Документација од јавна набавка на нова опрема – Рентген апарати, дигитална PACS архива, дијагностичка работна станица и резачи на Дикон – ЦД/ДВД

 

1. Тековна состојба на правното лице во моментот на поднесување на понуда, каде што се утврдува дека фирмата Висарис МКД ДООЕЛ Скопје е основана и е во сопственост на едно лице

2. Документ за регистрирана дејност каде се гледа дека сопственичката структира е друштво со ограничена одговорност на едно лице – ДООЕЛ

3. Образец на понудата потпишана и заверена од фирмата каде што со печатот е потврдено дека е ДООЕЛ

4. Извештај од текот на електронската аукција каде се гледа дека лицитира фирма со сопственост на едно лице – ДООЕЛ, и како таква е препознаена од електронскиот систем за јавни набавки – БЈН

5. Потпишана рамковна спогодба, повторно со друштво во сопственост на едно лице – ДООЕЛ

6. Одлука донесена од управниот одбор на ЈЗУ КБ „Д-р Трифун Пановски“ – Битола 

7. Одлука донесена од управниот одбор на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид

8. Одлука донесена од управниот одбор на ЈЗУ УК по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје

9. Одлука донесена од управниот одбор на ЈЗУ УК за радиологија – Скопје

10. Извештај од текот на електронската аукција

11. Договор склучен врз основа на рамковната спогодба помеѓу ЈЗУ КБ „Д-р Трифун Пановски“ – Битола и Висарис МКД ДООЕЛ Скопје

12. Договор склучен врз основа на рамковната спогодба помеѓу ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“ – Охрид и Висарис МКД ДООЕЛ Скопје

13. Договор склучен врз основа на рамковната спогодба помеѓу ЈЗУ УК по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје и Висарис МКД ДООЕЛ Скопје

14. Договор склучен врз основа на рамковната спогодба помеѓу ЈЗУ УК за радиологија – Скопје и Висарис МКД ДООЕЛ Скопје

15. Понуда на Висарис МКД ДООЕЛ

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар