На владина седница, усвоена е Информацијата за започнување на реализација на нов Универзитетски Клинички Центар на greenfield локација во Скопје

На денешната 148. седница, Владата на Република Северна Македонија ја усвои Информацијата за започнување на реализација на нов Универзитетски Клинички Центар на greenfield локација во Скопје и го задолжува Министерството за здравство како договорен орган да ја спроведе постапката за јавна набавка.

За потребите и реализација на новиот Универзитетски Клинички Центар на гринфилд локацијата во Општина Ѓорче Петров од аспект на изведба на инфраструктурни објекти и водови, Министерството за здравство поведува иницијатива за поддршка од надлежните институции (министерства, агенции и органи на извршната власт, општините во Град Скопје и Град Скопје), преку јавните претпријатија во чија надлежност се истите, да ги согледаат можностите за изготвување на потребна документација со техничко решение за изведба на инфраструктурните објекти и водови и со тоа да дадат свој удел во реализацијата на проектот за нов Универзитетски Клинички Центар на гринфилд локацијата.

Изградбата на нов, современ и функционален Универзитетски клинички центар во Скопје треба да гарантира високо квалитетни здравствени услуги на населението во целата држава.

Сподели на:

Related Posts