ИНФОРМАЦИЈА ЗА ТЕРЕНСКА ВАКЦИНАЦИЈА, УТРЕ(ПЕТОК,16.07.21)

Теренската вакцинација утре (петок) 16.07.21 ќе се одвива во следните населени места: Делчево – Косевица, Костин Дол

Тетово – Доброште, Нераште

Гостивар – Добридол, Неготино, Топлице,Сенакосе,Горјане

Ресен – Грнчари, Подмочани

Штип – Горачино, Лесковица, Пиперово, Брест

Долнени – Бело поле, Новоселани, Заполжани, Вранче, Кутлешево, Средорек

Прилеп – Мариово

Св. Николе – Горобинци

Кратово – Карвак

Виница – Градец, Лески

Демир Хисар – Сладуево, Журче, Прибилци,Ново село

Валандово – Раброво, Калково

Берово – Будинарци

Струга – Франгово

Ростуше – Жировница

Дебар –  Брештани (Горенци)

Струмица – Костурино

Неготино – Дуброво, Бистренци

Пробиштип – Злетово

Валандово – Раброво, Калково

Кочани – Чифлик

Кичево – Гарани, Стрелци

Кавадарци – Манастирец

Битола – Братиндол, Ротино, Цапари, Кажани, Доленци, Лера, Рамна, Српци

Македонски брод –Растеш, Заград, Битово, Рамне

Охрид – Оздолени,Сошани, Арбиново, Лактиње

Велес – Стари Град, Врановци, Извор

Крива Паланка – Герман, Пклиште

Куманово – Табановце, Четирце, Карабичане, Сопот, Сушево,Речица, Горно Коњаре, Долно Коњаре, Љубодраг, Ново Село, Умин Дол, Режановце, Слупчане, Оризаре,Липково,Лојане,

Штип – Горачино,Лесковица,Пиперово,Брест

Скопје – Љуботен, Љубанци

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19.

Сподели на:

Related Posts