Ажурирана листа на лекови од паралелен увоз

Листата на лекови од паралелен увоз со важност од 10.12.2014та

Табела лекови од Паралелен увоз од 10.12.2014

БРПАРАЛЕЛЕН УВОЗНИКИМЕ НА ЛЕКЈАЧИНАФАРМАЦЕВТСКА ДОЗИРАНА ФОРМАГОЛЕМИНА НА ПАКУВАЊЕБР.НА ОДОБРЕНИЕ И ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ ПРОИЗВОДИТЕЛДРЖАВА ИЗВОЗНИКГолемопродажна цена без ДДВМалопродажна цена со ДДВ
1АД Д-р. ПановскиAVONEX 30 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање4 наполнети инјекциски пенкала x 0,5 ml15-1820/ПУ-14 02.04.2014BIOGEN Турција4160044940
2АД Д-р. ПановскиBETAFERON250 mcg(8 MIE)/1 mlпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање15 единечни пакувања (1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 1,2 ml вехикулум)15-1124/ПУ-14 03.04.2014BAYERТурција3285035752.5
3АД Д-р. ПановскиCUROSURF80 mg/1 ml суспензија за ендотрахеопулмонална инстилација1 вијала х 1,5 ml15-2755/ПУ-14 10.05.2014CHIESIТурција
4АД Д-р. ПановскиDECAPEPTYL CR3,75 mgпрашок и вехикулум за суспензија за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц + 1 ml вехикулум 15-4736/ПУK-14 02.09.2014FERRINGТурција69008505
5АД Д-р. ПановскиEPREX 2000 IE/0,5 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-5242/ПУK-14 02.09.2014CILAGТурција43005418
6АД Д-р. ПановскиEPREX 4000 IE/0,4 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,4 ml15-5241/ПУK-14 02.09.2014CILAGТурција82409912
7АД Д-р. ПановскиEXJADE 125 mgтаблета за перорална суспензија28 таблети15-9491/ПУ-13 28.01.2014NOVARTISТурција1245914341.95
8АД Д-р. ПановскиGENOTROPIN GOQUICK 5,3 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 мултидозно наполнето инјекциско пенкало со 1 дводелен патрон - преден дел со прашок и заден дел x 1 ml вехикулум15-2642/ПУ-14 15.04.2014PFIZERТурција69008505
9АД Д-р. ПановскиGENOTROPIN GOQUICK 12 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 мултидозно наполнето инјекциско пенкало со 1 дводелен патрон - преден дел со прашок и заден дел x 1 ml вехикулум15-2643/ПУ-14 08.05.2014PFIZERТурција1513017146.5
10АД Д-р. ПановскиGLIVEC400 mgфилм-обложена таблета30 таблети15-9594/ПУ-13 28.01.2014NOVARTISТурција143344151771.20000000001
11АД Д-р. ПановскиHERCЕPTIN150 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија1 вијала15-936/ПУК-14 13.02.2014ROCHEТурција3603939060
12АД Д-р. ПановскиMABTHERA100 mg/10 mlконцентрат за раствор за инфузија2 вијали х 10 ml15-9680/ПУ-13 28.01.2014ROCHEТурција3008032844
13АД Д-р. ПановскиMABTHERA500 mg/50 mlконцентрат за раствор за инфузија1 вијалa x 50 ml15-9679/ПУ-13 28.01.2014ROCHEТурција7580980859.45
14АД Д-р. ПановскиMIRCERA100 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml15-2064/ПУ-14 17.04.2014ROCHEТурција1050012285
15АД Д-р. ПановскиMIRCERA75 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml15-2065/ПУ-14 17.04.2014ROCHEТурција79009555
16АД Д-р. ПановскиMIRCERA50 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml15-2067/ПУ-14 17.04.2014ROCHEТурција52706793.5
17АД Д-р. ПановскиMIRCERA30 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml15-2066/ПУ-14 17.04.2014ROCHEТурција
18АД Д-р. ПановскиMIRCERA150 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml15-2840/ПУ-14 21.05.2014ROCHEТурција1530017325
19АД Д-р. ПановскиNEUPOGEN48 ME/0,5 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-1916/ПУ-14 09.05.2014ROCHEТурција
20АД Д-р. ПановскиNorditropin SimpleXx10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2567/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција
21АД Д-р. ПановскиNorditropin SimpleXx15 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2568/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција
22АД Д-р. ПановскиPEGASYS180 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml 15-5243/ПУK-14 02.09.2014ROCHEТурција1080012600
23АД Д-р. ПановскиPROGRAF0,5 mgкапсула50 капсули15-2413/ПУ-14 24.04.2014ASTELLAS Турција
24АД Д-р. ПановскиPULMOZYME 1 mg/1 mlинхалациски раствор за небулизатор 30 пластични ампули х 2,5 ml15-2186/ПУ-14 07.05.2014GENENTECHТурција3590038955
25АД Д-р. ПановскиREBIF 2222 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање3 наполнети инјекцикси шприца x 0,5 ml15-6876/ПУK-14 03.10.2014MERCK SERONOТурција1130013125
26АД Д-р. ПановскиREBIF 4444 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање12 наполнети инјекцикси шприца x 0,5 ml15-1083/ПУ-14 01.04.2014MERCK SERONOТурција5070054495
27АД Д-р. ПановскиRECORMON2000 IU/ 0,3 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,3 ml15-2839/ПУ-14 10.05.2014ROCHEТурција44805644.8
28АД Д-р. ПановскиROFERON-A9 MIU/ 0,5 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml 15-2594/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција22802872.8
29АД Д-р. ПановскиSAIZEN CLICK EASY8 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 вијала со прашок + 1 патрон x 1,37 ml вехикулум + помагало15-1863/ПУ-14 24.04.2014MERCK SERONOТурција1158013419
30АД Д-р. ПановскиSANDOSTATIN0,1 mg/1 mlраствор за инјектирање5 ампули x 1 ml15-1919/ПУ-14 06.05.2014NOVARTISТурција30143797.64
31АД Д-р. ПановскиSANDOSTATIN LAR10 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала + 1 наполнет инјекциски шприц x 2 ml15-1918/ПУ-14 24.04.2014SANDOZТурција2700029610
32АД Д-р. ПановскиSANDOSTATIN LAR20 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала + 1 наполнет инјекциски шприц x 2 ml15-1195/ПУ-14 11.03.2014SANDOZТурција6400068460
33АД Д-р. ПановскиSANDOSTATIN LAR30 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала + 1 наполнет инјекциски шприц x 2 ml15-1920/ПУ-14 24.04.2014SANDOZТурција6290067305
34АД Д-р. ПановскиSIMULECT20 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање или инфузија 1 вијала+1 ампула х 5 ml вехикулум15-5244/ПУК-14 02.09.2014NOVARTISТурција6300067410
35АД Д-р. ПановскиFRAXIPARINE2850 IU Axa/0,3 mlраствор за инјектирање2 наполнети инјекциски шприца x 0,3 ml15-2116/ПУ-14 15.07.2014GLAXOТурција
36АД Д-р. ПановскиFRAXIPARINE3800 IU Axa/0,4 mlраствор за инјектирање2 наполнети инјекциски шприца x 0,4 ml15-2117/ПУ-14 15.07.2014GLAXOТурција
37АД Д-р. ПановскиFRAXIPARINE5700 IU Axa/0,6 mlраствор за инјектирање2 наполнети инјекциски шприца x 0,6 ml15-2118/ПУ-14 15.07.2014GLAXOТурција
38АД Д-р. ПановскиHUMALOG Mix50 KwikPen100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7586/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА17102154.6
39АД Д-р. ПановскиHUMALOG Mix25 KwikPen100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7583/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА17102154.6
40АД Д-р. ПановскиHUMALOG KwikPen100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7858/ПУ-14 20.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА17102154.6
41АД Д-р. ПановскиLEVEMIR FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7875/ПУ-14 20.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА27403452.4
42АД Д-р. ПановскиNOVOMIX 30 FLEXPEN100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7731/ПУ-14 17.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА16802116.8000000000002
43АД Д-р. ПановскиNOVORAPID Flacon100 E/1 mlраствор за инјектирање1 вијала х 10 ml15-7795/ПУ-14 21.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА9891298.06
44АД Д-р. ПановскиNOVORAPID FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7857/ПУ-14 21.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА15701978.2
