Приемни денови во ЈЗУ на секундарно и терциерно ниво

grb na RM

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Со цел унапредување на директната комуникација на пациентите со раководството на јавните здравствени установи и градење пациент-центричен здравствен систем, во секоја здравствена установа од секундарно и терциерно ниво се определени приемни денови за пациенти кои сакаат да упатат поплака, предлог, пофалба или сугестија за работењето на установата.

Во продолжение е табела со приемни денови , со точно одреден ден и час во кои пациентите и заинтересираните странки можат да се обратат директно до директорот или главната сестра и да им посочат на одреден проблем со кој се соочиле, да дадат предлог или пофалба за работењето на установата.

 

Клиника за радиологија Петок 14 – 17 часот (директор)Сабота 10 – 13 часот (главна сестра)
Институт за радиотерапија и онкологија Понеделник 14 – 17 часот (директор)Вторник 14 – 17 часот (главна сестра)
Институт за клиничка биохемија Четврток од 15 – 18 часот (директор)Среда 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за кардиологија Понеделник 14 – 17 часот (директор)Среда 14 – 17 часот (главна сестра)
Клиника за пулмологија и алергологија Среда 15 – 18 часот (директор)Понеделник 17 – 20 часот (главна сестра)
Клиника за ендокринологија, дијабетес и болести на метаболизмот Петок 15 – 18 часот (директор)Главна сестра – од 15 до 18 часот на следните датуми: 23 декември, 28 декември, 5 јануари, 13 јануари, 22 јануари, 26 јануари, 4 февруари, 11 февруари, 18 февруари,

25 февруари 2015 година

Клиника за хематологија Вторник 15 – 18 часот (директор)Среда 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за токсикологија Четврток 15 – 18 часот (директор)Петок 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за детски болести Понеделник 10 – 13 часот (директор)Четврток 10 – 13 часот (главна сестра)
Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби Четврток 15 – 18  часот (директор)Вторник 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за дигестивна хирургија Понеделник 11:30 – 14:30 часот (директор и главна сестра)
Клиника за неврологија Понеделник 15 – 18 часот (директор)Четврток 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за пластична и реконструктивна хирургија Вторник 14:30 – 17:30 часот
Клиника за гинекологија и акушерство Среда 9 – 12 часот (директор)Четврток 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за очни болести Четврток 14 – 17 часот (директор)Петок 14 – 17 часот (главна сестра)
Клиника за дерматовенерологија Среда 15:30 – 18:30 часот (директор)Четврток 15:30 – 18:30 часот (главна сестра)
Клиничка болница – Битола Вторник 16 – 19 часот (директор)Понеделник 15 – 18 часот (главна сестра)
Општа болница – Гевгелија Четврток 14 – 17 часот (директор)Понеделник 14 – 17 часот (главна сестра)
Општа болница – Гостивар Понеделник 15 – 18 часот (директор)Среда 15 – 18 часот (главна сестра)
Општа болница – Кичево Четврток 16 – 19 часот (директор)Среда 16 – 19 часот (главна сестра)
Општа болница – Кочани Понеделник 13 – 16 часот (директор)Среда 13 – 16 часот (главна сестра)
Општа болница – Куманово Среда 15 – 18 часот (главна сестра)Четврток 15 – 18 часот (директор)
Општа болница – Прилеп Понеделник 15 – 18 часот (директор)Четврток 15 – 18 часот (главна сестра)
Општа болница – Струга Сабота 10 – 13 часот (директор)Среда 16 – 19 часот (главна сестра)
Клиничка болница – Тетово Понеделник 14 – 17 часот (директор)
Општа болница – Велес Понеделник 15:30 – 18:30 часот (директор)Среда 15:30 – 18:30 часот (главна сестра)
Клиничка болница – Штип Вторник 15 – 16:30 часот и среда 15 – 16:30 часот (директор)Понеделник 15 – 16:30 часот и четврток 15 – 16:30 часот (главна сестра)
Психијатриска болница Скопје – Бардовци Среда 14 – 17 часот (директор)Вторник 14 – 17 часот (главна сестра)
Психијатриска болница Демир Хисар Понеделник 16:30 – 19:30 часот (директор), а последната сабота во месецот од 9 – 12 часот во Центар за ментално здравје – Прилеп.Четврток 15 – 18 часот (главна сестра), а последната сабота во месецот од 9 – 12 часот во Центар за ментално здравје – Прилеп.
Психијатриска болница Негорци Директор – од 15 – 18 часот во следните денови: 4 декември, 9 декември, 19 декември и 23 декемвриГлавна сестра – од 14 – 17 часот на следните датуми: 2 декември, 12 декември, 17 декември и 26 декември
Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново Директор – од 15 – 18 часот во следните денови: 1 декември, 11 декември, 22 декември и 29 декемвриГлавна сестра – од 15 – 18 часот на следните датуми: 5 декември, 10 декември, 15 декември и 25 декември
Клиника за гастроентерохепатологија Среда 15:30 – 18:30 часот (директор)Четврток 15:30 – 18:30 часот (главна сестра)
Клиника за ревматологија Четврток 14:30 – 17:30 часотПонеделник  14:30 – 17:30 часот (главна сестра)
Клиника за урологија Среда 13 – 16 часот (директор)Понеделник 13 – 16 часот (главна сестра)
Клиника за детска хирургија Понеделник 15 – 18 часот (директор)Главна сестра – од 15 -18 часот, на следните датуми: 19 декември, 24 декември, 02 јануари, 07 јануари, 16 јануари, 21 јануари, 30 јануари, 04 февруари, 13 февруари, 18 февруари и 27 февруари 2015 година
Клиника за неврохирургија Понеделник 15 – 18 ч
Клиника за психијатрија Четврток 14 – 17 ч (директор)Вторник 15 – 18 ч (главна сестра)
Клиника по хируршки болести “Св. Наум Охридски” Директор – од 15:30 до 18:30 во следните денови: 24 декември, 29 декември, 9 јануари, 14 јануари, 21 јануари, 28 јануари, 4 февруари, 11февруари, 18 февруари, 25февруариГлавна сестра – од 15:30 -18:30 часот, во следниве денови:22 декември, 29 декември, 5 јануари, 12 јануари, 20 јануари, 26 јануари, 2 февруари, 9 февруари, 16 февруари и 23 февруари
Специјална болница за гинекологија и акушерство “Чаир” Вторник 14-17 часот (директор)Петок 14 – 17 часот (главна сестра)
Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св. Еразмо Понеделник 15 – 18 часот
Општа болница – Дебар Петок 13 – 16 часот (директор)Понеделник 13 – 16 часот (главна сестра)
Општа болница – Кавадарци Понеделник 16 – 19 часот (директор) – во декемвриПонеделник 8 – 11 часот (директор) – во јануари и февруари

Петок 12 – 15 часот (главна сестра)

Општа болница – Охрид Четврток 17 – 20 часот (директор)Понеделник 16 – 19 часот (главна сестра)
Општа болница – Струмица Вторник 15 – 18 часот (директор)Четврток 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за уво, нос и грло Четврток 14 – 17 часот (директор)Вторник 14 – 17 часот (главна сестра)
Институт за ТБЦ Четврток 15 – 18 часот (директор)Понеделник 15 – 18 часот (главна сестра)
Клиника за торакално васкуларна хирургија Вторник 15 – 18 часот (директор)Петок 15 – 18 часот (главна сестра)
ТОАРИЛУЦ Среда 14:30 – 17:30 часотПонеделник 15:30 – 18:30 часот (главна сестра)
Клиника за нефрологија Четврток  19:00-22:00 часот (директор)Понеделник 19:00 – 22:00 часот (главна сестра)

 

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар