Големопродажни и малопродажни цени на оригинаторни и иновативни лекови

grb-na-rm

   РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Службен весник на РМ”, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,147/13,164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16) и членовите 13, 14 и 15 став 1 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ”, бр. 156/11, 45/12,19/13, 177/15 и 15/16), постапувајќи по барањето за формирање на цена на лекот на големо и мало, Министерството за здравство донесе


Големопродажни и малопродажни цени на оригинаторни и иновативни лекови

 

  1. На АЛКАЛОИД АД – фармацевтска, хемиска, козметичка индустрија Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.            BUPRENORFIN ALKALOID (buprenorphine) 2 mg сублингвална таблета, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија 1,008.00 25.00% 1,260.00 1,323.00
2.            BUPRENORFIN ALKALOID (buprenorphine) 8 mg сублингвална таблета, 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија 4,158.00 20.00% 4,989.60 5,239.08
3. MORFIN HIDROHLORID ALKALOID (morphine) 20 mg/1 ml раствор за инјектирање, 10 ампули х 1 ml/кутија АЛКАЛОИД АД, Скопје, Македонија 550.00 25.00% 687.50 721.88

 

  1. На АЛКАЛОИД КОНС дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. XALKORI (crizotinib) 200mg капсула тврда  60 капсули (блистер 6 х 10)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија 240,933.99 1,200.00 242,133.99 254,240.69

 

  1. На Bayer d.o.o. Ljubljana, Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. XARELTO (rivaroxaban),
филм обложена таблета, 10 mg,
10 филм обложени таблети
(блистер 1х10)/кутија
BAYER PHARMA AG, Леверкузен, Германија 1,258.91 20% 1,510.69 1,586.22
2. XARELTO (rivaroxaban),
филм обложена таблета, 15 mg,
28 филм обложени таблети
(блистер 2×14)/кутија 
BAYER PHARMA AG, Леверкузен, Германија 3,524.92 20% 4,229.90 4,441.40
3. XARELTO (rivaroxaban),
филм обложена таблета, 20 mg,
28 филм обложени таблети
(блистер 2×14)/кутија 
BAYER PHARMA AG, Леверкузен, Германија 3,524.92 20% 4,229.90 4,441.40
4. AVELOX (moxifloxacin) 400mg
филм обложена таблета,
(блистер 1 х 5)/кутија 
BAYER PHARMA AG, Леверкузен, Германија 728.39 25% 910.49 956.01
5. EYLEA (aflibercept) 40 mg/1 ml раствор за инјектирање
1 стаклена вијала + 1 филтер игла/кутија 
BAYER PHARMA AG, Берлин, Германија 41,489.89 1200 42,689.89 44,824.38

 

4.На NOVARTIS Pharma Services inc., Претставништво   Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. LUCENTIS (ranibizumab) раствор за инјектирање, 10mg/1ml, 1 стаклена вијала x 0,23 ml + 1PP шприц + 1 филтер игла +1 игла Novartis Pharma Stein AG, Швајцарија

 

41,987.14 1,200.00 43,187.14 45,346.50
2. ACLASTA (zoledronic acid) раствор за инфузија, 5mg/100ml, 1 РЕ шише x 100ml/кутија Novartis Pharma Stein AG, Швајцарија

 

12,937.56 1,200.00 14,137.56 14,844.44
3. GLIVEC (imatinib) филм обложени таблети, 100mg, 60 таблети (блистер 6 x 10)/кутија Novartis Pharma Stein AG, Швајцарија

 

59,385.70 1,200.00 60,585.70 63,614.99
4. ZOMETA (zoledronic acid) раствор за инфузија, 4mg/100ml, 1 пластично шише x 100ml/кутија Novartis Pharma Stein AG, Швајцарија

 

7,713.83 1,200.00 8,913.83 9,359.52

 

5.На ВАРУС дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. CETROTIDE (cetrorelix) 0,25mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање, 1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml вехикулум + 2 игли/кутија MERCK KGaA, Дармштадт, Германија, AETERNA Zentaris GmbH, Франкфурт, Германија 2071,70 20% 2486,04 2610,34

 

  1. На Европа Лек Фарма ДООЕЛ Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:
Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. VIDAZA (azacitidine) 25mg/ml прашок за суспензија за инјектирање ,1 вијала x 100mg/кутија

 

BAXTER ONCOLOGY GmbH, Хале, Германија, CELGENE Europe Limited, Јуксбриџ, Обединето Кралство

 

20292.66 1,200.00 21492.66 22567.29

 

