ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАКСИМАЛНА ЦЕНА НА ГОЛЕМО НА ГЕНЕРИЧКИ ЛЕК

  1. СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерики на лекови:

    НАПОМЕНА:
    Барањата за усогласувања со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренијата треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 21.03.2018 година
АТЦГенеричко имеПакување и јачинаФармацевтска формамаксимална цена, без ДДВ (во МКД)
J05AB01aciclovir1 вијала х 250 mg/кутија 250 mgпрашок за раствор за инјектирање304.21
N05BA12alprazolam30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mgтаблета со модифицирано ослободување280
N05AL05amisulpride60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета1702.25
C08CA01amlodipine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgтаблета140.89
C08CA01amlodipine30 таблети (блистер 2 x 15)/кутија 10 mgтаблета140.89
J01CA04amoxicillin14 таблети (блистер 2 x 7)/кутија 1000 mgтаблета за перорална суспензија136.23
J01CR02amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише х 25 g за припрема на 100 ml/кутија 312,5 mg/5 mlпрашок за перорална суспензија246.7
L02BG03anastrozole28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета1293
L02BG03anastrozole28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета1293
N05AX12aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 10 mgтаблета1317.67
N05AX12aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 15 mgтаблета1611.12
N05AX12aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 30 mgтаблета2760.53
C10AA05atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mgфилм-обложена таблета427
N07CA01betahistine20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 24 mgтаблета200
N07CA01betahistine100 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 8 mgтаблета310
L02BB03bicalutamide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета1607.73
L02BB03bicalutamide28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета1500.55
L01XX32bortezomib1 вијала х 3,5 mg/кутија 3,5 mgпрашок за раствор за инјектирање40885.14
S01EC04brinzolamideLDPE шише со вградена капалка х 5 ml/кутија 10 mg/mlкапки за око, суспензија355
S01EC04brinzolamideLDPE шише х 5 ml/кутија 10 mg/mlкапки за око, суспензија355
R03AK07budesonide, formoterol1 инхалатор х 120 дози/кутија 160 mcg/4,5 mcgпрашок за инхалирање1950
R03AK07budesonide, formoterol1 инхалатор х 60 дози/кутија 320 mcg/9 mcgпрашок за инхалирање1950.15
C09CA06candesartan28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 4 mgтаблета381.92
L01BC06capecitabine60 таблети (блистер 6х10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета980.44
L01BC06capecitabine120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета5166.87
L01BC06capecitabine120 таблети (Al/Al блистер 12 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета5166.87
L01BC06capecitabine120 таблети (PVC/PVdC/Al блистер 12 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета5166.87
J01DC04cefaclorтемно стаклено шише со прашок за припрема на 60 ml суспензија/кутија 250 mg/5 mlпрашок за перорална суспензија184.39
J01DB05cefadroxil16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија 500 mgкапсула, тврда290
J01DD01cefotaxime10 вијали х 1 g/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање788.98
J01DC02cefuroxime1 вијала х 750 mg + 1 ампула х 6 ml вехикулум/кутија 750 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање75.51
J01DC02cefuroxime10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 250 mgобложена таблета174.89
J01DC02cefuroxime10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета174.89
J01DC02cefuroxime10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 500 mgобложена таблета226.14
J01DC02cefuroxime10 таблети (блистер 2 x 5)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета226.14
J01DC02cefuroxime10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета226.14
J01DC02cefuroxime10 стаклени вијали x 750 mg/кутија 750 mgпрашок за раствор за инјектирање597.93
J01DC02cefuroxime5 стаклени вијали x 1,5 g/кутија 1,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија379.08
M01AH01celecoxib30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 100 mgкапсула, тврда268.61
R06AE07cetirizine10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета62.2
L04AD01ciclosporin50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 25 mgкапсула, мека943.81
L04AD01ciclosporin50 капсули (блистер 10 х 5)/кутија 100 mgкапсула, мека4168.05
C09AA08cilazapril30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета94.35
N06AB04citalopram20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета182.78
N06AB04citalopram20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета266.18
