% 5 168,60 5 427,10
8. ARANESP(darbepoetin alfa)40 mcg/0,4ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,4 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 3 428,24 20% 4 113,90 4 319,60
9. ARANESP(darbepoetin alfa)30mcg/0,3ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 2 570,15 20% 3 084,20 3 238,50
10. ARANESP(darbepoetin alfa)20 mcg/0,5ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 1 733,87 20% 2 080,70 2 184,80
11. ARANESP(darbepoetin alfa)10 mcg/0,4ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,4 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 898,81 25% 1 123,60 1      179,80

9.На NOVARTIS Pharma Services inc., Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. LEPONEX(clozapine) 25 mg таблета,

50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија

NOVARTIS Pharma AG, Базел, Швајцарија 304.20 28% 389.38 408.84
2. LEPONEX(clozapine) 100mg таблета,

50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија

 

NOVARTIS Pharma AG, Базел, Швајцарија 957.85 25% 1197.31 1257.18
3. MYFORTIC (mycophenolic acid)

180 mg гастрорезистентна таблета,

120 гастрорезистентни таблети (блистер 12 x 10)/кутија

 

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

6 756.62 1200.00 7 956.62 8354.45
4. MYFORTIC (mycophenolic acid)

360mg гастрорезистентна таблета,

120 гастрорезистентни таблети (блистер 12 x 10)/кутија

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

13 492.74 1200.00 14692.74 15427.38
5. ONBREZ BREEZHALER (indacaterol)

150 mcg прашок за инхалирање, тврда капсула,30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

1421.75 20% 1706.10 1791.41
6. ONBREZ BREEZHALER (indacaterol)

300 mcg прашок за инхалирање, тврда капсула,30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

1480.72 20% 1776.86 1865.7
7. STALEVO(levodopa, carbidopa,entacapone )

100/25/200 mgфилм-обложена таблета,

100 таблети (HDPE контејнер) /кутија

Orion Corporation, Orion Pharma Espoo, Еспо, Финска 4528.48 20% 5434.18 5705.88
8. TRILEPTAL(oxcarbazepine) 600mg

филм-обложена таблета,

50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

Место на производство꞉ NOVARTIS PHARMA STEIN AG, Стеин, Швајцарија, Novartis Farma S.p.A., , Италија

1090.08 25% 1362.60 1430.73
9. AFINITOR (everolimus) 10 mg таблета,

30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија

NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

196 291.23 1200.00 197 491.23 207 365.79
10. EXJADE (deferasirox) 125 mg таблета за перорална суспензија, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

9567.31 1200.00 10 767.31 11 305.68
11. SANDOSTATIN LAR (octreotide) 20 mg микросфери и вехикулум за суспензија за инјектирање, 1 вијала х 20 mg + 1 наполнет инјекциски шприц х 2,5 ml вехикулум + 2 игли/кутија NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

Место на производство꞉ Sandoz GmbH , Лангкамфен, Австрија, NOVARTIS PHARMA Stein Ltd , Стеин, Швајцарија, Nycomed Austria GmbH , , Австрија

55 131.15 1200.00 56 331.15 59 147.71
12. ZOMETA (zoledronic acid) 4 mg/100 ml раствор за инфузија, 1 пластично шише х 100 ml/кутија NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

8357.88 1200.00 9557.88 10 035.77
13. CERTICAN (everolimus) 0,25 mg таблета, 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

5310.04 20% 6372.05 6690.65
14. CERTICAN (everolimus) 0,5 mg таблета, 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија NOVARTIS PHARMA STEIN AG

Стеин, Швајцарија

10 045.88 1200.00 11 245.88 11    08.17
15. REVOLADE (eltrombopag) 25 mg филм-обложена таблета,28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија Glaxo Operations UK Limited , GLAXO WELLCOME S.A. 53 275.19 1200.00 54 475.19 57 198.95
16 REVOLADE (eltrombopag) 50 mg филм-обложена таблета,28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија Glaxo Operations UK Limited , GLAXO WELLCOME S.A. 107 815.87 1200.00 109 015.87 114 466.66

  