7.На ЗЕГИН доо Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. PRADAXA, (dabigatran) капсула тврда, 110 mg, 60 капсули (блистер 6 x 10)/ кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија 3947.22 20% 4,736.66 4,973.49
2. PRADAXA, (dabigatran) капсула тврда, 150 mg, 60 капсули (блистер 6 x 10)/ кутија BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија 3947.22 20% 4,736.66 4,973.49
3. PRADAXA, (dabigatran) капсула тврда, 110 mg, 10 капсули (блистер 1 x 10)/ кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија 695.05 25% 868.81 912.25
4. BERODUAL N, (fenoterol, ipratropium) инхалациски раствор под притисок, 0.05 mg/0.021 mg, 1 инхалатор под притисок x 10 ml  (200 дози)/ кутија

 

BOEHRINGER Ingelheim Pharma GmbH&Co. KG, Ингелхajм, Германија 409.63 25% 512.04 537.64

 

8.На МАКЕДОНИЈАЛЕК дооел   Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. HIDRASEC  (racecadotril), гранули за перорална суспензија 10 mg, 16 кесички х 1 g/кутија

 

Laboratoire SOPHARTEX , Верњује, Франција

 

417.39 25% 521.74 547.82
2. HIDRASEC  (racecadotril), гранули за перорална суспензија 30 mg, 16 кесички х 3 g/кутија

 

Laboratoire SOPHARTEX , Верњује, Франција

 

483.37 25% 604.21 634.42
3. OMACOR (omega-3-triglycerides incl. other esters and acids), капсула, мека 1000 mg, 28 капсули во HDPE контејнер/кутија

 

ABBOTT PRODUCTS GmbH, Нојштадт, Германија, Pronova BioPharma Norge AS , Сантефјорд, Норвешка

 

678.69 25% 848.36 890.78
4. DUPHALAC (lactulose), перорален раствор 667 g/L, HDPE шише х 500 ml/кутија

 

ABBOTT Biologicals B.V. , Олст, Холандија

 

269.11 28% 344.46 361.68
5. BETOPTIC S (betaxolol), капки за око, суспензија 0,25 %, LDPE шише со вградена капалка х 5 ml/кутија

 

S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

 

140.05 28% 179.26 188.23
6. MAXITROL (dexamethasone, neomycin, polymyxin B), маст за око, туба x 3,5 g/кутија, (1mg/3500 IE/6000 IE)/1g

 

ALCON Cusi SA, Барселона, Шпанија, S.A. ALCON Couvreur N.V., Пурс, Белгија

 

 

 

 

98.04

 

 

 

28%

 

 

 

125.49

 

 

 

131.77

 

9.На МЕДИС доо ПретставништвоСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. KEPPRA (levetiracetam) 1000 mg

филм-обложена таблета, 60 таблети блистер 6 х 10)/кутија

UCB Pharma SA , Брен л’Але/ Брисел, Белгија  

 

 

3534,53

 

 

 

20%

 

 

 

4241,44

 

 

 

4454,00

2. KEPPRA (levetiracetam) 500 mg

филм-обложена таблета, 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија

UCB Pharma SA , Брен л’Але/ Брисел, Белгија  

 

1843,31

 

 

20%

 

 

2212,00

 

 

2323,00

 

10.На МЕТАМЕДИКО дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. XTANDI (enzalutamide) капсула, мека 112 капсули (блистер 4 х 28)/кутија

 

ASTELLAS Pharma Europe BV, Мепел, Холандија  

179,428.96

 

1200 денари

 

180,628.96

 

189,660.41

 

11.На НОВО НОРДИСК ФАРМА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1.  

NOVORAPID  PENFILL (insulin aspart) 100 E/1 ml раствор за инјектирање, 5 патрони x 3 ml/кутија

 

Novo Nordisk A/S- Багсваерд, Данска

 

1,751.00 17.067% 2,049.84 2,152.33
2.  

VICTOZA (liraglutide) 6 mg/1 ml раствор за инјектирање, 2 наполнети инјекциски пенкала со патрон х 3 ml/кутија

 

Novo Nordisk A/S- Багсваерд, Данска  

5,513.05

 

20.00%

 

6,615.66

 

6,946.44

 

12.На ПЛИВА дооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. SUMAMED (azithromycin) филм-обложена таблета  500 mg, 3 филм-обложени таблети (блистер 1 х 3)/кутија

 

PLIVA Hrvatska d.o.o, Загреб, Хрватска

 

 

 

 

369.49

 

 

 

25%

 

 

 

461.86

 

 

 

