ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА СО НОВ АПАРАТ ЗА ОДРЕДУВАЊЕ БАКАР ВО УРИНА И СЕРУМ -ПАЦИЕНТИТЕ СО ВИЛСОН ПРВПАТ ЌЕ ГИ ВРШАТ ПОТРЕБНИТЕ ИСПИТУВАЊА ВО ЗЕМЈАВА И НА ТОВАР НА ФЗО

Институтот за клиничка биохемија набави нов апарат Атом-апсорпционен спектрометар (PinAAcle 900 F Perkin Elmer), со кој може да се одредува концентрација на тешки метали, посебно на бакар во урина и во серум. Ова испитување е брз метод за утврдување вишок бакар во организмот во процесот на дијагностика, што е посебно значајно за пациентите со Вилсонова болест, кои користат хелаторска терапија, која помага вишокот бакар во организмот да се исфрли преку урина. Токму поради тоа, следењето на нивото на бакарот во урина е едно од неопходните испитувања за следењето на прогресот на болеста, и е директен показател на ефектите од терапијата.

„Станува збор за апарат којшто ќе го користат пациентите со ретката болест Вилсон, коишто имаат зголемена количина на бакар во крвта. Над 30 пациенти во нашата земја боледуваат од оваа болест. Овој апарат значајно ќе им го олесни пристапот до дијагноза, но и контрола, на тоа како влијае терапијата за оваа ретка болест. Тоа значи дека отсега па натаму, огромните суми на пари над 5000, 6000 илјади денари кои тие ги плаќаа во приватните амбуланти, сега само со партиципација од 20 денари ќе ја прават оваа анализа на Клиниката за клиничка биохемија. Буџетот за ретките болести во 2020 година е значајно зголемен и изнесува 527 милиони денари. Двојно повеќе од тоа што беше во 2017 година“, рече министерот за здравство, доц. д-р Венко Филипче при денешната посета на Институтот за клиничка биохемија.

Рутинското извршување на оваа анализа под водство на Клиниката за клиничка биохемија е веќе ставено во шифрарникот на Фондот за здравствено осигурувње и е од огромно значење за веќе дијагностицираните пациенти со Вилсонова болест, во насока на следење на успешноста на терапијата и прогресот на болеста, а особено ќе придонесе во процесот на дијагностика. Вилсоновата болест е фатална доколку не се открие и не се лекува, но навремено откривање на болеста и редовна, соодветна терапија, им овозможува на овие пациенти нормален живот, со минимални диететски рестрикции.

Директорката на Институтот, Џемиле Јусуфи посочи дека со новата апаратура може да се работат анализи за присуство на бакар и цинк, а понатаму во зависност од потребите ќе може да се набават и дополнителни лампи за дијагностика на други тешки метали.

„Чест ми е и задоволство што денеска Институтот за клиничка биохемија доби нов апарат, еден од најсовремените апарати и од најпознатите производители од брендот Елме кој е многу стабилен и е многу прецизен апарат со кој ќе имаме можност да испитуваме тешки метали. Особено е важно во овој момент што ќе почнеме со испитување на бакар во урина на пациентите кои боледуваат од вилсонова болест, параметар кој е многу важен за следење на терапијата и за следење на прогресот на болеста. Ова е долгогодишно барање на пациентите кои боледуваат од оваа болест и ние сме среќни што ќе можеме конечно да работиме со овој апарат и да им бидеме од помош на пациентите кои имаат потреба од ова испитување“, потенцираше директорката Јусуфи.

Атомската апсорпциска спектометрија е најсигурната метода за извршување на оваа анализа, која резултира со најголема точност и се совпаѓа со резултатите од странските референтни лаборатории.

„Главната цел за која го формиравме здружението Вилсон Македонија е да обезбедиме што подобар третман за лицата со Вилсонова болест, како ретка болест. Кога збориме за третман, не збориме само за терапија, збориме за целиот процес, од дијагностика до лекување и следење на болеста. Токму затоа сме многу среќни што успеавме со голема посветеност на Клиниката за клиничка биохемија и подршка од Министерството за здравство да стигнеме до најдобриот начин за спроведување на бакар во урина како главна дијагностичка мерка, како главна мерка со која се следи болеста. Ние како пациенти, но и самата држава направи многу голем чекор со донесување на лековите, но нашата борба не заврши тука и сме среќни што конечно ова стапува во функција и се надеваме дека редовното извршување на оваа анализа конечно ќе им овозможи на пациентите да ја прават оваа анализа“, истакна Ања Босилкова Антовска, пациентка со оваа ретка болест и членка на  Здружението Вилсон Македонија.

Сподели на:

Related Posts