ДОДЕЛЕНИ СЕРТФИКАТИ ЗА КВАЛИТЕТ НА ПЕТ ЈАВНИ ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

На пет јавни здравствени установи: клиниките за ендокринологија, дијабетес и метаболички нарушувања, за детски болести, за нефрологија, Институтот за белодробни заболувања кај децата – Козле и на Општата Болница Охрид денеска во Министерството за здравство им беа доделени сертификати за акредитација. 

На доделувањето на сертификатите присуствуваше и министерот за здравство Венко Филипче, кој истакна дека процесот на акредитација е почнат во 2016 година и досега се доделени сертификати на Заводот за геронтологија „13 Ноември“, ПЗУ „Плодност“ Битола, додека приватните здравствени установи „Систина“ и „Жан Митрев Клиник“ добија и сертификат за квалитет од меѓународни институции кои понатаму ги верификувала Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи.

Станува збор за процес, што е задолжителен за сите јавни здравствени установи, се состои од внатрешна евалуација, но и од комисија која ја формира Агенцијата и натаму доставува извештај до Министерството за здравство.

– Со овој процес на акредитација го верификуваме квалитетот на процесот на работа на јавната здравствена установа, а сето тоа значи поголем квалитет на давање на самата здравствена услуга. Ќе продолжиме интензивно да работиме на процесот на акредитација за да го унифицираме квалитетот на услугите кои се даваат во сите ЈЗУ, а тоа ќе го почувствуваат пациентите во смисла на подобрување на квалитетот на услугата, посочи министерот Филипче.

Исто така, се работи на утврдување на листата на услуги, кои ќе ги даваат сите јавни здравствени установи, а тоа значи дека согласно бројот на специјалисти, нивната екпертиза, опремата која ЈЗУ ја поседуваат, институциите ќе бидат задолжени да ја даваат услугата која ќе биде одредена и очекуваме со овој процес да се запре лутањето и долгото чекање на пациентите во ЈЗУ.

– Очекуваме да се олесни работата и на Итната медицинска помош, а пациентите за многу пократко време да добиваат соодветна квалитетна услуга, додаде Филипче.

Директорот на Агенцијата за квалитет и акредитација на здравствените установи, Анте Поповски рече дека тоа што им значи е поместувањето на разбирањето на концептот за квалитет.

– Дел од болниците не стекнуваат по првпат акредитација, но тоа не е помалку значајно, затоа што таму чекорот плус, поместувањето кое е направено е навистина значително. Имаме подобрување и акредитација стекната на една година, сега имаме установи кои се акредитирани на три години, каде има реална апликација на внатрешните процеси, реално подобрување во техничка и во организациска смисла кое најмногу ќе го почувствуваат пациентите, додаде Поповски. 

Клиниките за детски болести и за ендокринологија и Институтот за белодробни заболувања кај децата – Козле се акредитирани на три години, додека на Општата болница Охрид и Клиниката за нефрологија акредитацијата им истекува после една година од денот на донесување на решението.

Акредитацијата во здравствените установи е најраспростанетиот механизам, што во светот се користи за унапредување на квалитетот на здравствената заштита, како и квалитетот на работата на здравствените установи. Со акредитација на сите здравствени установи ќе се добие ист или сличен квалитет на здравствените услуги во сите здравствени установи

 

Сподели на:

Related Posts