BLOG MINIMAL

Enormous is a creative multi-concept WordPress theme perfectly designed to make
awesome website for any business.

Анкети – Април 2015 година

  Анкета – МојТермин, Април 2015 ЕВАЛУАЦИЈА НА КВАЛИТЕТ НА ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ –
by:

Листа и решенија за намалени цени на лекови

Врз основа на член 108 став 8 од Законот за лековите и медицинските средства (“Служб
by:

Утврдување на максимална цена на големо на генерички лекови

Почитувани, Со одлука на министерот од 22.10.2015 година се утврудваат следните максим
by:

Утврдување на максимална цена на големо на оригинатори и иновативни лек

Почитувани, Со одлука на министерот од 22.10.2015 година се утврудваат следните максим
by: