ОД ТЕМЕЛ ИЗГРАДЕНО НОВО ОДДЕЛЕНИЕ ЗА АКУТНИ СОСТОЈБИ ВО ПСИХИЈАТРИСКА БОЛНИЦА – НЕГОРЦИ

Министерот за здравство, д-р Венко Филипче, заедно со државниот секретар, д-р Владимир Милошев денеска ја посетија Психијатриската болница-Негорци, во Гевгелија по повод отворање ново одделение за акутни состојби во психијатријата, во рамки на оваа јавна здравствена установа. Новото одделение е изградено од темел, на место на постојното одделение, кое беше од дрвена конструкција и во значителна мера оштетено. Изградено е од цврста градба, со површина од 560 m2 и е енергетски ефикасно со – термоизолациска фасада, квалитетна столарија, соларен систем и панелен кров со највисок изолациски коефициент.

Одделението е изградено согласно меѓународни стандарди и искуства за акутно одделение, со поделба на машки и женски пациенти, посебни простории за доктор, сестри и болничари и има посебна соба за фиксација, согласно препораките на Народниот правобранител.

Вкупната сума за оваа инвестиција изнесува над 11 милиони денари и е изградено по принцип клуч на рака.

Раководството на Психијатриската болница-Негорци, информираше дека во изминатиот период е извршена уште една комплетна внатрешна реконструкција на хронично одделение со површина од 450 m2, при што се поставени нови подови и плочки, целосно нови купатила и тоалети и извршено е реновирање на целата површина на ѕидови и тавани, при што е поставена целосно нова столарија и соларен систем за целото одделение. За оваа инвестиција беа издвоени 3.045.580 денари.

Покрај реконструктивните зафати, во изминатиот период, Психијатриска болница-Негорци се зајакна и со здравствен кадар и тоа: 1 доктор на медицина специјалист психијатар, 2 доктори на медицина, 5 медицински сестри, 1 дипломиран психолог, 1 дипломиран социјален работник, 1 дипломиран биохемичар.

Сподели на:

Related Posts