J01FA09clarithromycinтемно стаклено шише x 25 g за припрема на 60 ml + апликатор/кутија 250 mg/5 mlгранули за перорална суспензија277.9
J01FA09clarithromycinPE шише х 41 g за припрема на 60 ml + PP одмерна лажичка/кутијагранули за перорална суспензија277.9
250 mg/5 ml
J01FA09clarithromycin14 таблети (блистер 2 x 7)/кутија 500 mgтаблета со модифицирано ослободување446.77
B01AC04clopidogrel28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета365
B01AC04clopidogrel28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета365
B01AC04clopidogrel28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета365
B01AC04clopidogrel30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета391
B01AC04clopidogrel30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета391
B01AC04clopidogrel30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета391
B01AC04clopidogrel14 филм-обложени таблети (блистер 1 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета259.82
N05AH02clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 25 mgтаблета325
R06AX27desloratadine20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета130
R06AX27desloratadine10 таблети (блистер 1 х 10)/ кутија 5 mgфилм-обложена таблета90
R06AX27desloratadine10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета90
L01CD02docetaxel1 вијала х 1 ml/кутија 20 mg/1 mlконцентрат за раствор за инфузија2404.95
L01CD02docetaxel1 стаклена вијала х 1 ml/кутија 20 mg/1 mlконцентрат за раствор за инфузија2404.95
L01CD02docetaxel1 вијала х 4 ml/кутија 80 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија4807.84
L01CD02docetaxel1 стаклена вијала х 8 ml/кутија 20 mg/1 mlконцентрат за раствор за инфузија8051.92
N06DA02donepezil28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета774.05
N06DA02donepezil30 таблети (блистер 3 x 10)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета829.33
N06DA02donepezil28 таблети (блистер 4 x 7)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета774.05
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1220.66
N06DA02donepezil28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1220.66
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета830
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1220.66
N06DA02donepezil28 таблети (блистер 4 x 7)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1220.66
N06DA02donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета830
S01EC03dorzolamideLDPE шише со капалка х 5 ml/кутија 20 mg/1 mlкапки за око, раствор190.38
N06AX21duloxetine28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија 60 mgгастрорезистентна капсула, тврда841.44
N06AX21duloxetine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 60 mgгастрорезистентна капсула, тврда901.55
N06AX21duloxetine30 капсула (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgгастрорезистентна капсула, тврда430
G04CB02dutasteride30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,5 mgкапсула, мека539.08
C09BA02enalapril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg/25 mgтаблета135
C09BA02enalapril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета146
C01CA24epinephrine50 стаклени ампули х 1 ml/кутија 1 mg/1 mlраствор за инјектирање622.63
L01DB03epirubicin1 стаклена вијала х 5 ml/кутија 10 mg/5 mlраствор за инјектирање410.88
L01DB03epirubicin1 стаклена вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlраствор за инјектирање или инфузија1736.99
L01DB03epirubicin1 стаклена вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlраствор за инјектирање1248.84
L01DB03epirubicin1 вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlконцентрат за раствор за инфузија1248.84
L01DB03epirubicin1 стаклена вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlконцентрат за раствор за инфузија1248.84
B03XA01epoetin zeta6 наполнети инјекциски шприца х 0,6 ml/кутија 2 000 IE/0,6 mlраствор за инјектирање3302
B03XA01epoetin zeta6 наполнети инјекциски шприца х 0,4 ml/кутија 4 000 IE/0,4 mlраствор за инјектирање6602.47
L01XE03erlotinib30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета84320.07
L01XE03erlotinib30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета69977.91
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета500
N06AB10escitalopram28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета500
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета500
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета179
N06AB10escitalopram28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета179
N06AB10escitalopram30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета536.01
N06AB10escitalopram30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета536.01
N06AB10escitalopram30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета200
A02BC05esomeprazole28 капсули (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна капсула, тврда290
A02BC05esomeprazole28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета290
A02BC05esomeprazole1 стаклена вијала/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија190.78
A02BC05esomeprazole14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна капсула, тврда230
A02BC05esomeprazole28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета390
A02BC05esomeprazole10 стаклени вијали х 40 mg/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија1920
L02BG06exemestane30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета1429.39
N01AH01fentanyl10 стаклени ампули х 2 ml/кутија 0,1 mg/2 mlраствор за инјектирање327.71
L03AA02filgrastim5 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml со игла/кутија 300 mcg/0,5 ml (30 ME/0,5 ml)раствор за инјектирање или инфузија6955.94
G04CB01finasteride30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета349
G04CB01finasteride28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета326.54
G04CB01finasteride28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета326.54
J02AC01fluconazole1 капсула (блистер 1 х 1)/кутија 150 mgкапсула, тврда121
J02AC01fluconazole1 вијала х 50 ml/кутија 2 mg/1 mlраствор за инфузија292.16
L01BB05fludarabine1 вијала х 2 ml/кутија 50 mg/2 mlконцентрат за раствор за инјектирање или инфузија4457.24
L01BB05fludarabine1 вијала х 50 mg/кутија 50 mgлиофилизат за раствор за инјектирање или инфузија4457.24
L01BC02fluorouracil1 вијала х 20 ml/кутија 1000 mg/20 mlраствор за инјектирање250
L01BC02fluorouracil1 стаклена вијала х 100 ml/кутија 50 mg/1 mlраствор за инјектирање или инфузија721.48
L02BB01flutamide90 таблети во темно стаклено шише/кутија 250 mgтаблета1390.17
G03GA05follitropin alfa1 наполнето инјекциско пенкало со патрон +1 игла/кутија 150 IE/0,25 ml (11 mcg/0,25 ml)раствор за инјектирање2295.77
C03CA01furosemide20 таблети во стаклен контејнер/ кутија 500 mgтаблета378.9
C03CA01furosemide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 500 mgтаблета378.9
L01BC05gemcitabine1 стаклена вијала x 200 mg/кутија 200 mgпрашок за раствор за инфузија663.86
L01BC05gemcitabine1 вијала х 200 mg/кутија 200 mgпрашок за раствор за инфузија663.85
L01BC05gemcitabine1 стаклена вијала х 200 mg/кутија 200 mgпрашок за раствор за инфузија663.85
A04AA02granisetron5 ампули х 1 ml/кутија 1 mg/1 mlконцентрат за раствор за инјектирање или инфузија1061.4
A04AA02granisetron1 филм-обложена таблета (блистер 1 х 1)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета146.67
B05AA01human albumin1 стаклена вијала х 50 ml/кутија 20 %раствор за инфузија1598.58
M05BA06ibandronic acid3 таблети (блистер 1 х 3)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1246.86
M05BA06ibandronic acid3 филм-обложена таблети (блистер 1 х 3)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1246.86
M05BA06ibandronic acid1 таблета (блистер 1 х 1)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета415.62
M05BA06ibandronic acid1 филм-обложена таблета (блистер 1 х 1)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета415.62
M05BA06ibandronic acid1 стаклена вијала х 6 ml/кутија 6 mg/6 mlконцентрат за раствор за инфузија5001.49
M05BA06ibandronic acid1 стаклена ампула х 2 ml/кутија 2 mg/2 mlконцентрат за раствор за инфузија2824.11
L01DB06idarubicin1 стаклена вијала х 5 ml/кутија 5 mg/5 mlраствор за инјектирање1978.15
L01XE01imatinib30 таблети (Al/Al блистер 3 х 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета55936.03
L01XE01imatinib30 таблети (блистер 3 x 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета55936.03
L01XE01imatinib30 таблети (Al/Al блистер 5 х 6)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета55936.03
L01XE01imatinib30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета55936.03
L01XE01imatinib60 таблети (Al/Al блистер 6 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета30251.17
L01XE01imatinib60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета30251.17
L01XE01imatinib120 таблети (блистер 12 x 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета65844.73
L01XE01imatinib90 таблети (PVC/PVdC/Al блистер 9 х 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета167808.09
J01DH51imipenem, cilastatin1 вијала х 100 ml/кутија 500 mg/500 mgпрашок за раствор за инфузија341.13
J01DH51imipenem, cilastatin10 стаклени вијали/кутија 500 mg/500 mgпрашок за раствор за инјектирање3009
J01DH51imipenem, cilastatin10 вијали/кутија 500 mg/500 mgпрашок за раствор за инфузија2970.21
