Анкети – Јануари 2016 година

Кростабулации – Гастритичен канцер, декември 2015 година
Компаративни резултати – Гастритичен канцер, декември 2015 година
Кростабулации – Гастритичен канцер, јануари 2016 година
Компаративни резултати – Гастритичен канцер, јануари 2016 година
Кростабулации – Карцином на дојка, декември 2015 година
Компаративни резултати – Карцином на дојка, декември 2015 година
Компаративни резултати – Миокарден инфаркт, декември 2015 година
Кростабулации – Последици од пушење и физичка неактивност, декември 2015
Компаративни резултати – Последици од пушење и физичка неактивност, декември 2015
Кростабулации – Последици од пушење и физичка неактивност, јануари 2016 година
Компаративни резултати – Последици од пушење и физичка неактивност,јануари 2016 година
Кростабулации – Превентивни мерки и рано детектирање на канцер, декември 2015
Компаративни резултати – Превентивни мерки и рано детектирање на канцер, декември 2015
Кростабулации – Превентивни мерки и рано детектирање на канцер, јануари 2016 година
Компаративни резултати – Превентивни мерки и рано детектирање на канцер, јануари 2016 година
Анкета за медицина на труд и безбедност на работа – (Таен пациент), јануари 2016
Анкета за медицина на труд и безбедност на работа – (Таен работодавач), јануари 2016
Анкета за медицина на труд и безбедност на работа – (Таен клиент), јануари 2016

Сподели на:

Related Posts

Остави коментар