ВО ТЕК ЕДУКАЦИИ ЗА СТАВАЊЕ ВО ФУНЦИЈА НА АПАРАТОТ ЗА ЗРАЧНА ТЕРАПИЈА ЗА ОНКОЛОШКИ ПАЦИЕНТИ ВО ГОБ 8 СЕПТЕМВРИ

Во ГОБ 8 Септември на патрониот празник на болницата беше презентиран проектот – воведување радиотерапија во оваа установа, ова беше повод за заедничкац посета заедно со претседателот на Владата, Димитар Ковачевски.

-Иницирана е постапка болницата да добие дозвола за радиотерапија и онкологија за поставениот акцелератор со врвна технологија за третман на малигните заболувања. Во моментот имаме испратено на обука 1 физичар и 2 ртг техничари, а во тек на овој и наредниот месец во тек се и on line и on side едукации и по нивно завршување и по завршување на постапката за набавка на опрема за позиционирање и мобилизирање на пациентите, апаратот ќе биде во полна фунција, посочи министерот Беким Сали.

Сподели на:

Related Posts