Одлука за утврдување на максимална цена на големо на оригинатор и иновативен лек

 grb-na-rm
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

            “50- та Дивизија”-бр.14-Скопје

Врз основа на Законот за лековите и медицинските средства (,,Службен весник на РМ” бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12,141/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15 и 7/16), и член 12 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија” бр. 156/11, 45/12, 19/13, 177/15 и 15/16), Министерството за здравство донесе

 

О Д Л У К А

за утврдување на максимална цена на големо на оригинатор и иновативен лек

 

  1. СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:

 

Заштитно име на лек Активна

супстанција

Јачина Пакување Фармацевтска форма Нова максимална цена
AFINITOR everolimus 10 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија таблета 196,291.23
FABRAZYME agalsidase beta 35 mg 1 стаклена вијала/кутија прашок за концентрат за раствор за инфузија 198,375.76
VICTRELIS boceprevir 200 mg 336 капсули во мултипакување (4 единечни пакувања х 84 капсули (блистер 7 х 12))/кутија капсула, тврда 172,979.25
NovoEight coagulation factor VIII 2000 IE 1 вијала со прашок+ 1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 82,631.73
FABRAZYME agalsidase beta 5 mg 1 стаклена вијала/кутија прашок за концентрат за раствор за инфузија 29,842.84
NovoEight coagulation factor VIII 1500 IE 1 вијала со прашок+ 1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 61,646.79
EYLEA aflibercept 40 mg/1 ml 1 стаклена вијала + 1 филтер игла/кутија раствор за инјектирање 44,540.85
MIRCERA methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 360 μg/0,6 ml 1 наполнет инјекциски шприц x 0,6 ml + игла/кутија раствор за инјектирање 34,611.85
ARANESP darbepoetin alfa 500 mcg/1 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 41,285.63
MIRCERA methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 250 mcg/0,3 ml 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија раствор за инјектирање 23,428.19
SANDOSTATIN LAR octreotide 20 mg 1 вијала х 20 mg + 1 наполнет инјекциски шприц х 2,5 ml вехикулум + 2 игли/кутија микросфери и вехикулум за суспензија за инјектирање 55,131.15
VALCYTE valganciclovir 450 mg 60 филм-обложени таблети во HDPE контејнер/кутија филм-обложена таблета 64,426.68
RENVELA sevelamer carbonate 800 mg 180 таблети во HDPE контејнер филм-обложена таблета 6,953.96
NovoEight coagulation factor VIII 1000 IE 1 вијала со прашок+ 1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 41,323.58
ARANESP darbepoetin alfa 300 mcg/0.6 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.6 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 24,895.19
SOLCOSERYL protein-free haemodialysate of calves blood 42,5 mg/1 ml 25 стаклени ампули х 2 ml/кутија раствор за инјектирање 2,553.06
EXJADE deferasirox 125 mg 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија таблета за перорална суспензија 9,567.31
ARANESP darbepoetin alfa 150 mcg/0.3 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.3 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 13,332.05
CELLCEPT mycophenolic acid 500 mg 50 филм-обложени таблети (блистер 5 x 10)/кутија таблета 1,639.56
CELLCEPT mycophenolic acid 250 mg 100 капсули (блистер 10 x 10)/кутија капсула 1,924.05
ARANESP darbepoetin alfa 100 mcg/0.5 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.5 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 8,842.83
PROLIA denosumab 60 mg/1 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml (1 доза)/кутија раствор за инјектирање 10,195.21
LYXUMIA lixisenatide 20 mcg 2 наполнети инјекциски пенкала со патрон х 3 ml (2 х 14 дози)/ кутија раствор за инјектирање 4,401.35
ARANESP darbepoetin alfa 80 mcg/0.4 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.4 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 6,852.44
MYFORTIC mycophenolic acid 180 mg 120 гастрорезистентни таблети (блистер 12 x 10)/кутија гастрорезистентна таблета 6,756.62
VISIPAQUE iodixanol 320 mg I/1 ml 10 РР шишиња х 100 ml/кутија раствор за инјектирање 22,377.50
NovoEight coagulation factor VIII 250 IE 1 вијала со прашок+1 претходно наполнет шприц со вехикулум+ 1 адаптер за вијала/кутија прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 10,431.14
HYALGAN hyaluronic acid 20 mg/2 ml 1 стаклена вијала x 2 ml/кутија раствор за интраартикуларна употреба 1,359.28
FERRIPROX deferiprone 500 mg пластичен контејнер x 100 таблети/кутија филм-обложена таблета 8,220.00
MYFORTIC mycophenolic acid 360 mg 120 гастрорезистентни таблети (блистер 12 x 10)/кутија гастрорезистентна таблета 13,492.74
ARANESP darbepoetin alfa 60 mcg/0.3 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.3 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 5,140.05
PANCEF cefixime 400 mg 10 филм-обложени таблети (блистер 2 х 5)/кутија филм-обложена таблета 604.00
ARANESP darbepoetin alfa 50 mcg/0.5 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.5 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 4,307.16
LYXUMIA lixisenatide 10 mcg 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон х 3 ml (14 дози)/кутија раствор за инјектирање 2,209.01
URSOFALK ursodeoxycholic acid 500 mg 100 филм-обложени таблети (блистер 4 х 25)/кутија филм-обложена таблета 5,072.62
ARANESP darbepoetin alfa 40 mcg/0.4 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.4 m со иглаl/кутија раствор за инјектирање 3,428.24
ONBREZ BREEZHALER indacaterol 150 mcg 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија прашок за инхалирање, тврда капсула 1,421.75
ARANESP darbepoetin alfa 30 mcg/0.3 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.3 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 2,570.15
PANCEF cefixime 100 mg/5 ml темно стаклено шише х 53 g гранули за припрема на 100 ml суспензија + пластична градуирана лажичка/кутија гранули за перорална суспензија 543.77
PANCEF cefixime 400 mg 5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија филм-обложена таблета 302.00
SOLCOSERYL deproteiniziran hemodijalizat od teleska krv 8,3 mg/1 g Al туба x 5 g/кутија гел за око 263.28
LYRICA pregabalin 150 mg 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија капсула, тврда 1,953.73
URSOFALK ursodeoxycholic acid 500 mg 50 филм-обложени таблети (блистер 2 х 25)/кутија филм-обложена таблета 2,779.84
LYRICA pregabalin 300 mg 56 капсули (блистер 4 х 14)/кутија капсула, тврда 3,512.00
ONBREZ BREEZHALER indacaterol 300 mcg 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија прашок за инхалирање, тврда капсула 1,480.72
PANCEF cefixime 100 mg/5 ml темно стаклено шише х 32 g гранули за припрема на 60 ml суспензија + пластична градуирана лажичка/кутија гранули за перорална суспензија 326.26
ARANESP darbepoetin alfa 20 mcg/0.5 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.5 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 1,733.87
CIALIS tadalafil 10 mg 4 филм-обложени таблети (блистер 2 х 2)/кутија филм-обложена таблета 1,678.49
IMMUNINE coagulation factor IX 600 IE/5 ml 1 вијала со прашок + 1 вијала х 5 ml вехикулум + 1 кит за реконституција/кутија лиофилизат и вехикулум за раствор за инјектирање 12,732.00
SALOFALK mesalazine 1000 mg 50 PE/AL/PE ќесички / кутија гастрорезистентни гранули со продолжено ослободување 2,274.00
AVELOX moxifloxacin 400 mg 5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија филм-обложена таблета 733.95
INSUMAN RAPID SOLOSTAR insulin (human) 100 IE/1 ml 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија раствор за инјектирање 1,075.56
ELOCOM mometasone 1 mg/1 g Al туба х 30 g/кутија маст 140.18
ELOCOM mometasone 1 mg/1 g Al туба х 30 g/кутија крем 140.18
STALEVO levodopa, carbidopa, entacapone 100/25/200 mg 100 таблети (HDPE контејнер) /кутија филм-обложена таблета 4,528.48
ARANESP darbepoetin alfa 10 mcg/0.4 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0.4 ml со игла/кутија раствор за инјектирање 898.81
PNEUMO 23 pneumococcus, purified polysaccharides antigen 25 mcg за секој од серотиповите/0,5ml 1 наполнет инјекциски шприц х 0,5 ml/кутија раствор за инјектирање 532.64
LEPONEX clozapine 25 mg 50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија таблета 304.20
VOLUVEN 6% hydroxyethylstarch 6 % 1 РЕ шише х 500 ml раствор за инфузија 401.10
GYNIPRAL hexoprenaline 0,5 mg 20 таблети во темно стаклено шише/кутија таблета 97.75
INSUMAN BASAL SOLOSTAR insulin (human) 100 IE/1 ml 5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml/кутија суспензија за инјектирање 1,211.39
REBIF 44 interferon beta-1a 44 mcg (12 MIE)/0,5 ml 3 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml/кутија раствор за инјектирање 13,450.00
KYTRIL granisetron 1 mg/1 ml 5 ампули х 1 ml/кутија раствор за инјектирање 1,745.70
XELODA capecitabine 500 mg 120 филм-обложени таблети (блистер 12 х 10)/кутија филм-обложена таблета 8,735.82
TETRASPAN hydroxyethylstarch, electrolytes 60 mg/1 ml 1 пластично ќесе (ecobag) х 500 ml раствор за инфузија 565.29
LODOZ bisoprolol, hydrochlorothiazide 5 mg/6,25 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 250.00
LEVITRA vardenafil 10 mg 4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/кутија филм-обложена таблета 959.71
TRILEPTAL oxcarbazepine 600 mg 50 филм-обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија филм-обложена таблета 1,090.08
MIRCERA methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 120 mcg/0,3 ml 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија раствор за инјектирање 11,255.58
AUGMENTIN amoxicillin, clavulanic acid (400 mg/57 mg)/5 ml 1 стаклено шише со прашок за 70 ml + капаче за дозирање/кутија прашок за перорална суспензија 169.11
ADENURIC febuxostat 120 mg 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија филм-обложена таблета 1,607.02
FEIBA factor VIII inhibitor bypassing activity 500 ИЕ 1 вијала х 500 IE + 1 вијала х 20 ml вехикулум + 1 шприц +
1 игла + 1 сет за инфузија + 1 сет за трансфузија/кутија
прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 25,657.78
FORANE isoflurane 99,9-100 % w/w/100 ml 1 стаклено шише х 100 ml/кутија пареа за инхалирање, раствор 1,996.36
TRIDERM betamethasone, clotrimazole, gentamicin (0,5 mg/10 mg/1 mg)/1 g Al туба х 15 g/кутија маст 150.18
INSUMAN BASAL insulin (human) 100 IE/1 ml 5 патрони x 3 ml/кутија суспензија за инјектирање 1,211.62
BUPRENORFIN ALKALOID buprenorphine 0,4 mg 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија сублингвална таблета 452.75
LANTUS insulin glargine 100 Е/1 ml 5 патрони x 3 ml/кутија раствор за инјектирање 2,754.65
DICETEL pinaverium 100 mg 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија филм-обложена таблета 270.00
DUOTRAV travoprost, timolol (40 mcg/5 mg)/1 ml PP шише х 2,5 ml/кутија капки за око, раствор 693.17
ELIQUIS apixaban 2,5 mg 10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија филм-обложена таблета 609.69
TRAVATAN travoprost 40 mcg/ml РР шише со капалка х 2,5 ml/кутија капки за око, раствор 602.00
COLOSPA RETARD mebeverine 200 mg 30 капсули (блистер 2 х 15)/кутија капсула со продолжено ослободување, тврда 616.00
LADIOMIL maprotiline 25 mg/2 ml 10 стаклени ампули х 2 ml/кутија раствор за инјектирање 1,129.83
LADIOMIL maprotiline 50 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 190.00
OMACOR omega-3-triglycerides incl. other esters and acids 1000 mg 28 капсули во HDPE контејнер/кутија капсула, мека 690.00
HIDRASEC racecadotril 10 mg 16 кесички х 1 g/кутија гранули за перорална суспензија 490.00
CONTROLOC pantoprazole 40 mg 14 гастрорезистентни таблети (1 блистер х 14)/кутија гастрорезистентна таблета 195.00
LANTUS SOLOSTAR insulin glargine 100 Е/1 ml 5 наполнети инјекциски пенкала x 3 ml патрон/кутија раствор за инјектирање 2,754.65
NEVANAC nepafenac 1 mg/1 ml LDPE шише х 5 ml/кутија капки за око, суспензија 507.00
AZARGA brinzolamide, timolol (10 mg/5 mg)/1 ml PP шише х 5 ml/кутија капки за око, суспензија 583.00
LEPONEX clozapine 100 mg 50 таблети (блистер 5 х10)/кутија таблета 957.85
DILATREND carvedilol 6,25 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија таблета 159.00
PRADAXA dabigatran 75 mg 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија капсула, тврда 2,026.45
PRADAXA dabigatran 110 mg 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија капсула, тврда 2,026.45
MIRCERA methoxy polyethylene glycol-epoetin beta 30 mcg/0,3 ml 1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml + игла/кутија раствор за инјектирање 2,828.61
DIANE-35 cyproterone, ethinylestradiol 2 mg/0,035 mg 21 таблета (блистер 1 х 21)/кутија обложена таблета 190.62
GONAL-f follitropin alfa 300 IE (22 mcg/0,5 ml) 1 наполнето инјекциско пенкало со патрон х 0,5 ml +8 игли/кутија раствор за инјектирање 5,750.00
SUMAMED azithromycin 250 mg 6 капсули (блистер 1 х 6)/кутија капсула 383.00
SUMAMED azithromycin 500 mg 3 филм-обложени таблети (блистер 1 х 3)/кутија филм-обложена таблета 374.50
BERODUAL N fenoterol, ipratropium 0,05 mg/0,021 mg 1 инхалатор под притисок х 10 ml (200 дози)/кутија инхалациски раствор под притисок 416.50
MOVALIS meloxicam 15 mg/1,5 ml 5 стаклени ампули х 1,5 ml/кутија раствор за инјектирање 138.15
HIDRASEC racecadotril 30 mg 16 кесички х 3 g/кутија гранули за перорална суспензија 569.00
PRADAXA dabigatran 110 mg 10 капсули (блистер 1 х 10)/кутија капсула, тврда 697.35
CONTROLOC pantoprazole 20 mg 14 таблети (блистер 1 х 14)/кутија гастрорезистентна таблета 162.00
VIGANTOL colecalciferol 20 000 IE/1 ml 1 темно стаклено шише со вградена бела HDPE капалка х 10 ml/кутија перорални капки, раствор 73.79
ZOLOFT sertraline 50 mg 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија филм-обложена таблета 236.03
SORTIS atorvastatin 10 mg 30 филм-обложени таблети (блисте 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 274.72
SORTIS atorvastatin 20 mg 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)кутија филм-обложена таблета 345.56
BETASERC betahistine 24 mg 50 таблети (блистер 5 х 10)/кутија таблета 448.33
SORTIS atorvastatin 40 mg 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 472.38
CADUET amlodipine, atorvastatin 5 mg/10 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 493.45
CADUET amlodipine, atorvastatin 10 mg/10 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 516.65
SORTIS atorvastatin 80 mg 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 562.05
REQUIP XL ropinirole 2 mg 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија таблета со продолжено ослободување 617.28
ZOLOFT sertraline 100 mg 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија филм-обложена таблета 744.08
GALVUS vildagliptin 50 mg 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија таблета 940.32
ALVESCO ciclesonid 160 mcg Al контејнер под притисок х 60 дози со HDPE распрскувач/кутија инхалациски раствор под притисок 955.68
THIOCTACID 600 HR tioctic acid 600 mg 30 таблети во темно стаклено шише/кутија филм-обложена таблета 1,029.81
TRILEPTAL oxcarbazepine 60 mg/1 ml стаклено шише х 250 ml/кутија сируп 1,099.16
EXELON rivastigmine 4,5 mg 28 капсули (блистер 2 х 14)/кутија капсула, тврда 1,166.89
KREON 40 000 lipase, protease, amilase (multienzymes) 400 mg 50 гастрорезистентни капсули во HDPE контејнер/кутија гастрорезистентна капсула 1,192.99
REQUIP XL ropinirole 4 mg 28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија таблета со продолжено ослободување 1,196.46
ALVESCO ciclesonid 80 mcg Al контејнер под притисок х 120 дози со HDPE распрскувач/кутија инхалациски раствор под притисок 1,666.67
UMAN ALBUMIN human albumin 20 g/100 ml 1 стаклено шише х 50 ml/кутија раствор за инфузија 1,722.44
APIDRA SOLOSTAR insulin glulisine 100 E/1 ml 5 наполнети инјекциски пенкала со стаклен патрон х 3 ml/кутија раствор за инјектирање 1,800.99
DAXAS roflumilast 500 mcg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 2,280.68
REQUIP XL ropinirole 8 mg 28 таблети (блистер 2 x 14)/кутија таблета со продолжено ослободување 2,282.63
PREVENAR 13 pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated 0 1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml + игла/кутија суспензија за инјектирање 2,777.05
RANEXA 375 mg ranolazine 375 mg 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија таблета со продолжено ослободување 2,828.15
RANEXA 500 mg ranolazine 500 mg 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија таблета со продолжено ослободување 2,828.15
RANEXA 750 mg ranolazine 750 mg 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија таблета со продолжено ослободување 2,828.15
ALVESCO ciclesonid 160 mcg Al контејнер под притисок х 120 дози со HDPE распрскувач/кутија инхалациски раствор под притисок 2,989.81
FOSAVANCE alendronate sodium, colocalciferol 70 mg/5 600 IE 2 таблети (блистер 1 х 2)/кутија таблета 3,143.26
TACHOSIL fibrinogen, human/thrombin, human 1 сунѓер 3,0 cm x 2,5 cm во PET-GAG блистер/Аl кесичка/кутија обложен матрикс 3,409.18
EXELON Patch rivastigmine 9 mg/5 cm2 30 фластери (поединечно спакувани)/кутија трансдермален фластер 3,416.49
IG VENA immunoglobulins, normal human (i.v.) 1 g/20 ml 1 вијала х 20 ml + сет за инфузија/кутија раствор за инфузија 3,429.12
CERTICAN everolimus 0,25 mg 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија таблета 5,310.04
EPORATIO epoetin theta 3000 IE/0,5 ml 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/ блистер/кутија раствор за инјектирање 5,720.75
NEBIDO testosterone 1000 mg/4 ml 1 стаклена вијала х 4 ml/кутија раствор за инјектирање 6,056.59
ZOMETA zoledronic acid 4 mg/100 ml 1 пластично шише х 100 ml/кутија раствор за инфузија 8,357.88
IG VENA immunoglobulins, normal human (i.v.) 2,5 g/50 ml 1 вијалa х 50 ml + сет за инфузија/кутија раствор за инфузија 8,573.59
CERTICAN everolimus 0,5 mg 60 таблети (блистер 6 х 10)/кутија таблета 10,045.88
EPORATIO epoetin theta 5000 IE/0,5 ml 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/блистер/кутија раствор за инјектирање 10,723.34
EPORATIO epoetin theta 1000 IE/0,5 ml 6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml + 6 игли/блистер/кутија раствор за инјектирање 11,142.68
PRIVIGEN immunoglobulins, normal human (i.v.) 5 g/50 ml 1 стаклена вијала х 50 ml/кутија раствор за инфузија 16,094.37
OCTAPLEX coagulation factor IX, II, VII and X in combination 500 IE 1 ампула со прашок + 1 ампула со вехикулум х 20 ml + 1 трансфер сет/ кутија прашок и вехикулум за раствор за инфузија 16,205.67
IG VENA immunoglobulins, normal human (i.v.) 5 g/100 ml 1 вијала х 100 ml + сет за инфузија/кутија раствор за инфузија 17,123.44
TACHOSIL fibrinogen, human/thrombin, human 1 сунѓер 9,5 cm х 4,8 cm во PET-GAG блистер/Al ќесичка/кутија обложен матрикс 17,137.09
WILATE 500 human coagulation factor VIII and von Willebrand factor in combination 500 IE 1 вијала со прашок+1 вијала х 5 ml вехикулум+1 шприц+1 преносен сет+1 инфузионен сет+2 алкохолни тупфери/кутија прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 19,807.04
EPORATIO epoetin theta 20 000 IE/1 ml 1 наполнет инјекциски шприц х 1 ml + 1 игла/блистер/кутија раствор за инјектирање 23,214.63
TARCEVA erlotinib 25 mg 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија филм-обложена таблета 27,371.82
PRIVIGEN immunoglobulins, normal human (i.v.) 10 g/100 ml 1 стаклена вијала х 100 ml/кутија раствор за инфузија 32,173.59
IG VENA immunoglobulins, normal human (i.v.) 10 g/200 ml 1 вијала х 200 ml + сет за инфузија/кутија раствор за инфузија 34,246.88
INLYTA axitinib 1 mg 56 таблети (блистер 4 х 14)/кутија филм-обложена таблета 43,714.73
THYROGEN thyrotropin alfa 2 вијали х 5 ml/кутија прашок за раствор за инјектирање 43,942.24
LUCENTIS ranibizumab 10 mg/1 ml 1 стаклена вијала х 0,23 ml + 1 PP шприц + 1 филтер игла + 1 игла за инјектирање/кутија раствор за инјектирање 46,600.34
REVOLADE eltrombopag 25 mg 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија филм-обложена таблета 53,914.53
REVOLADE eltrombopag 50 mg 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија филм-обложена таблета 107,815.87
AFINITOR everolimus 5 mg 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија таблета 146,310.02
XALKORI crizotinib 200 mg 60 капсули (блистер 6 х 10)/кутија капсула, тврда 254,625.73
XALKORI crizotinib 250 mg 60 капсули (блистер 6 х 10)/кутија капсула, тврда 284,980.36
REVLIMID lenalidomide 5 mg 21 капсула (блистер 3 х 7)/кутија капсула, тврда 324,261.62
REVLIMID lenalidomide 10 mg 21 капсула (блистер 3 х 7)/кутија капсула, тврда 346,100.70
REVLIMID lenalidomide 15 mg 21 капсула (блистер 3 х 7)/кутија капсула, тврда 364,241.83
REVLIMID lenalidomide 25 mg 21 капсула (блистер 3 х 7)/кутија капсула, тврда 385,100.94

 

Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 18.03.2016 година.

 

На следниот линк може да го превземете документот.

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар