НОВА АПАРАТУРА ЗА ОЧНОТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО КБ БИТОЛА

Клиничка болница Битола набави нова апаратура за унапредување на работата во очното одделение. 

Со сопствени средства е набавен нов апарат за оптичка кохерентна томографија со ОЦТ ангиографија за испитување на задниот сегмент на окото.

Процедурата е иновативна, неинвазивна и краткотрајна. Со ова, на очното одделение се отвора нов кабинет за компјутерска томографија во кој ќе работи обучен кадар по сите светски стандарди.

Сподели на:

Related Posts