ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ СВЕТСКА НЕДЕЛА НА ДОЕЊЕ – „ДОЕЊЕТО ОСНОВА НА ЖИВОТОТ“

Светската недела на доење, традиционално, се одбележува од 1 до 7 август, со годинешното мото „Доењето основа на животот“.

Министерството за здравство, во соработка со Клиниката за детски болести, Здравствен дом Скопје, Заводот за здравствена заштита на мајките и децата, како и останатите јавни здравствени установи реализираат повеќе активности, потенцирајќи ја важноста на доењето.

За таа цел, годинава се отпечатени брошури и постери за бремени жени на македонски и албански јазик за важноста на доењето, воспоставување на доењето и знаци на успешно доење, по што ќе следи нивна дистрибуција преку патронажните сестри, матичните гинеколози и породилиштата. Исто така, во тек е дистрибуција на постери и флаери за важноста на доењето, преку превентивните служби, породилишта и детски болници, со цел жените уште во текот на бременост да ги добијат потребните информации.

Во рамки на Програмата на Министерството за здравство за активна здравствена заштита на мајките и децата, во континуитет се реализираат обуки за здравствени работници (патронажни сестри, педијатри, неонатолози, медицински сестри) на актуелни теми поврзани со доењето, како што се: правилно воспоставување на доењето, справување со најчестите проблеми при доење, како и важноста на психосоцијалната поддршка на доилките.

По повод одбележување на Светската неделата за доење, на Клиниката за детски болести ќе се дистрибуираат брошури, постери и флаери, а воедно ќе бидат организирани и предавања за придобивките и предизвиците на доењето. Во рамки на предавањата, мајките ќе имаат можност да ги споделат своите искуства и ќе се дискутира за  предноста и бенефитот на мајчиното млеко. На почеток на следната недела е предвидено и предавање за медицинските сестри, во делот на обезбедување помош при доењето, а воедно ќе бидат презентирани и протоколите за доење за специфични пациенти (прематурни новороденчиња, деца со хипотонија и деца со расцеп на непце).

Исто така, во организација на Здравствен дом Скопје, во соработка со невладиниот сектор е реализирана работилница за патронажни сестри, посветена на „Значењето на доењето за раниот детски развој, вештини на комуникација при советување за доење и поддршка за успешно воспоставување и одржување на доењето“, на која учествуваа патронажни сестри од целата држава.

Сподели на:

Related Posts