ИНВЕСТИРАМЕ ВО МЛАДИТЕ ЛЕКАРИ – НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕЖУРСТВА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАНТИТЕ

Платени дежурства и надомест за здравствено осигурување е нешто што првпат добиваат специјализантите во нашата држава. Решавањето на ова прашање ги опфаќа сите идни приватни специјализанти и придонесува за зголемување на мотивацијата при работењето. На овој начин се стремиме кон дополнителна мотивација за оваа група на лекари. Министерството за здравство активно ги слуша барањата на здравствените работници и прави напори истите да ги реализира во рамките на своите можности.

-Со здравственото осигурување, којашто процедура е во тек, првпат приватните специјализанти се здравствено осигурeни, што значи дека може бесплатно да се лекуваат во установите во коишто работат. Со најавените платени дежурства, коишто треба да почнат од 1 јуни, исто така, првпат досега специјализантите добиваат платени дежурства со што би сметала дека се подобрува статусот на специјализантите нормално и мотивираноста за работа заради тоа што дежурствата се 20/20 или 24 часовна работа. Во зависност од потребите на клиниката и во зависност од бројот на специјализантите коишто се на располагање на клиниката зависи и бројот на дежурства. Во овој период на Ковид криза бројот на специјализанти кои работеа на клиниките беше помал што значи дека бројот на дежурства се зголемуваше. Во изминатите месеци се случувало да имаме и по шест дежурства месечно тоа се 24 часовна работа, вели Симона Сапунџија, специјализант на Клиниката за уво, нос и грло.
Откако претходно специјализантите ќе пополнат изјава во ФЗО на РСМ дека немаат други приходи освен надоместокот кој го добиваат од државата, ќе добијат надомест за здравствено осигурување.Дополнително, на специјализантите ќе им се исплаќаат и надоместоци за дежурствата во нето износ од 1800, 2700 и 3600 денари. Приватните специјализанти како учесници во давање здравствени услуги ќе добијат и 5% бонус за борба против Ковид-19.

Сподели на:

Related Posts