484.96

13.На ПРОВИДЕНС доо Загреб, Претставништво во МакедонијаСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. BRAMITOB (tobramycin) 300 mg/4ml инхалациски раствор за небулизатор, 56PE еднодозни садови x4 ml + PET/AL/PE надворешно пакување/кутија CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., Парма, Италија, GENETICS S.p.A., Фисциано, Италија 112974,69 1,200денари 114174,69 119883,42

 

14.На ДПУП ПФЦ ТРАДЕ ДОО Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и (пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. SALOFALK (mesalazine) 1000mg гастро-резистентни гранули со продолжено ослободување 100 PE/AL/PE ќесички / кутија Dr.Falk Pharma GmbH- Фрајбург, Германија

 

4,061.32 20% 4,873.58 5,117.26
2. SALOFALK (mesalazine) 1000mg гастро-резистентни гранули со продолжено ослободување 50 PE/AL/PE ќесички / кутија Dr.Falk Pharma GmbH- Фрајбург, Германија

 

 

 

 

2,055.40

 

 

20%

 

 

2,466.48

 

 

2,589.80

 

15.На РОШ МАКЕДОНИЈА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 100 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија 9,058.65 1,200 10,258.65 10,771.58
2. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 150 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија 13,571.88 1,200 14,771.88 15,510.47
3. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 50 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија 4,544.54 20% 5,453.45 5,726.12
4. MIRCERA (methoxy polyethylene glycol-epoetin beta) 75 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија Производител: F.Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Швајцарија 6,801.58 1,200 8,001.58 8,401.66
5. MABTHERA (rituximab) 1400 mg/11,7 ml раствор за инјектирање, 1стаклена вијала х 11,7 ml/кутија F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија 95,015.50 1,200 96,215.50 101,026.28

 

16.На САНОФИ-АВЕНТИС МАКЕДОНИЈА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. INSUMAN COMB (insulin (human) 25 SOLOSTAR, суспензија за инјектирање; 100 IE/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија

 

1,184.98 25% 1,481.23 1,555.29
2. INSUMAN RAPID SOLOSTAR (insulin (human), раствор за инјектирање, 100 IE/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 1,062.23 25% 1,327.79 1,394.18
3. LANTUS SOLOSTAR (insulin glargine) раствор за инјектирање, 100 Е/1 ml, 5 наполнети инјекциски пенкала x 3 ml патрон/кутија

 

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија 2,715.33 20% 3,258.40 3,421.32
4. TRITACE (ramipril) таблета, 10 mg,  28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија

 

 

SANOFI-AVENTIS S.p.A., Скопито, Италија

 

145.78 28% 186.60 195.93
5. TRITACE (ramipril)  таблета, 5 mg,  28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија

 

 

SANOFI-AVENTIS S.p.A., Скопито, Италија

 

155.87 28% 199.51 209.49
6. TAXOTERE (docetaxel)  концентрат за раствор за инфузија, 20 mg/1 ml,   1 вијала х 1 ml/кутија

 

SANOFI-AVENTIS Deutschland GmbH, Франкфурт, Германија/ AVENTIS PHARMA DAGENHAM, Дагенам, Обединето Кралство

 

2,934.97 20% 3,521.96 3,698.06
7. EVOLTRA (clofarabine) концентрат за раствор за инфузија;    1 mg/1 ml, 1 стаклена вијала х 20 ml/кутија

 

PHARMACHEMIE B.V., Харлем, Холандија/GENZYME Limited, Хаверил/Сулфок, Обединето Кралство

 

83,411.73 1,200.00 84,611.73 88,842.32

 

17.На СЕПТИМА дооел Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. LYRICA (pregabalin) капсула, тврда 300 mg  x 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија

 

3,500.36 20% 4,200.43 4,410.45
2. LYRICA (pregabalin) капсула, тврда 150 mg  x 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија

 

1,950.42 20% 2,340.50 2,457.53
3. LYRICA (pregabalin) капсула, тврда 75 mg  x 14 капсули (блистер 1 х 14)/кутија

 

PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија

 

481.03 25% 601.28 631.35
4. WILATE 500 (human coagulation factor VIII and von Willebrand factor in combination ) / 1 вијала со прашок+1 вијала х 5 ml вехикулум+1 шприц+1 преносен сет+1 инфузионен сет+2 алкохолни тупфери/кутија OCTAPHARMA Pharmazeutika Produktionsges m.b.H, Виена, Австрија

 

19,500.83 1,200.00 20,700.83 21,735.87
5. ELIQUIS (apixaban) 5 mg филм-обложена таблета, 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија

 

Brystol Myers Squibb S.r.l., Анагни, Италија

 

3,680.62 20% 4,416.75 4,637.58
6. ELIQUIS (apixaban) 2,5 mg филм-обложена таблета, 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија Brystol Myers Squibb S.r.l., Анагни, Италија