10.На НОВО НОРДИСК ФАРМА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. NovoEight 250 IE (coagulation factor VIII) прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, 1 вијала со прашок+1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија NOVO NORDISK A/S, Багсваерд, Данска 10,431.14 1,200.00 11,631.14 12,212.70
2. NovoEight 1000 IE (coagulation factor VIII) прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, 1 вијала со прашок+1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија NOVO NORDISK A/S, Багсваерд, Данска 41,323.58 1,200.00 42,523.58 44,649.76
3. NovoEight 1500 IE (coagulation factor VIII) прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, 1 вијала со прашок+1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија NOVO NORDISK A/S, Багсваерд, Данска 61,646.79 1,200.00 62,846.79 65,989.13
4 NovoEight 2000 IE (coagulation factor VIII) прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, 1 вијала со прашок+1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија NOVO NORDISK A/S, Багсваерд, Данска 82,631.73 1,200.00 83,831.73 88,023.32

 

11.На МЕДИКОФАРМАЦИЈА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. HYALGAN (hyaluronic acid) 20 mg/2 ml раствор за интраартикуларна употреба, 1 стаклена вијала x 2 ml/кутија FIDIA Farmaceutici S.p.a, Абано Терме (Падова), Италија 1359,00 20% 1630,00 1712,34

 

12.На Претставништво ШЕРИНГ-ПЛАУ ЦЕНТРАЛ ИСТ АГ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. ELOCOM, (mometasone), крем, 1mg/1g, Ал туба х 30g/кутија Schering-Plough Labo N.V. – Хеист-оп-ден-Берг, Белгија 140.18 28% 179.43 188.40
2. ELOCOM, (mometasone), маст, 1mg/1g, Ал туба х 30g/кутија

 

Schering-Plough Labo N.V. – Хеист-оп-ден-Берг, Белгија 140.18 28% 179.43 188.40
3. TRIDERM (betamethason, clotrimazole, gentamicin)                                                            (0,5 mg/10mg/1mg)/ 1g маст, Al туба x 15g/кутија

 

Schering -Plough Farma Lda, Агуалва, Португалија 150.18 28% 192.23 201.84
4. VICTRELIS (boceprevir) 200mg капсула, тврда, 336 капсули во мултипакување (4 единечни пакувања х 84 капсули (блистер 7 х 12)/ кутија

 

Schering -Plough Labo N.V.-Хеист-оп-ден-Берг, Белгија

Место на производство

MSD International GmbH (Singapore Branch) , , Сингапур

172,979.25 1200 174,179.25 182,882.21

 

13.На МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. COLOSPA RETARD (mebeverine), капсула со продолжено ослободување, тврда, 200mg, 30 капсули (блистер 2 х 15)/кутија Mylan Laboratories SAS, Шатилон-сур-Шаларон, Франција 616.00 25% 770.00 808.50
2. HIDRASEC  (racecadotril) 10 mg гранули за перорална суспензија, 16 кесички х 1 g/кутија) Laboratoire SOPHARTEX – Верњује, Франција 490.00 25% 612.50 643.13
3. HIDRASEC  (racecadotril) 30 mg гранули за перорална суспензија, 16 кесички х 3 g/кутија) Laboratoire SOPHARTEX – Верњује, Франција 569.00 25% 711.25 746.81
4. OMACOR (omega-3-triglycerides incl. other esters and acids) 1000 mg капсула, мека 1000 mg, 28 капсули во HDPE контејнер/кутија) ABBOTT PRODUCTS GmbH, Нојштадт, Германија, Pronova BioPharma Norge AS , Сантефјорд, Норвешка 690.00 25% 862.50 905.63
5. DUOTRAV (travoprost, timolol) капки за око, раствор (40 mcg/5 mg)/1 ml, PP шише х 2,5 ml/кутија) ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија 693.17 25% 866.46 909.79
6. TRAVATAN (travoprost) 40 mcg/ml, 40 mcg/ml капки за око, раствор, РР шише со капалка х 2,5 ml/кутија) S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија 602.00 25% 752.50 790.13
7. AZARGA (brinzolamide, timolol)капки за око, суспензија (10 mg/5 mg)/1 ml, PP шише х 5 ml/кутија) ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија 583.00 25% 728.75 765.19
8. NEVANAC (nepafenac) капки за око, суспензија, 1 mg/1 ml, LDPE шише х 5 ml/кутија) S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија 507.00 25% 633.75 665.44
9. DICETEL (pinaverium) 100 mg филм-обложена таблета 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија) ABBOTT Healthcare S.A.S., Шатилон – сур – Шаларон, Франција 270.00 26.78% 342.29 359.40
10. CONTROLOC (pantoprazole)гастрорезистентна таблета 20 mg, 14 гастрорезистентни таблети (1 блистер х 14)/кутија) NYCOMED GmbH, Ораниенбург, Германија 162.00 28% 207.36 217.73
11. CONTROLOC (pantoprazole)гастрорезистентна таблета 40 mg, 14 гастрорезистентни таблети (1 блистер х 14)/кутија) TAKEDA GmbH, Ораниенбург, Германија 195.00 28% 249.60 262.08

 

14.На САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. INSUMAN BASAL(insulin (human)

суспензија за инјектирање, 100 IE/1 ml, 5 патрони x 3 ml/кутија

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 1,211.62 25% 1,514.53 1,590.25
2. INSUMAN BASALSOLOSTAR( insulin (human) суспензија за инјектирање, 100 IE/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 1,211.39 20% 1,453.67 1,526.35
3. INSUMAN RAPID SOLOSTAR(insulin (human) раствор за инјектирање, 100 IE/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 1,075.56 25% 1,344.45 1,411.67
4. LANTUS (insulin glargine)

раствор за инјектирање, 100 Е/1 ml, 5 патрони x 3 ml/кутија,

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 2,754.65 20% 3,305.58 3,470.86
5.  

LANTUS SOLOSTAR (insulin glargine) раствор за инјектирање, 100 Е/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала x 3 ml патрон/кутија

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 2,754.65 20% 3,305.58 3,470.86
6. LYXUMIA(lixisenatide)

раствор за инјектирање, 20 mcg, 2 наполнети инјекциски пенкала со патрон х 3 ml (2 х 14 дози)/ кутија

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 4,401.35 20% 5,281.62 5,545.70
7. LYXUMIA(lixisenatide)

раствор за инјектирање, 10 mcg,1 наполнето инјекциско пенкало со патрон х 3 ml (14 дози)/кутија

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 2,209.01 20% 2,650.81 2,783.35
8. RENVELA (sevelamer carbonate)

филм-обложена таблета  800 mg, 180 таблети во HDPE контејнер

GENZYME Ireland Limited , Вотерфорд, Ирска, GENZYME Limited, Суфолк, Обединето Кралство 6,953.96 1,200.00 8,153.96 8,561.66
9. FABRAZYME( agalsidase beta)

прашок за концентрат за раствор за инфузија, 35 mg, 1 стаклена вијала/кутија

GENZYME Ireland Limited , Вотерфорд, Ирска, GENZYME Limited, Суфолк, Обединето Кралство 198,375.76 1,200.00 199,575.76 209,554.55
10. FABRAZYME( agalsidase beta)

прашок за концентрат за раствор за инфузија, 5 mg, 1 стаклена вијала/кутија

GENZYME Ireland Limited , Вотерфорд, Ирска, GENZYME Limited, Суфолк, Обединето Кралство 29,842.84 1,200.00 31,042.84 32,594.98
11. Pneumo 23(pneumococcus,purified
polysaccharidesantigen)раствор за инјектирање, 25 mcg за секој од серотиповите/0.5 ml, 1 наполнет инјекциски шприц х 0,5
ml/кутија
Sanofi Pasteur S.A., Марси Ла Етоил, Франција, SANOFI PASTEUR, Вал Де Руил, Франција 532.64 25% 665.80 699.09

 

15.На СЕПТИМА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. LYRICA (pregabalin) 150 mg

капсула, тврда, 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија

PFIZER Manufacturing Belgium NV, Пурс, Белгија 1,953.73 20% 2,344.48 2,461.70
2. LYRICA (pregabalin) 300 mg

капсула, тврда, 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Belgium NV, Пурс, Белгија 3,512.00 20% 4,214.40 4,425.12
3. ADENURIC (febuxostat)

120 mg x 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија

 

Menarini-Von Heyden GmbH, Дрезден, Германија 1,607.02 20% 1,928.42 2,024.84
4. ELIQUIS (apixaban)

2,5 mg филм-обложена таблета, 10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија

Brystol Myers Squibb S.r.l., Анагни, Италија 609.69 25% 762.11 800.21
5. ZOLOFT 50 mg x 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија

 

HAUPT Pharma Latina S.r.l , Латина, Италија 236.03 28% 302.12 317.23
6. ZOLOFT 100 mg x 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија

 

HAUPT Pharma Latina S.r.l , Латина, Италија 744.08 25% 930.10 976.60
7. SORTIS (atorvastatin)

10 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија, PFIZER Ireland Pharmaceuticals, Ко. Корк, Ирска, PFIZER Pharmaceuticals LLC, Вега Баја, Порто Рико 274.72 28% 351.64 369.22
8. SORTIS (atorvastatin)

20 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија, PFIZER Ireland Pharmaceuticals, Ко. Корк, Ирска, PFIZER Pharmaceuticals LLC, Вега Баја, Порто Рико 345.56 25% 431.95 453.55
9. SORTIS (atorvastatin)

40 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија, PFIZER Ireland Pharmaceuticals, Ко. Корк, Ирска, PFIZER Pharmaceuticals LLC, Вега Баја, Порто Рико 472.38 25% 590.47 620.00
10. SORTIS (atorvastatin)

80 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија, PFIZER Ireland Pharmaceuticals, Ко. Корк, Ирска, PFIZER Pharmaceuticals LLC, Вега Баја, Порто Рико 562.05 25% 702.56 737.70
11. WILATE500 IE

(human coagulation factor VIII and von Willebrand factor in combination)

, 1 вијала со прашок+1 вијала х 5 ml вехикулум+1 шприц+1 преносен сет+1 инфузионен сет+2 алкохолни тупфери/кутија

 

OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges m.b.H, Виена, Австрија 19,807.04 1200 21,007.04 22,057.40
12. CADUET(amlodipine , atorvastatin)

5mg/10 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија 493.45 25% 616.81 647.65
13. CADUET(amlodipine , atorvastatin)

10mg/10 mg x 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија 516.65 25% 645.81 678.10

  

16.ГлаксоСмитКлајн Експорт Лтд, Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. PROLIA (denosumab)

раствор за инјектирање 60mg/ml,1 наполнет инјекциски шприц

AMGEN EUROPE B.V., AMGEN Technology Ireland (ADL) 10,195.21 1200.00 11,395.21 11,965
3. Requip XL 2mg, таблета со продолжено ослободување 28 таблети (блистер 2×14)/кутија GLAXO WELLCOME S.A., Аранда де Дуеро, Шпанија 617.28 25% 717.60 810.00
4. Requip XL 4mg, таблета со продолжено ослободување 28 таблети (блистер 2×14)/кутија GLAXO WELLCOME S.A. ., Аранда де Дуеро, Шпанија 1,196.46 25% 1,495.58 1,570,00
5. Requip XL 8mg, таблета со продолжено ослободување 28 таблети (блистер 2×14)/кутија

 

GLAXO WELLCOME S.A. Аранда де Дуеро, Шпанија 2,282.63 20% 2,739.16 2,876.00

 

17.ЦАРСО Интернационал Дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. FORANE (isoflurane)

99,9-100 % w/w/100 ml пареа за инхалирање, раствор, 1 стаклено шише х 100 ml/кутија

AESICA Queenborough Limited, Кент, Англија 1996.36 20% 2395.63 2515.41

 

19.На РИФАМ доо Гостивар СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. VOLUVEN 6% (hydroxyethylstarch) раствор за инфузија, 1 РЕ шише х 500 ml FRESENIUS KABI Deutschland GmbH , Фриедберг, Германија 401.10 25% 501.38 526.44

  

18.ЗЕГИН ДОО- Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. BERODUAL N (fenoterol, ipratropium)

0,05 mg/0,021 mg

инхалациски раствор под притисок,

1 инхалатор под притисок х 10 ml (200 дози)/кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG 416,50 25% 520,63 546,66
2. PRADAXA (dabigatran)

75 mg капсула, тврда,

30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG 2026,45 20% 2431,74 2553,33
3. PRADAXA (dabigatran)

110mg капсула, тврда,

30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG 2026,45 20% 2431,74 2553,33
4. PRADAXA (dabigatran)

110mg капсула, тврда,

10 капсули (блистер 1 х 10)/кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG 697,35 25% 871,69 915,27
5. MOVALIS ( meloxicam)

15 mg/1,5 ml

раствор за инјектирање,

5 стаклени ампули х 1,5 ml/кутија

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG 138,15 28% 176,83 185,67

 

20.На ФАРМА ТРЕЈД дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. Cialis (tadalafil) филм-обложена таблета, 10 mg, 4 филм-обложена таблета (блистер 2 x 2)/ кутија LILLY S.A., Алкобендас/Мадрид, Шпанија

Место на производство꞉ LILLY S.A., Алкобендас/Мадрид, Шпанија, Lilly del Caribe Inc., Каролина, Порто Рико

1,678.49 20% 2,014.19 2,114.90

  

21.ФАРМИКС дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. FEIBA (factor VIII inhibitor bypassing activity) 500 ИЕ

прашок и вехикулум за раствор за инјектирање,

1 вијала х 500 IE + 1 вијала х 20 ml вехикулум + 1 шприц +
1 игла + 1 сет за инфузија + 1 сет за трансфузија/кутија

Baxter AG – Виена,Австрија 25 657,78 1200,00 26 857,78 28    200,67

  

22.На ХОФФМАНН- ЛА РОШЕ лтд. Претставништво во Р. Македонија Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 360 mcg/0,6 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,6 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: Roche Diagnostics GmbH, Манхајм, Германија
34,611.85 1,200.00 35,811.85 37,602.44
2. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 30 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: Roche Diagnostics GmbH, Манхајм, Германија
2,828.61 20% 3,394.33 3,564.05
3. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 250 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: Roche Diagnostics GmbH, Манхајм, Германија
23,428.19 1,200.00 24,628.19 25,859.60
4. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 120 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: Roche Diagnostics GmbH, Манхајм, Германија
11,255.58 1,200.00 12,455.58 13,078.36
5. VALCYTE(valganciclovir)  450mg филм-обложена таблета, 60 филм-обложени таблети во HDPE контејнер/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство:  Patheon Inc., Мисисауга, Канада
64,426.68 1,200.00 65,626.68 68,908.01
6. KYTRIL(granisetron) 1 mg/1 mlраствор за инјектирање, 5 ампули х 1 ml/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: CENEXI SAS Fontenay – sous – Bois, Франција
1,745.70 20% 2,094.84 2,199.58
7. XELODA (capecitabine)  500 mg филм-обложена таблета, 120 филм-обложени таблети (блистер 12 х 10)/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија
Место на производство: Productos Roche S.A. de C.V., Toluca, Мексико
8,735.82 1,200.00 9,935.82 10,432.61

 

23.На РОШ МАКЕДОНИЈА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. CELLCEPT (mycophenolic acid) 250 mg капсула, 100 капсули (блистер 10 x 10)/кутија F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

Местa на производство ROCHE SpA, Миланo/Сеграте, Италија

1,924.05 20% 2,308.86 2,424.30
2. CELLCEPT (mycophenolic acid) 500 mg капсула, 50 капсули (блистер 5 x 10)/кутија F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

Местa на производство ROCHE SpA, Миланo/Сеграте, Италија

1,639.56 20% 1,967.47 2,065.85
3. DILATREND (carvedilol) 6,25mg таблета, 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија

Местa на производство ROCHE SpA, Миланo/Сеграте, Италија

159.00 28% 203.52 213.70

   Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.04.2016 година

            

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар