BLOG MINIMAL

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЦЕЛ ПЕДИЈАТРИСКИ ОДДЕЛ ВО БОЛНИЦАТА ВО ГОСТИВАР

Реконструкција на цел педијатриски оддел во болницата во Гостивар. -Со задоволств

НАЦИОНАЛНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПЕРИНАТАЛНО ЗДРАВЈЕ

Заменик министерката за здравство, д-р Маја Манолева, денес присуствуваше на наци