L04AB02infliximab1 стаклена вијала x 100 mg/кутија 100 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија21597.73
A10AE04insulin glargine10 патрони х 3 ml/кутија 100 E/mlраствор за инјектирање4486.43
A10AE04insulin glargine10 (2 х 5) наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија 100 E/mlраствор за инјектирање4486.43
C09DA04irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 150 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета258.21
C09DA04irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 300 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета282.53
A02BC03lansoprazole14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mgкапсула, тврда150.26
A02BC03lansoprazole14 капсули во HDPE контејнер/кутија 30 mgкапсула150.26
S01EE01latanoprostLDPE шишенце х 2,5 ml со вградена капалка/кутија 0,05 mg/1 mlкапки за око, раствор350
S01EE01latanoprost1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор350
S01EE01latanoprost1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 mlкапки за око, раствор350
S01ED51latanoprost, timolol1 LDPE шише х 2,5 ml + LDPE капалка/кутија (50 mcg+5 mg)/1 mlкапки за око, раствор340.43
L04AA13leflunomide30 таблети во пластичен контејнер/кутија 20 mgфилм-обложена таблета832.44
C08CA13lercanidipine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета211.34
C08CA13lercanidipine28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета211.34
C08CA13lercanidipine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета280
C08CA13lercanidipine28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета280
L02BG04letrozole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета1546.75
L02BG04letrozole30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета1546.75
L02BG04letrozole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mgтаблета1546.75
L02AE02leuprorelin1 наполнет инјекциски шприц со 1 имплант/кутија 5 mgимплант10900
R06AE09levocetirizine10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета85
R06AE09levocetirizineблистер (2 х 10 филм-обложени таблети)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета157.54
J01MA12levofloxacin7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета311.25
J01MA12levofloxacin10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета444.65
J01MA12levofloxacin10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета444.65
J01MA12levofloxacin10 стаклени вијали x 100 ml/кутија 5 mg/1 mlраствор за инфузија6566.97
J01XX08linezolid1 стаклено шише х 300 ml/кутија 2 mg/1 mlраствор за инфузија1480.1
J01XX08linezolid10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 600 mgфилм-обложена таблета15069.84
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета147
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/12,5 mgтаблета147
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 20 mg/25 mgтаблета233.7
C09BA03lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mg/25 mgтаблета233.7
C09CA01losartan30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета146.39
C09CA01losartan30 филм обложени таблети (блистер 3 x 10) / кутија 50 mgфилм-обложена таблета146.39
C09CA01losartan30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета146.39
C09CA01losartan28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета208.7
C09CA01losartan28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета208.7
C09CA01losartan28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета208.7
C09DA01losartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/ кутија 100 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета299.16
M01AC06meloxicam10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 15 mgтаблета65.82
M01AC06meloxicam20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 15 mgтаблета139
M01AC06meloxicam20 таблети (Al/PVC/PVDC блистер 2 х 10)/кутија 15 mgтаблета139
M01AC06meloxicam20 таблета (блистер 2 х 10)/кутија 15 mgтаблета139
N06DX01memantine28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета626.56
N06DX01memantine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета626.56
N06DX01memantine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета730.45
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 1000 mg/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање6197.51
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 1 g/кутија 1 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6197.51
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 1 g/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6197.51
J01DH02meropenem10 стаклени вијали/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6197.51
J01DH02meropenem10 вијали х 1000 mg/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија6197.51
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 500 mg/кутија 500 mgпрашок за раствор за инјектирање3426.61
J01DH02meropenem10 стаклени вијали х 500 mg/кутија 500 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија3426.61
J01DH02meropenem10 стаклени вијали/кутија 500 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија3426.61
J01DH02meropenem10 вијали х 500 mg/кутија 500 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија3426.61
N07BC02methadoneтемно стаклено шише х 100 ml + PE градуирана пипета/кутија 10 mg/1 mlперорални капки, раствор540
N07BC02methadone1 темно стаклено шише х 100 ml + пластична градуирана пипета/кутија 10 mg/1 mlперорални капки, раствор540
N07BC02methadoneтемно стаклено шише х 1000 ml /кутија 10 mg/1 mlперорални капки, раствор5400
H02AB04methylprednisolone succinate natrium1 ампула х 40 mg + 1 ампула х 2 ml/кутија 40 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање62.84
C07AB02metoprolol30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3 х 10)/ кутија 95 mgтаблета со модифицирано ослободување290
C07AB02metoprolol30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3х10)/ кутија 47,5 mgтаблета со модифицирано ослободување200
J01XD01metronidazolePE шише x 100 ml 0,5 %раствор за инфузија54.57
J01XD01metronidazoleстаклено шише x 100 ml 0,5 %раствор за инфузија54.57
P01AB01metronidazole10 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 400 mgфилм-обложена таблета103.83
N05CD08midazolam10 стаклени ампули х 5 ml/кутија 1 mg/1 mlраствор за инјектирање407.04
N05CD08midazolam5 ампули х 10 ml/кутија 50 mg/10 mlраствор за инјектирање773.73
N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета320
N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета320
N06AX11mirtazapine30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 45 mgфилм-обложена таблета355.64
N06AX11mirtazapine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 45 mgфилм-обложена таблета355.64
R01AD09mometasone1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/дозаспреј за нос, суспензија315
J01MA14moxifloxacin7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета670
J01MA14moxifloxacin1 стаклено шише x 250 ml / кутија 400 mg/250 ml раствор за инфузија1058.63
C07AB12nebivolol30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgтаблета185.6
C07AB12nebivolol28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgтаблета173.24
M01AX17nimesulide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 100 mgтаблета90.03
M01AX17nimesulide15 таблети (блистер 1 х 15)/кутија 100 mgтаблета67.51
J01MA01ofloxacin10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета214.18
L01CD01paclitaxel1 вијала х 100 mg/кутија 5 mg/mlпрашок за суспензија за инфузија9706.31
A02BC02pantoprazole28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета299
A02BC02pantoprazole28 гастрорезистентни таблети (блистер 2 x 14)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета299
A02BC02pantoprazole14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета149
A02BC02pantoprazole14 гастрорезистентни таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета149
A02BC02pantoprazole14 таблети (блистер 1 х 14)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета149
A02BC02pantoprazole5 стаклени вијали/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање859.25
A02BC02pantoprazole1 стаклена вијала/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање192
A02BC02pantoprazole1 стаклена вијала х 40 mg/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија171.74
A02BC02pantoprazole1 вијала х 10 ml/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање171.74
A02BC02pantoprazole1 стаклена вијала х 40 mg/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање171.74
A02BC02pantoprazole28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета199
A02BC02pantoprazole28 гастрорезистентни таблети (блистер 2 x 14)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета199
A02BC02pantoprazole20 стаклени вијали/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање3434.7
A02BC02pantoprazole10 стаклени вијали/кутија 40 mgпрашок за раствор за инјектирање1700
L01BA04pemetrexed1 стаклена вијала со прашок/кутија 100 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија9131.2
L01BA04pemetrexed1 стаклена вијала со прашок/кутија 500 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија39372.56
L01BA04pemetrexed1 стаклена вијала со прашок/кутија 1000 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија67206.97
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија/30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 8 mgтаблета359
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 8 mgтаблета359