45Медика ИнтернационалAVONEX30 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање4 наполнети инјекциски пенкала x 0,5 ml15-50/ПУ-14 02.04.2014BIOGENТурција3780040950
46Медика ИнтернационалBETAFERON250 mcg (8MIU)/1 mlпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање15 единечни пакувања (1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 1,2 ml вехикулум)15-53/ПУ-14 03.04.2014BAYERТурција4035243629.599999999999
47Медика ИнтернационалCLEXANE4000 anti-Xa IU/0,4 ml раствор за инјектирање10 наполнети инјекциски шприца х 0,4 ml15-14/ПУ-14 од 28.03.2014SANOFIТурција2096.52640.75
48Медика ИнтернационалCUROSURF80 mg/1 ml суспензија за ендотрахеопулмонална инстилација1 вијала х 1,5 ml15-55/ПУ-14 24.04.2014CHIESIТурција2314225559.1
49Медика ИнтернационалDECAPEPTYL CR3,75 mg прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц со вехикулум х 1 ml 15-36/ПУ-14 24.04.2014FERRINGТурција64878071.84
50Медика ИнтернационалEPREX 2000 IE/0,5 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml 15-1388/ПУК-14 10.03.2014CILAGТурција38794888
51Медика ИнтернационалEPREX 4000 IE/0,4 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,4 ml 15-1386/ПУК-14 10.03.2014CILAGТурција5917.57455.42
52Медика ИнтернационалEXJADE 125 mgтаблета за перорална суспензија28 таблети15-2874/ПУ-14 24.04.2014NOVARTISТурција1121313034.05
53Медика ИнтернационалGENOTROPIN GOQUICK 5,3 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 мултидозно наполнето инјекциско пенкало со 1 дводелен патрон - преден дел со прашок и заден дел со 1 ml вехикулум15-2540/ПУ-14 24.04.2014PFIZERТурција55807030.8
54Медика ИнтернационалGENOTROPIN GOQUICK 12 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 мултидозно наполнето инјекциско пенкало со 1 дводелен патрон - преден дел со прашок и заден дел со 1 ml вехикулум15-81/ПУ-14 24.04.2014PFIZERТурција1359015529.5
55Медика ИнтернационалHEPA-MERZ5 g/10 mlконцентрат за раствор за инфузија10 ампули x 10 ml15-2875/1/ПУ-14 29.04.2014MERZТурција33504221
56Медика ИнтернационалHERCEPTIN150 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија1 вијала 15-1387/ПУК-14 10.03.2014ROCHEТурција3603939100.949999999997
57Медика ИнтернационалMABTHERA100 mg/10 mlконцентрат за раствор за инфузија2 вијали x 10 ml 15-470/1/ПУК-14 29.01.2014ROCHEТурција28578.9331266.9
58Медика ИнтернационалMABTHERA500 mg/50 mlконцентрат за раствор за инфузија1 вијала x 50 ml15-470/ПУК-14 29.01.2014ROCHEТурција72019.24000000000576879
59Медика ИнтернационалMIRCERA75 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-59/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција75129147.6
60Медика ИнтернационалMIRCERA50 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-49/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција47455978.96
61Медика ИнтернационалMIRCERA150 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-61/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција1453716523.849999999999
62Медика ИнтернационалMIRCERA100 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-60/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција948011213.69
63Медика ИнтернационалNEUPOGEN48 MЕ/0,5 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-44/ПУ-14 17.04.2014ROCHEТурција1495316960.650000000001
64Медика ИнтернационалNorditropin SimpleXx10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-48/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција1140013230
65Медика ИнтернационалNorditropin SimpleXx15 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-70/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција1710019215
66Медика ИнтернационалPEGASYS180 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml 15-1804/ПУК-14 17.03.2014ROCHEТурција10866.512669.3
67Медика ИнтернационалPULMOZYME 1 mg/1 mlинхалациски раствор за небулизатор 30 пластични ампули х 2,5 ml15-2873/ПУ-14 24.04.2014GENENTECHТурција3566138704.050000000003
68Медика ИнтернационалREBIF 2222 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање3 наполнети инјекцикси шприца x 0,5 ml15-3595/ПУK-14 14.07.2014MERCK SERONOТурција1054612332.83
69Медика ИнтернационалREBIF 4444 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање12 наполнети инјекцикси шприца x 0,5 ml 15-3596/ПУK-14 14.07.2014MERCK SERONOТурција4825551927.75
70Медика ИнтернационалRECORMON2000 IU/ 0,3 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца x 0,3 ml15-8779/2/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција40385087.6899999999996
71Медика ИнтернационалREMICADE100 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија1 вијала15-2876/ПУ-14 14.05.2014SCHERING PLOUGHТурција2516027678
72Медика ИнтернационалSAIZEN CLICK EASY8 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 вијала со прашок + 1 патрон x 1,37 ml вехикулум + помагало15-38/ПУ-14 08.04.2014MERCK SERONOТурција920010920
73Медика ИнтернационалSANDOSTATIN 0,1 mg/1 mlраствор за инјектирање5 ампули x 1 ml15-32/ПУ-14 16.04.2014NOVARTISТурција28633607.38
74Медика ИнтернационалSANDOSTATIN LAR20 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала x 20 mg + 1 инјекциски шриц х 2 ml15-8783/ПУ-13 20.01.2014SANDOZТурција5782561976.72
75Медика ИнтернационалSIMULECT20 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање или инфузија 1 вијала х 20 mg + 1 ампула х 5 ml вехикулум15-39/ПУ-14 15.04.2014NOVARTISТурција5816762335.35
76Медика ИнтернационалTETAGAM P250 IU/1 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 1 ml15-2872/ПУ-14 24.04.2014CSL BEHRINGТурција594779.63
77Медика ИнтернационалNOVOMIX 30 FLEXPEN100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7275/ПУ-14 17.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА1881.82371.0700000000002
78Медика ИнтернационалLANTUS SoloStar100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7279/ПУ-14 17.10.2014SANOFI-AVENTISТУРЦИЈА27343444.84
79Медика ИнтернационалHUMALOG Mix25 KwikPen100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7281/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА16962136.96
80Медика ИнтернационалLEVEMIR FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7276/ПУ-14 17.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА2832.43568.82
81Медика ИнтернационалHUMALOG KwikPen100 IE/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7280/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА1723.522171.63
82Медика ИнтернационалADIPRA SOLOSTAR100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала со стаклен патрон х 3 ml 15-7277/ПУ-14 17.10.2014SANOFI-AVENTISТУРЦИЈА1686.152124.5500000000002
83Медика ИнтернационалNOVORAPID FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7278/ПУ-14 20.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА1528.671926.13
84Медекс Фарм AVONEX30 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање4 наполнети инјекциски пенкала x 0,5 ml15-2189/ПУ-14 03.04.2014BIOGENТурција4200045360
85Медекс Фарм AZOPT10 mg/1 mlкапки за око, суспензијашишенце х 5 ml15-2343/ПУK-14 29.04.2014ALCONТурција
86Медекс Фарм BETAFERON250 mcg (8MIE)/1 ml прашок и вехикулум за раствор за инјектирање15 единечни пакувања (1 вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 1,2 ml вехикулум)15-2195/ПУ-14 04.04.2014BAYERТурција
87Медекс Фарм CLEXANE4000 anti-Xa IU/0,4 ml раствор за инјектирање10 наполнети инјекциски шприца х 0,4 ml15-3904/ПУK-14 13.06.2014SANOFIТурција
