НОВИ ДОКУМЕНТИ НА ВЕБ СТРАНАТА ЗА ПОГОЛЕМА ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ОТЧЕТНОСТ

На веб страницата на Министерството за здравство за првпат се објавени и достапни повеќе документи и информации од јавен карактер, со цел унапредување на транспарентноста и отчетноста, а согласно одлуката на 34. седница на Владата со која институциите се задолжуваат јавно, преку официјалните веб страници да објават документи од делокругот на работа.
Објавените документи се достапни на официјалната веб страница на Министерството за здравство, во категоријата ПРЕС – листа на информации од јавен карактер, на следниот линк.

Меѓу документите достапни се: буџетот на Министерството за тековната и претходните години, ревизорски извештаи, годишни планови за јавни набавки, правилници за систематизација на работните места и правилници за организација, закони и подзаконски акти во надлежност на Министерството, органограм за внатрешната организација, листа на вработени со службени телефони и e-mail адреси и други информации од јавен карактер.
Исто така, на веб страницата е достапен и календар на настани организирани од Министерството за здравство и јавните здравствени установи, кој тековно се ажурира.

ДОКУМЕНТИ  

ЛИНК

1 Стратешки план на министерствата и другите органи на државната управа Стратешки план
2 Буџет Буџет
3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот Усвоени извештаи за реализација на Буџетот
4 Ревизорски извештаи Извештаи
5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања План за јавни набавки
6 Правилник за внатрешна организација Правилник
7 Органограм за внатрешна организација Органограм
8 Правилник за систематизација на работните места Правилник
9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон Список на вработени
10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство Закони и подзаконски акти
11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Обрасци
12 Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти
13 Листа на информации од јавен карактер Листа на информации од јавен карактер
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер
15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување
17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон Жаклина Чагороска, советник, Управа за електронско здравство – 075/341-026
18 Контакт телефон и е-маил од министерството за генерални прашања Контакт

contact#zdravstvo.gov.mk*

pr#zdravstvo.gov.mk*(контакт меил за новинари)

*За испраќање на маил, наместо # користете @

19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, /
20 Биографии од Министерот, Заменик министерот и Државниот секретар Биографија министер

Биографија заменик министер

Биографија државен секретар

21 Најава на месечни настани или онлајн календар Вести, соопштенија и  најави
Сподели на:

Related Posts