ОБУКА ЗА ЈАКНЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИОТ СЕКТОР ПРЕКУ ЈАКНЕЊЕ НА ЧИВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ

Со цел јакнење на здравствениот сектор преку јакнење на човечките ресурси, работиме заедно за здравјето и безбедноста и на работниците. Денес во просториите на Медицински Симулациски Центар се одржа првата обука на вработените од профилот транспортери/ болничари за рачно кревање на товар.Учесниците преку интерактивни и практични вежби се запознаваа со прописите од областа на безбедност и здравје при работа и техниките на пренос на пациенти во насока на нивна заштита.Обуката беше спроведена од страна на стручни лица од областа на БЗР , претставници на Македонското здружение за безбедност и здравје при работа.

Сподели на:

Related Posts