88Медекс Фарм CUROSURF80 mg/1 ml суспензија за ендотрахеопулмоална инстилација1 вијала х 1,5 ml15-3349/ПУ-14 22.05.2014CHIESIТурција
89Медекс Фарм EPREX 4000 IE/0,4 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца х 0,4 ml15-2531/ПУ-14 16.04.2014CILAGТурција82479919.35
90Медекс Фарм EPREX 2000 IE/0,5 mlраствор за инјектирање6 наполнети инјекциски шприца х 0,5 ml15-2532/ПУ-14 16.04.2014CILAGТурција43115431.86
91Медекс Фарм EXJADE 125 mgтаблета за перорална суспензија28 таблети15-2533/ПУ-14 23.04.2014NOVARTISТурција1245914341.95
92Медекс Фарм HERCEPTIN150 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија1 вијала 15-2757/ПУ-14 23.04.2014ROCHEТурција
93Медекс Фарм MABTHERA500 mg/50 mlконцентрат за раствор за инфузија1 вијала x 50 ml15-2190/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција
94Медекс Фарм MABTHERA100 mg/10 mlконцентрат за раствор за инфузија2 вијали x 10 ml15-2196/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција
95Медекс Фарм MIRCERA150 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2341/ПУ-14 15.04.2014ROCHEТурција1530117326.05
96Медекс Фарм MIRCERA100 mcg/0,3 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2342/ПУ-14 15.04.2014ROCHEТурција1053312319.65
97Медекс Фарм Norditropin SimpleXx15 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2530/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција
98Медекс Фарм Norditropin SimpleXx10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2529/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција
99Медекс Фарм PEGASYS180 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml 15-2757/1/ПУ-14 23.04.2014ROCHEТурција78009450
100Медекс Фарм REBIF 2222 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање3 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-2191/ПУ-14 16.04.2014MERCK SERONOТурција
101Медекс Фарм REBIF 4444 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање12 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-5926/ПУК-14 11.08.2014MERCK SERONOТурција5079554594.75
102Медекс Фарм SAIZEN CLICK EASY8 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 вијала со прашок + 1 патрон x 1,37 ml вехикулум + помагало15-5927/ПУК-14 11.08.2014MERCK SERONOТурција1040012180
103Медекс Фарм SANDOSTATIN 0,1 mg/1 mlраствор за инјектирање5 ампули x 1 ml15-5925/ПУK-14 11.08.2014NOVARTISТурција30143797.64
104Медекс Фарм SANDOSTATIN LAR20 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала + 1 наполнет инјекциски шприц x 2 ml вехикулум15-2194/ПУ-14 24.04.2014SANDOZТурција
105Медекс Фарм SPIRIVA18 mcgпрашок за инхалирање, тврда капсула30 капсули + Handi Haler15-2344/ПУ-14 12.06.2014BOEHRINGERТурција
106Медекс Фарм COPEGUS200 mgфилм-обложена таблета168 филм-обложени таблети15-3894/ПУ-14 01.08.2014ROCHEТурција
107Медекс Фарм CLEXANE2000 anti-Xa IU/0,2 ml раствор за инјектирање2 наполнети инјекциски шприца х 0,2 ml15-3815/ПУ-14 18.07.2014SANOFIТурција2117.67999999999982668.28
108Медекс Фарм DECAPEPTYL CR3,75 mg прашок и вехикулум за суспензија за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц со вехикулум х 1 ml 15-5017/ПУ-14 25.09.2014FERRINGТурција
109Медекс Фарм FLIXOTIDE125 mgинхалациска суспензија под притисокканистер х 120 дози15-4165/ПУ-14 01.08.2014GLAXOТурција
110Медекс Фарм FLIXOTIDE50 mgинхалациска суспензија под притисокканистер х 120 дози15-5108/ПУ-14 07.08.2014GLAXOТурција
111Медекс Фарм PULMOZYME 1 mg/1 mlинхалациски раствор за небулизатор 30 пластични ампули х 2,5 ml15-4735/ПУ-14 25.09.2014GENENTECHТурција
112Медекс Фарм AVODART0,5 mgкапсула, мека30 капсули 15-3160/ПУ-14 12.08.2014CATALENTТурција
113Медекс Фарм PROGRAF0,5 mgкапсула50 капсули15-5015/ПУ-14 01.08.2014ASTELLAS Турција
114Медекс Фарм PATANOL1 mg/1 mlкапки за око, растворРЕ шише х 5 ml15-5014/ПУ-14 25.09.2014ALCONТурција
115Медекс Фарм SERETIDE DISCUS50 mcg/250 mcgпрашок за инхалирање1 дискус х 60 дози15-2933/ПУ-14 10.07.2014GLAXOТурција
116Медекс Фарм SERETIDE DISCUS50 mcg/100 mcgпрашок за инхалирање1 дискус х 60 дози15-2935/ПУ-14 10.07.2014GLAXOТурција
117Медекс Фарм SERETIDE DISCUS50 mcg/500 mcgпрашок за инхалирање1 дискус х 60 дози15-3797/ПУ-14 10.07.2014GLAXOТурција
118Медекс Фарм FLIXONASE50 mcg/дозаспреј за нос, суспензијастаклено шише со одмерна атомизирачка пумпа х 120 дози15-3301/ПУ-14 11.07.2014GLAXOТурција
119Медекс Фарм ANDROCUR50 mg таблета 50 таблети15-3969/ПУ-14 25.06.2014DELPHARMТурција
120Медекс Фарм AZARGA(10 mg/5 mg) /1 mlкапки за очи, суспензијаРР шише х 5 ml15-3970/ПУ-14 25.06.2014ALCONТурција
121Медекс Фарм FOSTER100 mcg/6 mcgинхалациски раствор под притисокAl спреј контејнер х 120 дози15-3663/ПУ-14 10.07.2014CHIESIТурција
122Медекс Фарм BONVIVA150 mgфилм-обложена таблета1 филм-обложена таблета15-3814/ПУ-14 08.07.2014ROCHEТурција
123Медекс Фарм URSOFALK250 mgкапсула, тврда100 капсули15-3893/ПУ-14 25.06.2014Dr.FALK PHARMAТурција
124Медекс Фарм HEPA-MERZ5 g/10 mlконцентрат за раствор за инфузија10 ампули х 10 ml15-5747/ПУ-14 06.10.2014MERZТурција
125Медекс Фарм NOVOMIX 30 FLEXPEN100 E/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7051/ПУ-14 17.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА
126Медекс Фарм ADIPRA SOLOSTAR100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала со стаклен патрон х 3 ml 15-7017/ПУ-14 17.10.2014SANOFI-AVENTISТУРЦИЈА
127Медекс Фарм LANTUS SoloStar100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7020/ПУ-14 17.10.2014SANOFI-AVENTISТУРЦИЈА
128Медекс Фарм LEVEMIR FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7021/ПУ-14 17.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА
129Медекс Фарм HUMALOG Mix25 KwikPen100 IE/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7018/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА
130Медекс Фарм HUMALOG Mix50 KwikPen100 IE/1 mlсуспензија за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7016/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА
131Медекс Фарм HUMALOG KwikPen100 IE/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml 15-7022/ПУ-14 17.10.2014LILLY FRANCEТУРЦИЈА
132МЕДЕКС ФАРМNOVORAPID FLEXPEN100 E/1 mlраствор за инјектирање5 наполнети инјекциски пенкала х 3 ml патрон15-7019/ПУ-14 20.10.2014NOVO NORDISKТУРЦИЈА
133Медекс Фарм XARELTO15 mg филм-обложена таблета28 филм-обложени таблети15-4821/ПУ-14 06.10.2014BAYERТурција
134МЕДЕКС ФАРМXARELTO20 mgфилм-обложена таблета28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14) /кутија15-6736/ПУ-14 06.10.2014BAYERТУРЦИЈА
135Медекс Фарм ZINNAT500 mgфилм-обложена таблета10филм-обложена таблета15-5016/ПУ-14 03.11.2014GLAXOТурција
136ПАНАМЕД-М AVONEX30 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање4 наполнети инјекциски пенкала x 0,5 ml15-2003/ПУ-14 03.04.2014BIOGENТурција40415.05000000000343695.8
137ПАНАМЕД-М BETAFERON250 mcg (8MIE)/1 mlпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање15 единечни пакувања (1вијала со прашок + 1 наполнет инјекциски шприц х 1,2 ml вехикулум)15-2006/ПУ-14 03.04.2014BAYERТурција42544.5345931.76
138ПАНАМЕД-М CLEXANE4000 anti-Xa IE/0,4 ml раствор за инјектирање10 наполнети инјекциски шприца х 0,4 ml15-2648/ПУ-14 17.04.2014SANOFIТурција2054.152588.23
139ПАНАМЕД-М EXJADE 125 mgтаблета за перорална суспензија28 таблети15-2451/ПУ-14 15.04.2014 NOVARTISТурција12085.2313949.49
140ПАНАМЕД-М HERCЕPTIN150 mgпрашок за концентрат за раствор за инфузија1 вијала15-2454/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција35311.0338336.58
