НАЦИОНАЛНА КОНВЕНЦИЈА НА ЕУ ВО РСМ

Национална конвенција на Европската унија во Република Северна Македонија – на настанот учествуваше заменик министерката за здравство д-р Маја Манолева која истакна дека Министерството за здравство, во соработка со Управата за електронско здравство и Фондот за здравствено осигурување, постојано работи на дигитализација на процесите во здравството преку постојана надградба на електронските системи и воведување на нови системи. 

„Важноста на електронските здравствени системи ги издигнува на ниво на критична информациска инфраструктура, чија заштита е потребно да биде на највисоко ниво, а соодветно потребни се и механизми за справување со кризите кои можат да произлезат од хибридните напади. Со спроведување на едукација, технички мерки, соработка и други активности, можеме да се обидеме да ги минимизираме ризиците и да ги заштитиме нашите здравствени информации и приватноста на пациентите”, кажа Д-р Манолева во своето излагање. 

Сподели на:

Related Posts