ОДБЕЛЕЖАН СВЕТСКИ ДЕН ЗА БОРБА ПРОТИВ ХИВ/СИДА

Министерството за здравство за заштита на населението од ХИВ инфекција за 2017 година има обезбедено вкупно 27.000.000 денари, додека буџетот за 2018 година е значително поголем, односно изнесува 95.000.000 денари.
Се планира околу 40.000.000 денари да ги покријат трошоците за АРВ терапија, додека останатите средства од овие 95 милиони се за превентивни активности на здравствените институции и здруженијата на граѓани кои се наши стратешки партнери во превенција на ХИВ инфекција.

Сподели на:

Related Posts