Day: март 15, 2022

МИНИСТЕРОТ САЛИ ВО ПОСЕТА НА ГОБ „8 СЕПТЕМВРИ“ – ГОДИНАВА ИЗВРШЕНИ 36.000 ПРЕГЛЕДИ НА ПАЦИЕНТИ СО КОВИД И 7.000 ХОСПИТАЛИЗАЦИИ

Во Градската општа болница „8 Септември“ веќе две години деноноќно се лекуваат пациенти со Ковид-19. Ова беше повод за денешната посета на министерот Беким Сали на оваа установа, која веќе две години, функционира како ковид-центар. -Од оваа перспектива, може да се каже дека ГОБ „8 Септември“ изминатиот период се соочи со исклучително голем предизвик на […]

ЈАВЕН ПОВИК – ПРОГРАМА ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ХИВ ИНФЕКЦИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2022 ГОДИНА

Врз основа на член 16 ставови (2) и (3) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16, 20/19, и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19,  153/19, 180/19, 275/19, 77/21, 122/21 и 178/21), а во врска со […]