ЗДРАВСТВЕНИТЕ РАБОТНИЦИ ЗАСЛУЖУВААТ ПОЧИТ -НЕ ТРЕБА ДА БИДАТ РЕДУЦИРАНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕЖУРСТВА И НОЌЕН ТРУД

Министерството за здравство сите напори континуирано ги насочува кон афирмација и унапредување на статусот и улогата на здравствените работници во општеството. Изминатите три години здравствените работници и здравствените соработници, посветено и со натчовечки напори работеа на браникот на ковид пандемијата, пружајќи помош и борејќи се за здравјето и животот на секој пациент.

Министерот за здравство, д-р Беким Сали, имајќи ја предвид незаменливата улога на здравствените работници, јасно и недвосмислено го истакнува ставот дека тие ја заслужуваат сета наша почит и во ниеден случај не треба да бидат редуцирани финансиски средства од нивните додатоци, како што се надоместоците за дежурства и ноќен труд. 

Воедно, го пренесуваме и ставот, како на Министерството за здравство, така и на Владата на РСМ дека не се планира воведување проекти за плаќања по учинок, особено поради фактот што овој тип на проекти во минатото се покажаа како целосно неуспешна реформа.  

Министерот и заменик министерот за здравство, заедно со претставници на двата синдиката за здравство, како и претставници од Лекарската комора на Македонија и Здруженијата за медицински сестри, овие ставови ќе ги претстават и пред Фондот за здравствено осигурување и Министерството за финансии, со цел да се приоретизира ова прашање, односно да се изнајдат средства за покачување на платите, со особен осврт на медицинските сестри и другите здравствени работници и соработници со средно образование

Сподели на:

Related Posts