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mgтаблета125
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 4 mgтаблета209
C09AA04perindopril30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија/30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 4 mgтаблета209
A10BG03pioglitazone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 15 mgтаблета443.04
A10BG03pioglitazone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgтаблета586.71
J01CR05piperacillin, tazobactam1 стакленa вијалa/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија371.74
J01CR05piperacillin, tazobactam12 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија5504.4
J01CR05piperacillin, tazobactam10 стаклени вијали/кутија 2 g/0,25 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија2439.49
J01CR05piperacillin, tazobactam10 стаклени вијали/кутија 4 g/500 mgпрашок за раствор за инфузија4600
J01CR05piperacillin, tazobactam10 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија4600
J01CR05piperacillin, tazobactam12 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инфузија5504.4
M01AC01piroxicam20 капсули (блистер 2 x 10)/утија 20 mgкапсула, тврда98.41
A12BA01potassium chloride20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 500 mgтаблета за перорален раствор120
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,18 mgтаблета185.12
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,26 mgтаблета со продолжено ослободување339.68
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,7 mgтаблета716.73
N04BC05pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1,05 mgтаблета со продолжено ослободување1258.79
N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1550
N05AH04quetiapine60 таблети (блистер 2 х 30)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета580
N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета580
N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 300 mgфилм-обложена таблета2400
N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета1666
N05AH04quetiapine60 таблети (блистер 4 х 15)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета1666
N05AH04quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета999
C09BA06quinapril,hydrochlorothiazide20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета201.46
C09BB07ramipril, amlodipine28 капсули (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg/ 5 mgкапсула, тврда274
B05BB01rastvor na elektroliti: Na, K, Ca/ClPE шише х 500 ml 500 mlраствор за инфузија56.56
N01BB09ropivacaine5 PP ампули х 10 ml/кутија 7,5 ml/1 mlраствор за инјектирање672.71
C10AA07rosuvastatin28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета820
C10AA07rosuvastatin28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета820
R03AK06salmeterol, fluticasone1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози(блистер)/кутија 50 mcg/250 mcgпрашок за инхалирање1590
R03AK06salmeterol, fluticasone1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози (блистер)/кутија 50 mcg/500 mcgпрашок за инхалирање2100
N06AB06sertraline28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета400.93
N06AB06sertraline28 филм-обложени таблети (блистер 7 х 4)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета400.93
N06AB06sertraline28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета400.93
V03AE02sevelamer carbonate180 таблети во HDPE контејнер/кутија 800 mgфилм-обложена таблета4133.57
G04BE03sildenafil2 таблети (блистер 1 х 2)/кутија 25 mgтаблета за џвакање372.63
G04BE03sildenafil4 таблети (блистер 1х 4)/кутија 50 mgтаблета501.7
G04BE03sildenafil2 таблети (блистер 1 х 2)/кутија 100 mgтаблета за џвакање412.14
G04BE03sildenafil4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/kutija 100 mgфилм-обложена таблета788.96
G04BE03sildenafil4 филм-обложени таблети (блистер 4 х 1)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета788.96
G04BE03sildenafil4 филм-обложени таблети (блистер 4 х 1)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета783.08
D06BA01silver sulfadiazineAl туба х 50 g/кутија 10 mg/1 gкрем105
D06BA01silver sulfadiazineAl туба х 40 g/кутија 10 mg/1 gкрем85
C10AA01simvastatin20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/пакување 20 mgфилм-обложена таблета123.42
B05XA03sodium chloridePP ќеса x 100 ml 0,9 %раствор за инфузија52.83
B05XA03sodium chloridePP ќесa x 500 ml 0,9 %раствор за инфузија53.27
B05XA03sodium chloridePP ќеса x 250 ml 0,9 %раствор за инфузија46.17
B05XA03sodium chloridePP ќесa x 1000 ml 0,9 %раствор за инфузија77.31
G03BD08solifenacin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета990
G03BD08solifenacin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1270
H01AC01somatropin1 патрон х 1,5 ml/кутија 15 mg/1,5 mlраствор за инјектирање18531.67
H01AC01somatropin5 патрони х 1,5 ml/кутија 10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање43000
A07EC01sulfasalazine50 гастрорезистентни таблети (блистер 5 х 10)/кутија 500 mgгастрорезистентна таблета268.57
N02CC01sumatriptan2 обложени таблети (блистер 1 х 2)/кутија 50 mgобложена таблета135.89
G04CA02tamsulosin30 таблети со продолжено ослободување (блистер 3 х 10)/кутија 0,4 mgтаблета со продолжено ослободување295
G04CA02tamsulosin30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,4 mgкапсула со модифицирано ослободување295
G04CA02tamsulosin30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,4 mgкапсула со модифицирано ослободување, тврда295
G04CA02tamsulosin30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,4 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда295
L01AX03temozolomide5 капсули во стаклен контејнер/кутија 100 mgкапсула, тврда7210
A16AX01tioctic acid5 ампули х 24 ml/кутија 600 mgконцентрат за раствор за инфузија1377.02
A16AX01tioctic acid30 капсули(блистер 2 x 15)/кутија 600 mgкапсула, мека1090
A16AX01tioctic acid30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 600 mgфилм-обложена таблета969.22
A16AX01tioctic acid60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 600 mgфилм-обложена таблета1852.28
S01CA01tobramycin, dexamethasone1 пластично шишенце со капалка х 5 ml/кутија (3 mg/1 mg)/1 mlкапки за око, суспензија104.8
N03AX11topiramate20 филм-обложени таблети (блистер 1 х 20)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета379.63
C03CA04torasemide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgтаблета111.82
N02AX02tramadol30 таблети (блистер 3 x 10)/кутија 100 mgтаблета со продолжено ослободување329.81
G04BD09trospium20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 5 mgтаблета215.63
J05AB14valganciclovir60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 450 mgфилм-обложена таблета38997.69
C09CA03valsartan30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 160 mgфилм-обложена таблета550
C09CA03valsartan30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 160 mgтаблета550
C09CA03valsartan28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 320 mgфилм-обложена таблета549
C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 160 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета400
C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 320 mg/25 mgфилм-обложена таблета624.34
C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета324.42
C09DA03valsartan, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 320 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета587.04
N06AX16venlafaxine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 75 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда370
N06AX16venlafaxine30 капсулисо продолжено ослободување(блистер 3 х 10)/кутија 75 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда370
N06AX16venlafaxine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 37,5 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда202
N06AX16venlafaxine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 150 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда591
N06AX16venlafaxine28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета269.52
N06AX16venlafaxine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgтаблета269.52
N06AX16venlafaxine28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 37,5 mgфилм-обложена таблета141.65
N06AX16venlafaxine28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgкапсула со модифицирано ослободување, тврда296.41
N06AX16venlafaxine30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 75 mgтаблета289.66
N06AX16venlafaxine30 капсули со продолжено ослободување (блистер 3 х 10)/кутија 150 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда535.71
N06AX16venlafaxine28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда310
M05BA08zoledronic acid10 стаклени вијали x 5 ml 4 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија41885.33
M05BA08zoledronic acid10 пластични вијали x 5 ml/кутија 4 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија41885.33
N02CC03zolmitriptan3 таблети (блистер 1 х 3)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета324.6
N05CF02zolpidem10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета39.51
N05CF02zolpidem20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета86
N05CF02zolpidem20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета86
N05CF02zolpidem20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета86
N05CF02zolpidem10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета34.28
Сподели на:

Related Posts