Одлука за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек

grb-na-rm
 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

“50- та Дивизија”-бр.14-Скопје

Врз основа на Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и
7/16), и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), Министерството за здравство донесе

 О Д Л У К А

за утврдување на максимална цена на големо на генерички лек
 

  1. СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:
АТЦ Генеричко име Пакување и јачина Фармацевтска форма Нова Максимална цена (МКД)
C08CA01 amlodipine 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg таблета 45,56
J01CA04 amoxicillin 16 капсула (блистер 2 х 8)/кутија 500 mg капсула, тврда 76,50
J01CR02 amoxicillin, clavulanic acid темно стаклено шише со прашок за припрема на 140 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 ml гранули за перорална суспензија 191,70
L02BG03 anastrozole 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 1 mg филм-обложена таблета 1.392,16
N07CA01 betahistine 50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија 24 mg таблета 132,13
D07XC01 betamethasone, salicylic acid Al туба х 30 g/кутија (0,5 mg/30 mg)/1 g маст 175,57
C07AB07 bisoprolol 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg таблета 54,21
L01BC06 capecitabine 30 таблети (блистер 3х10)/кутија 150 mg филм-обложена таблета 581,16
J01DB05 cefadroxil 16 капсули (блистер 2 х 8)/кутија 500 mg капсула, тврда 334,21
J01DE01 cefepime 5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mg прашок за раствор за инјектирање или инфузија 4.033,24
J01DC02 cefuroxime 10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 250 mg филм-обложена таблета 183,88
J01DC02 cefuroxime 1 вијала х 750 mg + 1 ампула х 6 ml вехикулум/кутија 750 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 84,29
J01FA09 clarithromycin темно стаклено шише x 25 g за припрема на 60 ml + апликатор/кутија 250 mg/5 ml гранули за перорална суспензија 285,51
C09BA02 enalapril, hydrochlorothiazide 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg/25 mg таблета 160,30
N06AB10 escitalopram 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg филм-обложена таблета 229,44
L03AA02 filgrastim 5 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml со игла/кутија 300 mcg/0,5 ml (30 ME/0,5 ml) раствор за инјектирање или инфузија 9.639,20
G04CB01 finasteride 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg филм-обложена таблета 388,84
L01BB05 fludarabine 1 вијала х 2 ml/кутија 50 mg/2 ml концентрат за раствор за инјектирање или инфузија 4.527,66
N03AX12 gabapentin 50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 400 mg капсула, тврда 654,29
J01DH51 imipenem, cilastatin 10 вијали/кутија 500 mg/500 mg прашок за раствор за инфузија 4.120,08
L04AB02 infliximab 1 стаклена вијала x 100 mg/кутија 100 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија 24.748,03
N01AB06 isoflurane 1 темно стаклено шише х 100 ml/кутија 100 ml пареа за инхалирање, раствор 1.996,37
M01AE03 ketoprofen 20 филм-обложени таблети во темен стаклен контејнер/кутија 100 mg филм-обложена таблета 93,26
A06AD11 lactulose 1 темно РЕТ шише х 500 ml + градуиран РР дозатор/кутија 66,7 g/100 ml сируп 287,20
A02BC03 lansoprazole 14 гастрорезистентни капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mg гастрорезистентна капсула, тврда 121,83
A02BC03 lansoprazole 14 гастрорезистентни капсули во HDPE шише/кутија 30 mg гастрорезистентна капсула, тврда 121,83
S01EE01 latanoprost 1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 ml капки за око, раствор 434,00
S01EE01 latanoprost 1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 ml капки за око, раствор 434,00
C08CA13 lercanidipine 60 таблети (блистер 4 х 15)/кутија 10 mg филм-обложена таблета 262,49
J01XX08 linezolid 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 600 mg филм-обложена таблета 21.836,02
C09AA03 lisinopril 30 таблети (блистер 1 х 30)/кутија 10 mg таблета 99,18
N05BA06 lorazepam 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mg таблета 68,93
C09CA01 losartan 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 100 mg филм-обложена таблета 282,92
M01AC06 meloxicam 20 таблети (Al/PVC/PVDC блистер 2 х 10)/кутија 15 mg таблета 153,24
N07BC02 methadone 1 темно стаклено шише х 100 ml + пластична градуирана пипета/кутија 10 mg/1 ml перорални капки, раствор 550,00
C07AB02 metoprolol 30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 100 mg филм-обложена таблета 129,45
G01AF01 metronidazole 10 вагитории (PVC/PE лента 2 х 5)/кутија 500 mg вагиторија 87,53
N05CD08 midazolam 5 ампули х 10 ml/кутија 50 mg/10 ml раствор за инјектирање 1.078,63
N06AX11 mirtazapine 30 филм-обложени таблети (блистер 3 x 10)/кутија 45 mg филм-обложена таблета 434,65
R01AD09 mometasone 1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/доза спреј за нос, суспензија 386,33
J01MA14 moxifloxacin 7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 400 mg филм-обложена таблета 816,40
N05AA03 promazine 50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 100 mg обложена таблета 882,97
N05AA03 promazine 50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 25 mg обложена таблета 501,39
N05AH04 quetiapine 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mg филм-обложена таблета 1.241,78
N05AH04 quetiapine 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mg филм-обложена таблета 1.651,58
N05AH04 quetiapine 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mg филм-обложена таблета 691,14
N05AH04 quetiapine 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mg филм-обложена таблета 1.851,00
C09AA06 quinqpril 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 10 mg филм-обложена таблета 105,58
C09AA05 ramipril 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg таблета 160,25
C09AA05 ramipril 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 2,5 mg таблета 93,33
C09BA05 ramipril, hydrochlorothiazide 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 2,5 mg/12,5 mg таблета 133,09
N05AX08 risperidone 20 филм-обложени таблети (блистер 2 x 10)/кутија 1 mg филм-обложена таблета 156,17
N05AX08 risperidone 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mg филм-обложена таблета 156,17
N05AX08 risperidone 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mg филм-обложена таблета 208,02
N01BB09 ropivacaine 5 PP ампули х 10 ml/кутија 10 mg/1 ml раствор за инјектирање 1.154,30
R03AK06 salmeterol, fluticasone 1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози(блистер)/кутија 50 mcg/250 mcg прашок за инхалирање 1.682,86
R03AK06 salmeterol, fluticasone 1 РЕ инхалатор х 60 одмерни дози (блистер)/кутија 50 mcg/500 mcg прашок за инхалирање 2.213,58
N06AB06 sertraline 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mg филм-обложена таблета 215,01
S01ED01 timolol стаклено шише х 5 ml + PE капалка/кутија 5 mg/1 ml капки за око, раствор 96,20
L01XX17 topotecan 1 стаклена вијала х 4 mg/кутија 4 mg прашок за концентрат за раствор за инфузија 4.547,05
C09CA03 valsartan 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 160 mg филм-обложена таблета 569,91
C09CA03 valsartan 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 320 mg филм-обложена таблета 577,50
C09CA03 valsartan 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg филм-обложена таблета 278,45
C09CA03 valsartan 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 80 mg таблета 304,50
C09CA03 valsartan 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg филм-обложена таблета 180,28
C09DA03 valsartan, hydrochlorothiazide 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mg филм-обложена таблета 297,95
N06AX16 venlafaxine 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 75 mg таблета 279,09
N06AX16 venlafaxine 30 капсулисо продолжено ослободување(блистер 3 х 10)/кутија 75 mg капсула со продолжено ослободување, тврда 371,70

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 18.03.2016 година.

 

 

На следниот линк може да го превземете документот.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар