Day: март 9, 2022

ДЕНЕС СЕ ОДРЖА РАБОТНА СРЕДБА НА МИНИСТЕРОТ Д-Р БЕКИМ САЛИ, ЗАМЕНИК МИНИСТЕРОТ Д-Р ВЛАДИМИР РЕНДЕВСКИ СО ПРОФЕСОРИТЕ ОД МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ПРОФ. Д-Р ЛАЗЕ ТОДОРОВИЌ ОД КЛИНИКАТА ЗА ДЕТСКА ХИРУРГИЈА И ПРОФ. Д-Р ЗОРАН БОЖИНОВСКИ

Денес се одржа работна средба на министерот д-р Беким Сали, заменик министерот д-р Владимир Рендевски со професорите од Медицински факултет во Скопје, проф. д-р Лазе Тодоровиќ од Клиниката за детска хирургија и проф. д-р Зоран Божиновски од Клиниката за ортопедија.На средбата беше разговарано за предлог проектот за современ хируршки пристап во лекување пациенти со церебрална […]