BLOG GRID

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

Ажуриран распоред на обуки за матични лекари

Почитувани, Во прилог е ажурираниот распоред и список на пуктови за престојните о
by:

ЕДУКАЦИЈА НА МАТИЧНИ ЛЕКАРИ 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Почитувани, согласно Законот за медицинските студии и континуираното стручно ус
by:

Брошура со информации и совети за новите родители

  Почитувани, Во прилог е брошура со Информации и совети за новите родители, фок
by:

Правилник за електронски медицински дневник

Почитувани, Во прилог е правилникот за воведување на електронски медицински днев
by:

Лекови од паралелен увоз – Октомври 2014та

Во прилог листата на лекови одобрени за паралелен увоз заклучно со Октомври 2014та
by:

Предлог закон за слободни здравствени зони

Со Предлог законот за слободните здравствени зони се уредуваат условите, начинот
by:
Водич за исхрана на населението во Република Македонија

Водич за исхрана на населението во Република Македонија

Насоки за исхрана на населението во Република Македонија   Вовед   Насоките за
by: