РЕАЛИЗИРАНИ АКТИВНОСТИ НА КБ БИТОЛА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСЛУГИ

Извештај за работата на менаџерскиот тим на Клиничка болница Битола во период од една година 07.08 2017-07.08.2018
Реконструкцијa:
1.Хортикултурно уредување на дворот
2. Поставен систем на наводнување капка по капка
3. Почнати подготовки и почнати активности за искористување техничка вода
4. Замена и санирање на одводен канал и канализација на интернистички амбуланти

5. Санирање на 4 големи дефекти во водоводната мрежа -намалена потрошувачка на вода за 50 проценти.
6. Поплочен ходникот на интернистичките амбуланти, магнетната резонанца,и пред кујната.
7. Заменет и пуштен во функција лифтот
8. Поставени автоматски врати во хируршки блок
9. На одделот педијатрија реновирана итната амбуланта, дневната болница, санитарните јазли и кујната
10. Реновирани работните соби на неврологија
11. Нова лекарска соба на интерно одд.
12. Реновирана просторија на рендген за преглед и биопсија на дојка
13. Реновиран просторот на неврохирургија
14. Во тек е преградување и реконструкција на болничките соби на хирургија
15. Поставен преграден ѕид и затворен пристапот кон анестезија од административниот блог
16. Реновирана и проширена амбулантата на ОРЛ
17. Реновиран одделот за дерматовенерологија
18. Направен проект и почната тендерската постапка за реновирање на хирурките амбуланти
19. Почнато реновирање на ходникот во управата и направена реконструкција на санитарни јазли за пациенти во влезот на болницата
21. Направен е проект и најден е инвеститор за реновирање на ургентната амбуланта на интерно одд.
22. Заменети се светилките во болницата, на влезот и во дворот со штедливи светилки за заштеда на енергија и досега се заменети повеќе од 60 проценти од светилките
23. Почната е постапка за легализација на нелегализирани објекти
24. Реконструкција на покрив на ментално здравје и ортооптика
25. Ставање во функција по отстранување на сите недостатоци на објектот за радио-онкологија
26. Завршена е втората фаза и почната е трета фаза на ставање во функција на акцелераторот во радио-онкологија
27. Реконструкција на санитарни јазли.

Опрема:
1. ЕКГ 4 апарати
2. Апарат за гинекологија
3. Кокерентна томографија-офталмологија
4.електрохирушки генератор
5. Привремени пм2
6. Спирометар 1
7. Инхалатори 5
8. Ткивенпроцесор-патологија
9. Апарат за континуирана торакална дренажа 2
10. Пиштол за корбиопсија
11. Поставен во функција-нов софтвер за 24 часовен екг холтер апарат
12. Фибер видео назоларингоскоп-орл
13. ЕЕГ апарат со холтер
14. Во постапка е купување 2 апарати за дија динамик
15. Електричен борер за ортопедија
16. Лигашур- донација
17. Опрема за централна кујна – фрижидер рерна и кипер
18. Набавка на систем за стерилна вода-инфузиони раствори
19. Воспоставен рис систем
20. Дизајнирана и поставена нова веб страница

Нови методи -протоколи за работа 
1. Гастрографија
2. КТ ангиографија
3. Кохерентна томографија
4. Воспоставен протокол за прием и третман на витално загрозен пациент во ургентна медицина
5. Прашалник за рано откривање сепса
6. Пристап кон пациент во хируршки гранки за заштита од ИХИ

– Во тек е постапката за реализирање 116 нови вработување, од кои поголем дел доктори, медицински сестри, болничари, фармацевти, рендген техничари, хигиеничари и друг немедицински кадар.

Сподели на:

Related Posts