Day: март 15, 2018

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ЛЕК НА ОРИГИНАТОРОТ И НА ИНОВАТИВНИОТ ЛЕК

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните лекови:НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2018 година

ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕК

СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерики на лекови: НАПОМЕНА: Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2018 година

МИРНА СОСТОЈБАТА СО МОРБИЛИ ВО ДРЖАВАТА, ВАКЦИНАЦИЈАТА НАЈДОБРА ПРЕВЕНТИВНА МЕРКА

Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, одржа редовна работна средба, со цел согледување на состојбата со морбили во соседството и во европскиот регион, како и состојбата со морбили во државата. Во Република Македонија во 2018 година досега се регистрирани девет случаи со морбили, од кои само четири се епидемиолошки поврзани. Следејќи ја состојбата […]