РАБОТНА СРЕДБА СО ЗДРУЖЕНИЕ НА ЛИЦА СО ДИЈАБЕТ ОД ВЕЛЕС