ТЕРЕНСКА ВАКЦИНАЦИЈА ЗА УТРЕ (ВТОРНИК) 20.07.2021

Теренската вакцинација за вторник 20.07.2021 ќе се одвива во следните населени места:  

Делчево – Саса1, Саса2  

Ресен – Наколец, Штрбово  

Штип – Шашаварлија, Кошево, Почивало  

Свети Николе – Немањеци, Ранченци  

Демир Хисар – Слоештица, Мренога, Вирово  

Берово – Владимирово  

Струга – Драслајца  

Струмица – Добрејци, Просениково  

Неготино – Челевец, Лаки  

Пробиштип – Лесново  

Кочани – Зрновци  

Битола – Црнобуки, Новозмирнево, Драгарино, Лисолај, Лопатица  

Охрид –Косел, Вапила, Ливоишта, Сирула, Росино, Опеница  

Македонски Брод – Бенче, Ковач  

Велес –  Согле, Богомила, Теово  

Крива Паланка – Ранковце  

Министерството за здравство секојдневно ќе информира преку соопштенија за денот и местата за теренско вакцинирање за Ковид 19. Замолуваме за поддршка на овој процес.  

Сподели на:

Related Posts