Утврдување на максимална цена на големо на генерички лекови

Почитувани,

Со одлука на министерот од 22.10.2015 година се утврудваат следните максимални цени на големо на генерички лекови. Усогласените цени на лекови ќе важат од 01.11.2015 година.

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до Министерството за здравство најдоцна до 27.10.2015.

Генеричко имеПакување и јачинаФармацевтска формаНова максимална цена (МКД)
alendronic acid4 таблети (блистер 1 x 4)/кутија 70 mgтаблета371,90
allopurinol40 таблети (блистер 2 x 20)/кутија 100 mgтаблета61,58
alprazolam30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,5 mgтаблета со модифицирано ослободување93,70
amlodipine20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgтаблета45,56
amlodipine, atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mg/ 10 mgфилм-обложена таблета93,00
amlodipine, atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/ 10 mgфилм-обложена таблета101,00
amoxicillin16 таблети (блистер 2 x 8)/кутија 750 mgтаблета за перорална суспензија134,29
amoxicillin, clavulanic acid15 филм-обложени таблети (блистер 3 х 5)/кутија 250 mg/125 mgфилм-обложена таблета165,72
amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише со прашок за припрема на 140 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 mlгранули за перорална суспензија293,52
amoxicillin, clavulanic acid14 таблети (блистер 7 х 2)/кутија 875 mg/125 mgтаблета за перорална суспензија251,18
amoxicillin, clavulanic acid14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 875 mg/125 mgфилм-обложена таблета251,18
amoxicillin, clavulanic acid14 филм-обложени таблети во стаклен контејнер/кутија 875 mg/125 mgфилм-обложена таблета251,18
amoxicillin, clavulanic acid10 таблети (блистер 5 х 2)/кутија 625 mgтаблета за перорална суспензија130,24
amoxicillin, clavulanic acid10 таблети (блистер 5 х 2)/кутија 1000 mgтаблета за перорална суспензија249,10
amoxicillin, clavulanic acid14 таблети (блистер 7 х 2)/кутија 500 mg/125 mgтаблета за перорална суспензија175,30
amoxicillin, clavulanic acid15 филм-обложени таблети во стаклен контејнер/кутија 375 mgфилм-обложена таблета165,72
amoxicillin, clavulanic acidтемно стаклено шише х 25 g за припрема на 100 ml/кутија 312,5 mg/5 mlпрашок за перорална суспензија275,33
amoxicillin, clavulanic acid14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 500 mg/125 mgфилм-обложена таблета175,30
anastrozole10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета597,89
anastrozole30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета1.089,26
anastrozole28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета1.306,00
aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 30 mgтаблета3.792,44
aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 15 mgтаблета2.055,82
aripiprazole30 таблети (блистер 5 х 6)/кутија 10 mgтаблета1.439,79
atenolol20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 50 mgтаблета34,19
atenolol15 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 50 mgфилм-обложена таблета37,18
atorvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета201,72
atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета256,46
atorvastatin30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета112,15
betahistine50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија 24 mgтаблета132,13
betamethasone, salicylic acidAl туба х 30 g/кутија (0,5 mg/30 mg)/1 gмаст175,57
bisoprolol28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgтаблета54,21
calcium folinate1 стаклена вијала x 50 ml/ кутија 500 mg/50 mlраствор за инјектирање2.255,55
candesartan28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 8 mgтаблета320,80
capecitabine120 таблети (Al/Al блистер 12 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета7.796,13
capecitabine60 таблети (блистер 6х10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1.162,32
capecitabine30 таблети (блистер 3х10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета581,16
cefadroxil16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија 500 mgкапсула, тврда334,21
cefepime5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија4.033,24
cefuroxime20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета318,72
cefuroxime10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета183,88
cefuroxime1 вијала х 750 mg + 1 ампула х 6 ml вехикулум/кутија 750 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање84,29
celecoxib30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 100 mgкапсула, тврда292,48
ciprofloxacin14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 750 mgфилм-обложена таблета169,97
ciprofloxacin14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета109,99
cisplatin1 вијала х 100 ml/кутија 100 mg/100 mlконцентрат за раствор за инфузија695,72
cisplatin1 стаклена вијала х 50 ml/кутија 50 mg/50 mlконцентрат за раствор за инфузија385,10
citalopram20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 60 mgфилм-обложена таблета203,56
citalopram20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета186,94
citalopram20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета349,05
clarithromycin14 филм-обложени таблети (блистер 1 х 14)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета166,35
clarithromycinPE шише х 41 g за припрема на 60 ml + PP одмерна лажичка/кутија 250 mg/5 mlгранули за перорална суспензија285,51
clopidogrel90 филм-обложени таблети (блистер 9 х 10)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета1.200,00
clopidogrel60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета774,66
clopidogrel30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета490,01
clopidogrel28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mgфилм-обложена таблета474,41
clozapine50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 25 mgтаблета344,28
diclofenac20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета со продолжено ослобдување71,37
diclofenac20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета61,00
docetaxel1 вијала х 7 ml/кутија 140 mg/7 mlконцентрат за раствор за инфузија9.143,58
donepezil28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета832,80
donepezil30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1.313,54
donepezil28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета1.098,62
donepezil28 таблети (блистер 4 x 7) таблети/кутија 5 mgперорална дисперзибилна таблета513,39
donepezil28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета1.311,20
donepezil30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета1.313,54
doxorubicin1 вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlраствор за инјектирање696,67
doxorubicin1 вијала х 5 ml/кутија 10 mg/5 mlконцентрат за раствор за инјектирање или инфузија153,44
enalapril, hydrochlorothiazide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg/25 mgтаблета138,70
enalapril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/25 mgтаблета161,51
epirubicin1 стаклена вијала х 25 ml/кутија 50 mg/25 mlраствор за инјектирање1.646,22
epirubicin1 вијала х 5 ml/кутија 10 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија332,10
epirubicin1 стаклена вијала х 5 ml/кутија 10 mg/5 mlраствор за инјектирање или инфузија332,10
escitalopram30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета315,02
esomeprazole30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 40 mgгастрорезистентна капсула, тврда247,35
esomeprazole30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgгастрорезистентна капсула, тврда202,74
esomeprazole28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета340,11
finasteride30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета376,78
fludarabine1 вијала х 2 ml/кутија 50 mg/2 mlконцентрат за раствор за инјектирање или инфузија4.699,11
fluoxetine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 20 mgкапсула203,01
flutamide30 таблети во темно стаклено шише/кутија 250 mgтаблета395,47
gemcitabine1 стаклена вијала x 2000 mg/кутија 2000 mgпрашок за раствор за инфузија5.015,01
gemcitabine1 стаклена вијала х 1000 mg/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инфузија2.936,52
gemcitabine1 стаклена вијала х 200 mg/кутија 38 mg/1 mlпрашок за раствор за инфузија636,31
gemcitabine1 вијала х 100 ml/кутија 1000 mg/100 mlконцентрат за раствор за инфузија2.531,60
gliclazide60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 80 mgтаблета173,96
glimepiride30таблети (блистер 3 х 10)/кутија 6 mgтаблета195,77
glucose (solutions for parenteral nutrion)LDPЕ шише х 500 ml 5 %раствор за инфузија46,52
granisetron5 ампули х 3 ml/кутија 3 mg/3 mlконцентрат за раствор за инјектирање или инфузија1.794,24
haloperidol30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgтаблета140,94
human albumin1 стаклена вијала х 50 ml/кутија 20 %раствор за инфузија1.631,28
ibandronic acid1 филм-обложена таблета (блистер 1 х 1)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета529,60
imatinib30 таблети (блистер 3 x 10)/кутија 400 mgфилм-обложена таблета61.991,07
imipenem, cilastatin10 стаклени вијали/кутија 500 mg/500 mgпрашок за раствор за инјектирање3.384,08
indometacin10 супозитории (AL/PE стрип 2 х 5)/кутија 100 mgсупозиторија91,08
infliximab1 стаклена вијала x 100 mg/кутија 100 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија25.603,16
irbesartan30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета223,40
irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 300 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета467,76
irbesartan, hydrochlorothiazide30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 150 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета357,44
irinotecan1 вијала х 25 ml/кутија 500 mg/25 mlконцентрат за раствор за инфузија9.665,72
ketoconazole10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 200 mgтаблета112,35
ketoprofen20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 150 mgтаблета со продолжено ослободување133,48
ketoprofen10 стаклени ампули х 2 ml/кутија 100 mg/2 mlраствор за инјектирање или инфузија129,39
ketoprofen20 капсули (блистер 2 х 10)/кутија 50 mgкапсула, тврда46,18
lansoprazole28 капсули во HDPE контејнер/кутија 30 mgгастрорезистентна капсула, тврда167,65
lansoprazole14 гастрорезистентни капсули во HDPE шише/кутија 30 mgгастрорезистентна капсула, тврда155,09
lansoprazole28 капсули (блистер 4 х7)/кутија 15 mgкапсула, тврда172,21
lansoprazole14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mgкапсула, тврда165,31
lansoprazole28 гастрорезистентни капсули (блистер 4 х 7)/кутија 15 mgгастрорезистентна капсула, тврда119,35
latanoprostLDPE шишенце х 2,5 ml со вградена капалка/кутија 0,05 mg/1 mlкапки за око, раствор440,26
leflunomide30 таблети во пластичен контејнер/кутија 20 mgфилм-обложена таблета1.338,39
lercanidipine60 таблети (блистер 4 х 15)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета464,86
leuprorelin1 наполнет инјекциски шприц со 1 имплант/кутија 5 mgимплант11.319,13
leuprorelin1 наполнет инјекциски шприц со 1 имплант/кутија 3.6 mgимплант4.627,81
levetiracetam60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 1000 mgфилм-обложена таблета1.734,26
levetiracetam60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета863,54
levetiracetam60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 250 mgфилм-обложена таблета461,00
levetiracetam50 таблети (блистер 5 х 10)/ кутија 500 mgфилм-обложена таблета809,61
levocetirizine10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета99,45
levofloxacin7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета346,55
levofloxacin10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета492,26
lisinopril30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 5 mgтаблета72,78
lisinopril, hydrochlorothiazide30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mg/25 mgтаблета268,21
lorazepam30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgтаблета71,55
losartan28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета177,81
losartan28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета126,82
losartan, hydrochlorothiazide28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/ кутија
28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/ кутија 50 mg/12,5 mg
филм-обложена таблета155,53
losartan, hydrochlorothiazide28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/ кутија
28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/ кутија 50 mg/25 mg
филм-обложена таблета158,13
meloxicam30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 7,5 mgтаблета135,67
meloxicam10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 15 mgтаблета69,80
memantine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета847,02
memantine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mgфилм-обложена таблета1.444,42
meropenem10 стаклени вијали/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инјектирање или инфузија7.040,07
mesalazine50 филм-обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 500 mgфилм-обложена таблета574,09
methadone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 5 mgтаблета110,97
metronidazole10 вагитории (PVC/PE лента 2 х 5)/кутија 500 mgвагиторија87,53
miconazoleAl туба х 30 g/кутија 20 mg/1 gкрем128,60
midazolam5 ампули х 10 ml/кутија 50 mg/10 mlраствор за инјектирање1.078,63
mirtazapine30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 45 mgфилм-обложена таблета452,72
mometasone1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/дозаспреј за нос, суспензија387,46
montelukast28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 4 mgтаблета за џвакање514,24
mupirocinAl туба х 15 g/кутија 20 mg/1 gмаст216,24
nebivolol28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mgтаблета188,31
nifuroxazideтемно стаклено шише х 90 ml + пластичен градуиран дозатор/кутија 200 mg/5 mlсируп188,80
nimesulide20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 100 mgтаблета91,91
nimesulide15 таблети (блистер 1 х 15)/кутија 100 mgтаблета86,93
nitrazepam10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mgтаблета49,56
nystatin, oxytetracycline6 таблети (блистер 2 х 3)/кутија 100 mg/100 000 IEвагинална таблета193,84
olanzapine30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mgфилм-обложена таблета393,92
olanzapine30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета735,47
olanzapine28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mgперорална дисперзибилна таблета1.029,63
Oxaliplatin1 стаклена вијала х 100 mg/кутија 100 mgпрашок за раствор за инфузија4.935,70
oxaliplatin1 стаклена вијала х 50 mg/кутија 50 mg/10 mlпрашок за раствор за инфузија3.306,06
pantoprazole14 гастрорезистентни таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mgгастрорезистентна таблета178,86
pantoprazole30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 20 mgгастрорезистентна таблета202,59
piperacillin, tazobactam12 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија5.568,53
piperacillin, tazobactam10 стаклени вијали/кутија 4 g/0,5 gпрашок за раствор за инјектирање или инфузија5.065,83
piroxicam20 капсули (блистер 2 x 10)/утија 20 mgкапсула, тврда97,53
pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgтаблета846,48
pramipexole30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,25 mgтаблета268,98
promazine50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 25 mgобложена таблета510,17
propafenone40 филм-обложени таблети (блистер 4 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета137,42
propofol5 стаклени ампули х 20 ml/кутија 10 mg/1 mlемулзија за инјектирање или инфузија617,27
quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mgфилм-обложена таблета1.901,55
quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 300 mgфилм-обложена таблета2.491,40
Quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mgфилм-обложена таблета1.764,78
quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mgфилм-обложена таблета1.341,93
quetiapine60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета714,48
quinapril,hydrochlorothiazide20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mg/12,5 mgфилм-обложена таблета190,55
quinqpril20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета106,16
repaglinide90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 0,5 mgтаблета316,97
repaglinide90 таблети (блистер 9 х 10)/кутија 1 mgтаблета350,36
risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 4 mgфилм-обложена таблета470,13
risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета235,76
risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета115,68
risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета235,76
risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgперорална дисперзибилна таблета216,60
risperidone30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mgфилм-обложена таблета204,70
risperidone20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета358,32
risperidone20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 3 mgфилм-обложена таблета358,32
ropinirole21 филм-обложена таблета (блистер 3 х 7)/кутија 2 mgфилм-обложена таблета404,96
rosuvastatin28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mgфилм-обложена таблета277,54
Rosuvastatin30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mgфилм-обложена таблета798,82
salmeterol, fluticasone1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози (блистер)/кутија 50 mcg/500 mcgпрашок за инхалирање2.215,34
salmeterol, fluticasone1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози(блистер)/кутија 50 mcg/250 mcgпрашок за инхалирање1.686,61
simvastatin30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета155,87
sumatriptan2 обложени таблети (блистер 1 х 2)/кутија 50 mgобложена таблета139,98
temozolomide5 капсули, HDPE контејнер/кутија 5 mgкапсула, тврда210,09
terbinafine14 таблети (блистер 1 х 14)/кутија 250 mgтаблета342,96
timololстаклено шише х 5 ml + PE капалка/кутија 5 mg/1 mlкапки за око, раствор98,85
timololHDPE шише со капалка х 10 ml/кутија 5 mg/1 mlкапки за око, раствор157,40
tobramycin1 пластично шише со капалка х 5 ml/кутија 0,3 %капки за око, раствор79,94
topiramate30 филм-обложени таблети (блистер 1 х 30)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета192,34
topiramate60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 50 mgфилм-обложена таблета661,27
topiramate60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mgфилм-обложена таблета323,64
topotecan5 стаклени вијали х 4 ml/кутија 4 mg/4 mlконцентрат за раствор за инфузија21.351,69
topotecan1 стаклена вијала х 4 mg/кутија 4 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија4.564,40
tramadolтемно стаклено шише со PE капалка х 10 ml/кутија 100 mg/1 mlперорални капки, раствор82,28
tramadol5 стаклени ампули х 1 ml/кутија 50 mg/1 mlраствор за инјектирање78,76
tramadol5 супозитории (PVC/PE алвеола 1 х 5)/кутија 100 mgсупозиторија54,42
trimetazidine60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија 35 mgфилм-обложена таблета со продолжено ослобдување236,14
trimetazidine60 таблети (блисер 3 х 20)/кутија 35 mgтаблета со продолжено ослободување236,14
valsartan30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 160 mgфилм-обложена таблета607,19
valsartan28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 80 mgфилм-обложена таблета256,83
valsartan30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mgфилм-обложена таблета304,54
valsartan28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 40 mgфилм-обложена таблета115,90
valsartan, hydrochlorothiazide28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/25 mgфилм-обложена таблета399,98
vancomycin10 стаклени вијали х 500 mg/кутија 500 mgпрашок за раствор за инфузија или прашок за перорален раствор1.526,06
vancomycin1 стаклена вијала х 1000 mg/кутија 1000 mgпрашок за раствор за инфузија402,10
venlafaxine28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија 150 mgкапсула со модифицирано ослободување, тврда523,55
venlafaxine28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 37,5 mgтаблета145,62
venlafaxine30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 75 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда377,35
venlafaxine30 капсули со продолжено ослободување (блистер 3 х 10)/кутија 150 mgкапсула со продолжено ослободување, тврда600,29
verapamil50 обложени таблети (блистер 5 x 10)/кутија 80 mgобложена таблета68,96
verapamil30 таблети (блистер 2 x 15)/кутија 40 mgобложена таблета29,48
zoledronic acid4 пластични вијали x 5 ml/кутија 4 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија11.914,48
zoledronic acid1 стаклена вијала x 5 ml 4 mg/5 mlконцентрат за раствор за инфузија3.811,05
zolmitriptan3 таблети (блистер 1 х 3)/кутија 2,5 mgфилм-обложена таблета378,95
Сподели на:

Related Posts

Остави коментар