МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ПРЕЗЕМА ИТНИ МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО СОСТОЈБАТА НА ГАК

Министерството за здравство ја информира јавноста дека во првите три месеци од годинава на Клиниката за гинекологија биле родени вкупно 1.155 бебиња.

Од нив 144 биле предвреме родени и биле третирани на одделот за интензивна нега, а 35 починале. Починатите бебиња во периодот од јануари до крајот на март 2018 година спаѓаат во категоријата предвремено родени бебиња, а во продолжение презентираме детален табеларен приказ со старост и со здравствената состојба на бебињата при раѓањето.

 

Период на раѓање Бр. на починати бебиња Здравствена состојба %на преживување
 

22- 28 гестациска недела

 

21

неразвиени витални органи и ниска родилна тежина  

исклучително мал

 

29-31 гестациска недела

 

6

ниска родилна тежина, инфекции добиени од мајката  

мал

 

32-36 гестациска недела

 

7

инфекции добиени од мајката;

едно од нив било со тешки мултипни аномалии (Краниофацијалнадизостоза тип Нагер)

 

мал

 

Над 36 гестациска недела

 

1

Медицински непоправлива маана;

новороденото било со асцитна течност пред раѓање и интраутерино му се извадени 700 мл асцитна течност по пат на пункција

 

мал

 

Истакнуваме дека само едно од починатите бебиња е родено во соодветниот термин, но со медицинска аномалија на органите, која е во рамките на неможност да се исправи.

Според статистиката, околу 80% од бебињата починале поради екстремно неразвиени органи и поради исклучително ниска родилна тежина.

Исто така информираме дека трендот на смртност на предвреме родени бебиња бележи пад. Во 2016 во првите три месеци од годината починале 38 предвреме родени бебиња, додека лани 41 бебе.

ЈЗУ Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство е најголемо родилиште во земјава и на клиниката се примаат најкомплицираните, најтешки случаи, а се изведуваат и сите предвремени породувања.

Министерството за здравство укажува дека, за жал состојбите, кои ги затекнавме во најголем дел од родилиштата, не можат да се поправат само за неколку месеци. Ќе треба долго време да се надомести недостигот на стручен кадар, бидејќи повеќе од 10 години не се планирало и не создавал кадар, во согласност со потребите на здравствените установи.

Имајќи го сето ова во предвид, Министерството за здравство пред два месеца објави сет мерки, со кои веруваме дека ќе ја сведеме на минимум смртноста на новороденчињата и на мајките. Дел од нив се краткорочни и веќе се реализираат.

Од 15 до 31 март, согласно Акцискиот план на Владата на Република Македонија за намалување на смртноста на мајките, новороденчињата и доенчињата,  Министерството за здравство, во соработка со Канцеларијата на Фондот за население на Обединетите Нации (УНФПА) во Скопје, изврши проценка на условите во родилиштата и го дефинираше нивото на здравствени услуги во нив. Беа посетени Клиника за гинекологија и акушерство–Скопје, Специјална болница за гинекологија и акушерство „Мајка Тереза“–Чаир, сите општи болници, клиничкиболници во Тетово, Битола и во Штип, потоа приватните болници Систина, Ремедика, Санте плус, Плодност, како и здравствените домови во Валандово, Виница, Делчево, Кратово, Крушево, Неготино, Пехчево, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Ростуше, Свети Николе, Струмица и во Струга.

Исто така, во соработка со УНФПА, од 27 до 31 март беше спроведена обука за ефективна нега на новороденчињата. Беа обучени вкупно 24 здравствени работници, односно осум тима составени од гинеколог, неонатолог и акушер. Практичниот дел од обуката беше спроведен од 2. до 6. овој месец.

Преку заедничка соработка, Министерството за здравство, Светската здравствена организација, УНИЦЕФ и УНФПА, во периодот од 19 до 24 март, 2018 година извршија проценка на трендовите на неонатална смртност и подобрување на исходот од бременоста и здравјето на децата во Република Македонија.

Оваа анализа, како и извештаите од проценката на состојбите во родилиштата очекуваме многу скоро да бидат готови. Врз основа на нив, ќе бидат спроведени дополнителни соодветни и итни мерки за намалување на смртноста на мајките и на новороденчињата.

 

 

 

Сподели на:

Related Posts