 

3,610.62 20% 4,332.75 4,549.38
7. ADENURIC (febuxostat ) филм-обложена таблета 120 mg X 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија Menarini-Von Heyden GmbH, Дрезден, Германија

 

1,500.11 20% 1,800.13 1,890.13
8. ADENURIC (febuxostat ) филм-обложена таблета 80 mg X 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија Menarini-Von Heyden GmbH, Дрезден, Германија

 

1,500.11 20% 1,800.13 1,890.13
9. SORTIS (atorvastatin) филм-обложена таблета 80 mg X 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија PFIZER Manufacturing Deutschland GmbH, Фрајбург, Германија, PFIZER Ireland Pharmaceuticals, Ко. Корк, Ирска, PFIZER Pharmaceuticals LLC, Вега Баја, Порто Рико 560.22 25% 700.27 735.29

 

18.На НЕОКОР МЕДИКА доо Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. ARANESP (darbepoetin alfa) 20 mcg/0,5ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија       1716.70         20%      2060.04   2163.04
2. ARANESP (darbepoetin alfa) 30mcg/0,3ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија       2544.70 20% 3053.64 3206.32
3. ARANESP (darbepoetin alfa) 40 mcg/0,4ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,4 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија       3394.30 20% 4073.16 4276.82
4. ARANESP (darbepoetin alfa) 50 mcg/0,5ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 4264.51 20% 5117.41 5373.28
5. ARANESP (darbepoetin alfa) 300mcg/0,6ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 0,6 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 24648.70 1200 денари 25848.70 27141.14
6. ARANESP (darbepoetin alfa) 500 mcg1ml ,

1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml со игла/кутија

AMGEN EUROPE B.V., Бреда, Холандија 40876.66 1200 денари 42076.86 44180.70

 

19.На ГлаксоСмитКлајн Експорт Лтд, Претставништво Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. SEROXAT  (paroxetine)  20mg  филм обложена таблета, 30 таблети (блистер 3х10)/кутија GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. – Poznan, Polska / S.C Europharm S.A.- Брашов, Романија 401.94 25% 502.43 527.55
2. ZINNAT (cefuroxime) 500 mg филм обложена таблета,10 филм-бложени таблети (блистер 1х10)/кутија GLAXO Operations UK Limited – Барнард Касл, Обединето Кралство  

289.58

 

20%

 

348.15

 

365.55

 

20.На ХОФФМАНН – ЛА РОШЕ лтд. Претставништво во Р. Македонија Скопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. ANEXATE (flumazenil)

0,5mg/5ml раствор за инјектирање, 5 ампули x5ml/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија 1,951.36 20% 2,341.63 2,458.71
2. BONVIVA (ibandronic acid)

3mg/3ml раствор за инјектирање, 1 наполнет инјекциски шприц/кутија

F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија 1,690.53 20% 2,028.64 2,130.07
3. XELODA (capecitabine) 500 mg филм-обложена таблета, 120 филм-обложена таблета  (блистер 12 х 10)/кутија F. HOFFMANN-LA ROCHE Ltd, Базел, Швајцарија 8,645.37 1,200 9,845.37 10,337.64

 

21.На ЦАРСО Интернационал ДооелСкопје СЕ ФОРМИРААТ цените на лековите, во кои се содржани цена на лекот во прометот на големо и цена на лекот во прометот на мало, и тоа:

Ред.

бр.

Име на лек

 (ИНН, фармацевтска форма, јачина и пакување)

Производител Цена во  прометот на големо

Износ во МКД

Маржа за прометот на мало

Износ во % или износ во МКД

Цена во прометот на мало

Износ во МКД

Малопродажна цена со вклучен 5% ДДВ

Износ во МКД

1. NORVIR (ritonavir) 100 mg  филм – обложена таблета , 30 филм – обложени таблети во HDPE контејнер/кутија ABBVIE Deutschland GmbH&Co.KG  – Лудвигшафен, Германија 1235.17 20% 1482.20 1556.30
  1. Носителот на решението ја означува ЦЕНАТА НА ЛЕКОТ како податок на надворешното пакување на секој лек што се става во промет, согласно член 83 од Законот за лековите и медицинските средства и ова решение.
  2. 3. Со донесувањето на ова решение престануваат да важат претходно издадените решенија од Министерство за здравство за формирана цена на лек во прометот на големо и прометот на мало, само за лековите кои се дел од ова решение.
  3. 4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.2016 година.

УПАТСТВО ЗА ПРАВНО СРЕДСТВО: Подносителот на барањето има право на жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар