Материјали

Вовед

100 наслови на клнички упатства вклучени во програмата за едукација

 

 1. Неврологија
 2. Неврохирургија
 3. Кардиологија
 4. Инфектологија
 5. Гинекологија и акушерство
 6. Гастроентерохепатологија
 7. Ендокринологија
 8. Детска хирургија
 9. Дерматологија
 10. Урологија
 11. Токсикологија
 12. Ревматологија и физикална медицина
 13. Пулмологија
 14. Психијатрија
 15. Пластична хирургија
 16. Педијатрија
 17. ОРЛ
 18. Офталмологија
 19. Нефрологија
Сподели на:

Related Posts

Остави коментар