Решенија за одобрување на цена на лекови

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските помагала (“Службен весник на РМ“, бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14 и 43/14 ) и членовите 13, 14 и 15 од Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите (“Службен весник на РМ“, бр.156/11, 45/12 и 19/13), постапувајќи по барањето бр. од година за формирање на цена на лек, Агенција за лекови ги донесе следниве решенија:

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на лек на оригинатор и иновативeн лек

Р Е Ш Е Н И Е за одобрување на цена на генерички лек

 

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар