ПРИВАТНИТЕ СПЕЦИЈАЛИЗАНТИ – ДОКТОРИ НА МЕДИЦИНА ОД КОНКУРСОТ 2019, ПОЧНАТИ ВО МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ, КОИ ИЗРАЗУВААТ ИНТЕРЕС ЗА МЕСЕЧЕН ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ДА ДОСТАВАТ ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРЕКУ АРХИВА ВО МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

Приватните специјализанти – доктори на медицина од конкурсот 2019, почнати во месец септември, кои изразуваат интерес за месечен паричен надоместок да достават документација преку архива во Министерство за здравство.

Специјализантите треба да достават:

– Пополнет формулар (во прилог)
– Потврда од агенција за вработување доколку се невработени или М1/М2 образец доколку се вработени
– Копија од решение за специјализација

Рок: најдоцна до 29.11.2019та (петок) до крај на работно време.

Лице за контакт: ljubica.tasheva@zdravstvo.gov.mk

Сподели на:

Related Posts