141ПАНАМЕД-М MABTHERA500 mg/50 mlконцентрат за раствор за инфузија1 вијала x 50 ml15-2447/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција73535.4578472.22
142ПАНАМЕД-М MABTHERA100 mg/10 mlконцентрат за раствор за инфузија2 вијали x 10 ml15-2455/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција29180.5931899.62
143ПАНАМЕД-М MIRCERA150 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2445/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција14842.6216844.75
144ПАНАМЕД-М MIRCERA75 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2453/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција7670.19313.61
145ПАНАМЕД-М MIRCERA50 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2452/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција5114.286443.99
146ПАНАМЕД-М MIRCERA100 mcg/0,3 ml раствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,3 ml 15-2446/ПУ-14 16.04.2014ROCHEТурција10217.0111987.86
147ПАНАМЕД-М Norditropin SimpleXx15 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2647/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција20984.4323293.27
148ПАНАМЕД-М Norditropin SimpleXx10 mg/1,5 mlраствор за инјектирање1 патрон х 1,5 ml15-2646/ПУ-14 24.04.2014NOVO NORDISK Турција14097.9416061.85
149ПАНАМЕД-М PEGASYS180 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање1 наполнет инјекциски шприц x 0,5 ml 15-2444/ПУ-14 24.04.2014ROCHEТурција10647.2112439.57
150ПАНАМЕД-М PULMOZYME 1 mg/1 mlинхалациски раствор за небулизатор 30 пластични ампули х 2,5 ml15-2456/ПУ-14 12.05.2014GENENTECHТурција34839.66000000000337841.65
151ПАНАМЕД-М REBIF 2222 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање3 наполнети инјекциски шприца x 0,5 ml15-2005/ПУ-14 01.04.2014MERCK SERONOТурција10933.4612803.13
152ПАНАМЕД-М REBIF 4444 mcg/0,5 mlраствор за инјектирање12 наполнети инјекцикси шприца x 0,5 ml15-2004/ПУ-14 01.04.2014MERCK SERONOТурција49271.652995.18
153ПАНАМЕД-М SAIZEN CLICK EASY8 mg прашок и вехикулум за раствор за инјектирање 1 вијала со прашок + 1 патрон x 1,37 ml вехикулум + помагало15-2649/ПУ-14 09.05.2014MERCK SERONOТурција5616360231.15
154ПАНАМЕД-М SANDOSTATIN 0,1 mg/1 mlраствор за инјектирање5 ампули x 1 ml15-2450/ПУ-14 16.04.2014NOVARTISТурција2923.83683.99
155ПАНАМЕД-М SANDOSTATIN LAR20 mgмикрочестички и вехикулум за суспензија за инјектирање1 вијала со прашок х 20 mg + 1 наполнет инјекциски шприц х 2,5 ml вехикулум 15-2449/ПУ-14 24.04.2014SANDOZТурција6227466647.7
156ПАНАМЕД-М SIMULECT20 mgпрашок и вехикулум за раствор за инјектирање или инфузија 1 вијала х 20 mg + 1 ампула х 5 ml вехикулум15-2448/ПУ-14 16.04.2014NOVARTISТурција61328.1165654.52
157ПАНАМЕД-М FLIXOTIDE125 mcgинхалациска суспензија под притисок120 дози (канистер)15-4665/ПУ-14 02.10.2014GLAXOТурција833.211094
158ПАНАМЕД-М FLIXOTIDE50 mcgинхалациска суспензија под притисок120 дози (канистер)15-4669/ПУ-14 02.10.2014GLAXOТурција362.32476
159ПАНАМЕД-М AZOPT10 mg/1 mlкапки за око, суспензијашишенце х 5 ml15-4670/ПУ-14 29.08.2014ALCONТурција438.5575.53
160ПАНАМЕД-М SERETIDE DISCUS50 mcg/250 mcgпрашок за инхалирање1 дискус х 60 дози15-4663/ПУ-14 25.09.2014GLAXOТурција1716.852055
161ПАНАМЕД-М SERETIDE DISCUS50 mcg/500 mcgпрашок за инхалирање1 дискус х 60 дози15-4662/ПУ-14 25.09.2014GLAXOТурција2321.082827
162ПАНАМЕД-М SPIRIVA18 mcgпрашок за инхалирање, капсула30 капсули+1 HandHaler апарат за инхалирање15-4668/ПУ-14 25.09.2014BOEHRINGERТурција1834.052310.9
163ПАНАМЕД-М TRAVATAN40 mcg/1 mlкапки за око, растворРР шише х 2,5 ml15-4671/ПУ-14 25.09.2014ALCONТурција679.55891.9
164ПАНАМЕД-М PATANOL1 mg/1 mlкапки за око, растворшишенце х 5 ml15-4666/ПУ-14 25.09.2014ALCONТурција328.31430.9
Сподели на:

Related Posts

Остави коментар