Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лекови

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.10.2016 година.

р.бАТЦГенеричко имеПакување и јачинаФармацевтска форманова максимална цена за генерички лек
1J01CA04amoxicillin100 капсули (блистер 10 х 10)/кутија 500 mgкапсула, тврда391.61
2J01CR02amoxicillin, clavulanic acid10 таблети (блистер 5 х 2)/кутија 1000 mgтаблета за перорална суспензија203.65
3J01CR02amoxicillin, clavulanic acid14 таблети (блистер 7 х 2)/кутија 875 mg/125 mgтаблета за перорална суспензија228.29
4J01CR02amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише со прашок за припрема на 70 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 mlгранули за перорална суспензија161.94
5J01CR02amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише со прашок за припрема на 70 ml + дозатор/кутија (400 mg/57 mg)/5 mlгранули за перорална суспензија161.94
6L02BG03anastrozole10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета994.49
7C10AA05atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 60 mgфилм-обложена таблета346
8R07AXbacterial lysates30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 3.5 mgкапсула, тврда738
9R07AXbacterial lysates30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 7 mgкапсула, тврда1099
10N07CA01betahistine100 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 8 mgтаблета341.25
11D07AC01betamethasoneAl туба х 30 g/кутија 0,5 mg/1 gмаст85.52
12D07CC01betamethasone, gentamicinAl туба х 15 g/кутија (0,5 mg/1 mg)/1 gкрем114.8
13L01XX32bortezomib1 стаклена вијала х 1 mg/кутија 1 mgпрашок за раствор за инјектирање14461.49
14N05BA08bromazepam30 таблети (блистер 3х10)/кутија 1,5 mgтаблета43.46
15N05BA08bromazepam30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 6 mgтаблета105.71
16N01BB01bupivacaine10 стаклени вијали х 20 ml/кутија 5 mg/1 mlраствор за инјектирање1621.82
17N07BC01buprenorphine7 сублингвални таблети (блистер 1 х 7)/кутија 8 mgсублингвална таблета760
18A12AA04calcium carbonate50 таблети во стаклена тегличка/кутија 1000 mgтаблета177.57
19C09CA06candesartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 8 mg/12,5 mgтаблета823.58
20L01BC06capecitabine120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета6558.67
21C09AA01captopril40 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 25 mgтаблета85.25
22J01DC04cefaclorтемно стаклено шише со прашок за припрема на 60 ml суспензија/кутија 250 mg/5 mlпрашок за перорална суспензија187
23J01DC04cefaclorтемно стаклено шише со прашок за припрема на 60 ml суспензија/кутија 125 mg/5 mlпрашок за перорална суспензија121.94
24J01DE01cefepime5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија3869.75
25J01DD08cefixime5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета269.37
26D01AE14ciclopiroxAl туба х 20 g/кутија 10 mg/1 gкрем78.38
27J01MA02ciprofloxacin14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета107.35
28J01MA02ciprofloxacin14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 750 mgфилм-обложена таблета125
29J01FA09clarithromycin14 таблети (блистер 2 x 7)/кутија 500 mgтаблета со модифицирано ослободување455.76
30G03GB02clomifene10 таблети (блистер 1 x 10)/кутија 50 mgтаблета175.21
31N05AH02clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 25 mgтаблета340
32N05AH02clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 100 mgтаблета850.71
33R06AX27desloratadine1 стаклено шише х 150 ml + одмерна лажица/кутија 2,5 mg/5 mlсируп158.17
34S01BC03diclofenacPE шише со капалка х 10 ml/кутија 1 mg/1 mlкапки за око, раствор154.42
35N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета1048.96
36S01EC03dorzolamide1 шишенце со вградена капалка x 5 ml/кутија 20 mg/1 mlкапки за око, раствор282.61
37G04CB02dutasteride30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,5 mgкапсула, мека833.44
38C09AA02enalaprilat5 ампули х 1 ml/кутија 1,25 mg/1 mlраствор за инјектирање932
39J01FA01erythromycin20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета158
40N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета649.78
41A02BC05esomeprazole14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна капсула, тврда150
42A02BC05esomeprazole28 капсули (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна капсула, тврда300.65
43A02BC05esomeprazole28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета306.14
44C10AX09ezetimibe30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 10 mgтаблета817.38
45N01AH01fentanyl50 ампули х 10 ml/кутија 50 mcg/1 mlраствор за инјектирање2672.28
46G04CB01finasteride28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета366
47L01BC02fluorouracil1 стаклена вијала х 100 ml/кутија 50 mg/1 mlраствор за инјектирање или инфузија1014.12
48N03AX12gabapentin50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 300 mgкапсула, тврда635
49V08CA02gadoteric acid1 вијала х 20 ml/кутија 0.5 mmol/mlраствор за инјектирање2577.68
50V08CA02gadoteric acid1 вијала х 15 ml/кутија 0,5 mmol/mlраствор за инјектирање1990.71
51J01GB03gentamicin10 ампули х 2 ml (PVC инсерт 2 х 5)/кутија 120 mg/2 mlраствор за инјектирање275.83
52M05BA06ibandronic acid1 стаклена ампула х 2 ml/кутија 2 mg/2 mlконцентрат за раствор за инфузија3626.85
53M01AE03ketoprofen20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 200 mgтаблета со продолжено ослободување167.15
54A02BC03lansoprazole14 капсули во HDPE контејнер/кутија 30 mgкапсула155
55A02BC03lansoprazole14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mgкапсула, тврда153.26
56S01EE01latanoprost1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор430
57S01EE01latanoprostLDPE шишенце х 2,5 ml со вградена капалка/кутија 0,05 mg/1 mlкапки за око, раствор430
58S01EE01latanoprost1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор430
59S01ED51latanoprost, timolol1 LDPE шише х 2,5 ml + LDPE капалка/кутија (50 mcg+5 mg)/1 mlкапки за око, раствор350
60C08CA13lercanidipine28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета215.49
61C08CA13lercanidipine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета184.14
62C08CA13lercanidipine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета152.84
63L02BG04letrozole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета1731.22
64R06AE09levocetirizine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета231.62
65R06AE09levocetirizine10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета89
66J01MA12levofloxacin7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета332
67J01MA12levofloxacin10 таблети (блистер 1 x 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета254.51
68J01XX08linezolid10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 600 mgфилм-обложена таблета20588.66
69A03AA04mebeverine50 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 135 mgобложена таблета450
70M01AC06meloxicam20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 15 mgтаблета150.68
71N06DX01memantine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета1327.28
72N06DX01memantine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета683.63
73J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 1 g/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6472.18
74H02AB04methylprednisolone10 стаклени вијали х 1 ml/кутија 40 mg/1 mlсуспензија за инјектирање518.79
75C07AB02metoprolol30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3 х 10)/ кутија 95 mgтаблета со модифицирано ослободување316
76C07AB02metoprolol30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3х10)/ кутија 47,5 mgтаблета со модифицирано ослободување289.21
77N05CD08midazolam10 стаклени ампули х 5 ml/кутија 1 mg/1 mlраствор за инјектирање436.21
78N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета343
79N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 45 mgфилм-обложена таблета413
80R01AD09mometasone1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/дозаспреј за нос, суспензија341.08
81R03DC03montelukast28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgтаблета за џвакање544.5
82R03DC03montelukast28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 4 mgтаблета за џвакање520
83R03DC03montelukast28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета552
84J01MA14moxifloxacin1 стаклено шише x 250 ml / кутија 400 mg/250 ml раствор за инфузија1329.91
85D06AX09mupirocinAl туба х 15 g/кутија 20 mg/1 gмаст214
86L04AA06mycophenolic acid100 капсули (блистер 10 х 10)/кутија 250 mgкапсула, тврда1896.46
87A02BC01omeprazole14 капсули (блистер 2 x 7)/кутија 20 mgкапсула, тврда116.71
88A02BC02pantoprazole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета235.82
89A02BC02pantoprazole30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета154.91
90A02BC02pantoprazole14 гастрорезистентни таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета154.03
91G01AX03policresulenтемно стаклено шише х 25 ml/кутија 36 %вагинален раствор157.42
92N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,18 mgтаблета240.33
93N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,25 mgтаблета240.33
94N04BC05pramipexole10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 0,375 mgтаблета со продолжено ослободување145.7
95N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,75 mgтаблета со продолжено ослободување843.61
96G03DA04progesterone1 туба х 80 g + градуиран пластичен апликатор/кутија 1 %гел221.74
97N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета1200
98N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета1800
99N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1600
100N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета667
101C09BA06quinapril,hydrochlorothiazide20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета232.28
102C09AA05ramipril28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgтаблета158.68
103C09AA05ramipril28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgтаблета173.59
104C09BA05ramipril, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 2,5 mg/12,5 mgтаблета131.73
105C09BA05ramipril, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg/25 mgтаблета200
106A10BX02repaglinide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 1 mgтаблета116
107A10BX02repaglinide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mgтаблета117.25
108A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 1 mgтаблета347.91
109A10BX02repaglinide90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 0,5 mgтаблета315.35
110C02LA51reserpine, clopamide, dihydroergocristine50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 0,1 mg/5 mg/0,5 mgобложена таблета199.15
111N05AX08risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета174.56
112N05AX08risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета320.72
113N05AX08risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета146.63
114C10AA07rosuvastatin28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета652.9
115C10AA07rosuvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета682.69
116N06AB06sertraline28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета206.68
117N01AB08sevoflurane6 шишиња х 250 ml/кутија 100%пареа за инхалирање, течност44129.29
118G04BE03sildenafil4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета734.77
119G04BE03sildenafil4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/kutija 100 mgфилм-обложена таблета932.63
120C10AA01simvastatin20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/пакување 20 mgфилм-обложена таблета125.87
121B05XA03sodium chloridePP ќесa x 1000 ml 0,9 %раствор за инфузија129.19
122B05XA03sodium chloridePP ќесa x 500 ml 0,9 %раствор за инфузија94.66
123B05XA03sodium chloridePP ќеса x 100 ml 0,9 %раствор за инфузија87.47
124B05XA03sodium chloridePP ќеса x 250 ml 0,9 %раствор за инфузија90
125H01AC01somatropin5 патрони х 1,5 ml/кутија 10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање46425.92
126A11DBthiamine, pyridoxine, cyanocobalamine20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 100 mg/ 200 mg/ 200 mcgобложена таблета185.69
127A16AX01tioctic acid30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 600 mgфилм-обложена таблета1250
128A16AX01tioctic acid30 капсули(блистер 2 x 15)/кутија 600 mgкапсула, мека1280
129N03AX11topiramate30 филм-обложени таблети (блистер 1 х 30)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета138.71
130N03AG01valproic acid, sodium valproate30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 500 mgтаблета со продолжено ослободување233
131C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/25 mgфилм-обложена таблета397
132C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета414.68
133C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета261.33
134C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 80 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета280
135C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 160 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета419.33
136N06AX16venlafaxine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 37,5 mgтаблета142.56
137N02CC03zolmitriptan3 таблети (блистер 1 х 3)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета604.36
Сподели на:

Related Posts

Остави коментар